لوگو سایت نوین بوک

انتشارات دانشگاه گیلان


27,900 تومان 31,000 تومان

<p><br></p>

آزمایش های قیر وآسفالت چاپ اول

آزمایش های قیر وآسفالت چاپ اولفصل1:کلیاتفصل2:آزمایشات مصالح سنگیفصل3:قیر وآزمونهای کنترل کیفیت آنفصل4:آزمایشات مخلوط های آسفالتیفصل5:آزمایشات صحرایی ق..

<p><br></p>

31,000 تومان 27,900 تومان

اصول رله گذاری حفاظتی آنتونی اف.اسلوا انتشارات دانشگاه گیلان

اصول رله گذاری حفاظتی آنتونی اف.اسلوا انتشارات دانشگاه گیلانفصل1:اجرای سیستم قدرت ص1فصل2:اجزای فرعی سیستم قدرتفصل3:حالت های غیرعادی سیستم قدرتفصل4:محا..

<p><br></p>

25,000 تومان 22,500 تومان

مهندسی راه آهن مهیار عربانی انتشارات دانشگاه گیلان

مهندسی راه آهن مهیار عربانی انتشارات دانشگاه گیلانفصل اول- کلیات فصل دوم- مطالعه ای راه آهنفصل سوم: زیرسازیفصل چهارم: بالاست فصل پنجم: تراور..

<p><br></p>

11,000 تومان 9,900 تومان

ناموجود

مکانیک محیطهای پیوسته اس-والیاپن انتشارات دانشگاه گیلان

مکانیک محیطهای پیوسته اس-والیاپن انتشارات دانشگاه گیلانفصل1: مفاهیم اولیه محیط های پیوستهفصل2:تنش در یک نقطهفصل3: کرنشفصل4:روابط تنش-کرنش-الاستیته خطی..

<p><br></p>

100,000 تومان 90,000 تومان

هویت در معماری (مفهوم هویت و چگونگی حفظ و ارتقای آن از دیدگاه معماری و شهر سازی)امیر رضا کریمی آذری انتشارات دانشگاه گیلان

هویت در معماری (مفهوم هویت و چگونگی حفظ و ارتقای آن از دیدگاه معماری و شهر سازی)امیر رضا کریمی آذری انتشارات دانشگاه گیلانمقدمهفصل1-جایگاه فرهنگ و هوی..

<p><br></p>

25,000 تومان 22,500 تومان

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش