انتشارات دانشگاه قم


63,000 تومان 70,000 تومان

<p><br></p>

تفکر سیستمی ((مبانی، ابزار و روش))

هنر تفکر سیستمی این است که از درون پیچیدگی‌ها، ساختارهای ایجاد کننده دگرگونی‌ها را ببینیم. تفکر سیستمی به معنای نادیده گرفتن پیچیدگی‌ها نیست بلکه به م..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

گودبرداری های عمیق چانگ یو.او انتشارات دانشگاه صنعتی قم

گودبرداری های عمیق چانگ یو.او انتشارات دانشگاه صنعتی قمفصل1:مقدمه ای بر تحلیل وطراحی گودبرداری هافصل2:خصوصیات اصلی ومشخصات مکانیکی خاک هافصل3:انواع رو..

<p><br></p>

98,000 تومان 88,200 تومان

نمايش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش