انتشارات دانشگاه گیلان


31,000 تومان

<p><br></p>

آزمایش های قیر وآسفالت چاپ اول

آزمایش های قیر وآسفالت چاپ اولفصل1:کلیاتفصل2:آزمایشات مصالح سنگیفصل3:قیر وآزمونهای کنترل کیفیت آنفصل4:آزمایشات مخلوط های آسفالتیفصل5:آزمایشات صحرایی ق..

<p><br></p>

31,000 تومان

اصول رله گذاری حفاظتی آنتونی اف.اسلوا انتشارات دانشگاه گیلان

کتاب اصول رله گذاری حفاظتی ترجمه حسین افراخته انتشارات دانشگاه گیلانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه گیلانفهرست مطالب کتاب اصول رله گذاری حفاظتی آنتون..

<p><br></p>

25,000 تومان

مهندسی راه آهن مهیار عربانی انتشارات دانشگاه گیلان

کتاب مهندسی راه آهن مهیار عربانی انتشارات دانشگاه گیلانفصل اول- کلیات فصل دوم- مطالعه ای راه آهنفصل سوم: زیرسازیفصل چهارم: بالاست فصل پنجم: ..

<p><br></p>

20,000 تومان

ناموجود

مکانیک محیطهای پیوسته اس-والیاپن انتشارات دانشگاه گیلان

کتاب مکانیک محیطهای پیوسته اس-والیاپن انتشارات دانشگاه گیلانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه گیلانفهرست مطالب کتاب مکانیک محیطهای پیوسته ترجمه فرزین ک..

<p><br></p>

100,000 تومان 90,000 تومان

هویت در معماری (مفهوم هویت و چگونگی حفظ و ارتقای آن از دیدگاه معماری و شهر سازی)امیر رضا کریمی آذری انتشارات دانشگاه گیلان

هویت در معماری (مفهوم هویت و چگونگی حفظ و ارتقای آن از دیدگاه معماری و شهر سازی)امیر رضا کریمی آذری انتشارات دانشگاه گیلانمقدمهفصل1-جایگاه فرهنگ و هوی..

<p><br></p>

25,000 تومان

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش