انتشارات دانشگاه قم


تربیت بدنی عمومی محمد پور کیانی انتشارات دانشگاه قم

تربیت بدنی عمومی محمد پور کیانی انتشارات دانشگاه قماز اهداف اولیه ی تعلیم و تربیت ، پرورش انسان به عنوان فردی هدفدار ، مستقل و خودگردان است. تربیت بدن..

<p><br></p>

20,000 تومان

تفکر سیستمی ((مبانی، ابزار و روش)) قاسم مختاری انتشارات دانشگاه قم

تفکر سیستمی ((مبانی، ابزار و روش)) قاسم مختاریهنر تفکر سیستمی این است که از درون پیچیدگی‌ها، ساختارهای ایجاد کننده دگرگونی‌ها را ببینیم. تفکر سیستمی ب..

<p><br></p>

100,000 تومان 70,000 تومان

گودبرداری های عمیق چانگ یو.او انتشارات دانشگاه صنعتی قم

گودبرداری های عمیق چانگ یو.او انتشارات دانشگاه صنعتی قمفهرست مطالب:فصل1:مقدمه ای بر تحلیل وطراحی گودبرداری هافصل2:خصوصیات اصلی ومشخصات مکانیکی خاک هاف..

<p><br></p>

290,000 تومان 203,000 تومان

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش