انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد


آزمون مواد ورنون جان ترجمه علی حائریان انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

آزمون مواد ورنون جان ترجمه علی حائریان انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد سر فصل های کتاب آزمون مواد انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد:نیازهای آزمونسخت..

<p><br></p>

50,000 تومان

ناموجود

آشنایی با مکانیک کلاسیک چاپ نهم آ.پ.آریا انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

آشنایی با مکانیک کلاسیک چاپ نهم آ.پ.آریا انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدفهرست مطالب کتاب آشنایی با مکانیک کلاسیک ترجمه جعفر گودرزیفصل1:آشنایی با مکانیک ن..

<p><br></p>

37,000 تومان

ناموجود

آموزش کاربردی متلب و سیمولینک در مهندسی سید علیرضا اقوامی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

آموزش کاربردی متلب و سیمولینک در مهندسی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدفهرست مطالب کتاب آموزش کاربردی متلب و سیمولینک در مهندسی:فصل1.آشنایی با نرم افزار ..

<p><br></p>

110,000 تومان

آنالیز عددی اصغر کرایه چیان انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

آنالیز عددی اصغر کرایه چیان انتشارات دانشگاه فردوسی مشهداین کتاب که در پنج فصل تدوین شده است به چند مبحث مهم در رشته پرکاربرد آنالیز عددی می پردازد. م..

<p><br></p>

110,000 تومان 77,000 تومان

احتراق ویرایش سوم چاپ سوم ج.وارناتز ترجمه محمد مقیمان انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

احتراق ترجمه محمد مقیمان انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدفهرست مطالب کتاب احتراق انتشارات دانشگاه امام رضا :فصل1:مقدمه تعاریف وپدیده های اساسیفصل2: بررسی ..

<p><br></p>

70,000 تومان

اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی سید علی مرتضوی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدبه انضمام پیشگویی میکروبیولوژی و روشهای آنالیز سریع در میکروبیولوژی مواد غذاییبه همراه لوح فش..

<p><br></p>

90,000 تومان 65,000 تومان

انتقال حرارت (جلد اول: اصول و کاربرد) محمد خشنودی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

انتقال حرارت (جلد 1: اصول و کاربرد) انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدویراست سومسرفصل های کتاب انتقال حرارت (جلد 1: اصول و کاربرد) محمد خشنودی:فصل اول:..

<p><br></p>

110,000 تومان 80,000 تومان

انتقال حرارت اصول و کاربرد جلد دوم حسین نوعی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

انتقال حرارت اصول و کاربرد جلد دوم حسین نوعی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد فهرست مطالب کتاب انتقال حرارت اصول و کاربرد جلد 2 انتشارات دانشگاه..

<p><br></p>

40,000 تومان 32,000 تومان

انتقال گرمای همرفت آدریان بیژن با ترجمه ی جواد ابوالفضلی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

انتقال گرمای همرفت انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدسرفصل های کتاب انتقال گرمای همرفت آدریان بیژن با ترجمه ی جواد ابوالفضلی:فصل اول: مفاهیم بنیادیفصل ..

<p><br></p>

150,000 تومان

برنامه ریزی خطی روش ها و کاربرد ها سل آی. گس با ترجمه ی فائزه توتونیان انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

برنامه ریزی خطی روش ها و کاربرد ها سل آی. گس با ترجمه ی فائزه توتونیان انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد کتاب برنامه ریزی خطی آی گس توسط توتونیان ترجم..

<p><br></p>

50,000 تومان

بلور شناسی مواد علیرضا کیانی رشید انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

بلور شناسی مواد علیرضا کیانی رشید انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدفهرست مطالب کتاب بلور شناسی مواد انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد :مقدمه ای بر بلورشناس..

<p><br></p>

99,000 تومان 69,300 تومان

تحلیل آماری چندمتغیری کاربردی ریچارد جانسون با ترجمه ی حسینعلی نیرومند انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

تحلیل آماری چندمتغیری کاربردی ریچارد جانسون با ترجمه ی حسینعلی نیرومند انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدسرفصل های کتاب تحلیل آماری چندمتغیری کاربردی:ج..

<p><br></p>

290,000 تومان

تحلیل رگرسیون غیرخطی و کاربردهای آن داگلاس بیتز با ترجمه ی حجت رضایی پژند انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

تحلیل رگرسیون غیرخطی و کاربردهای آن داگلاس بیتزکتاب تحلیل رگرسیون غیرخطی بیتز توسط حجت رضایی ترجمه شده و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد آن را چاپ نموده ..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

ترمودینامیک آماری الهه گوهر شادی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

ترمودینامیک آماری الهه گوهر شادی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدفصل1-برخی از روش های ریاضی مورد استفاده از ترمودینامیک آماریفصل2-انسامبل ها و نظریه افت و..

<p><br></p>

90,000 تومان

جبر خطی عددی با متلب اصغر کرایه چیان انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

جبر خطی عددی با متلب اصغر کرایه چیان انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدکتاب پیش رو برای دانشجویان علوم و مهندسی که به حل مسائلی در زمینه جبر خطی عددی نیاز د..

<p><br></p>

120,000 تومان

جبر خطی عددی و کاربردها جلد اول بیسوا نات داتا ترجمه فائزه توتونیان انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

جبر خطی عددی و کاربردها جلد اول بیسوا نات داتا ترجمه فائزه توتونیان انتشارات دانشگاه فردوسی مشهددر دهه اخیر، در بسیاری از شاخه های مهندسی نظیر انتقال ..

<p><br></p>

99,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 44 (3 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش