انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران


ارتعاشات و امواج محمود ملاباشی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

ارتعاشات و امواج محمود ملاباشی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایرانفهرست مطالب کتاب ارتعاشات و امواج:فصل اول : حرکات تناوبیفصل دوم : برهمنهی حرکات تناوبی..

<p><br></p>

100,000 تومان

ارزیابی کار و زمان مهندسی کار و مدیریت زمان علیرضا علی احمدی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

ارزیابی کار و زمان مهندسی کار و مدیریت زمان علیرضا علی احمدی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران سرفصل های کتاب ارزیابی کار و زمان:فصل 1: بهره وری در تو..

<p><br></p>

350,000 تومان

اصول تبرید (طراحی و محاسبات سیستم های سرد کننده) روی داست با ترجمه ی اصغر حاجی سقطی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

اصول تبرید ترجمه ی اصغر حاجی سقطی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران سرفصل های کتاب اصول تبرید:فصل اول: فشار، کار، توان، انرژی فصل دوم: ماده،‌ انرژی د..

<p><br></p>

380,000 تومان

اصول و اجزاء کنترل صنعتی سید حجت سبز پوشان انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

اصول و اجزاء کنترل صنعتی سید حجت سبز پوشان انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایرانسرفصل های کتاب اصول و اجزاء کنترل صنعتی:فصل اول : مفاهیم اولیه فصل د..

<p><br></p>

180,000 تومان

اصول و مبانی سیستم های خبره مهدی غضنفری انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

 اصول و مبانی سیستم های خبره مهدی غضنفری انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران سرفصل های کتاب سیستم های خبره غضنفری:فصل اول : مقدمه ای بر سيستمهای خب..

<p><br></p>

350,000 تومان

ناموجود

انتشار امواج رادیویی در شبکه های سلولی نیتان بلانشتاین انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

انتشار امواج رادیویی در شبکه های سلولی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایرانفهرست مطالب کتاب انتشار امواج رادیویی در شبکه های سلولی نیتان بلانشتاینفصل1:مق..

<p><br></p>

18,000 تومان

انجماد و اصول متالورژیکی ریخته گری جلال حجازی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

انجماد و اصول متالورژیکی ریخته گری جلال حجازی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایرانسرفصل های کتاب انجماد و اصول متالورژیکی ریخته گری:فصل اول: کلیات و تعار..

<p><br></p>

230,000 تومان

با شهر و منطقه در ایران اسماعیل شیعه انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

با شهر و منطقه در ایران  اسماعیل شیعه انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایرانفصل اول: محیط ایران وبرنامه ریزی شهری ومنطقه ایفصل دوم: برنامه ریزی مراکز ..

<p><br></p>

100,000 تومان

برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی پرویز قدوسی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایرانفهرست مطالب کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی:فصل اول : مفاهیم مدیریت بر..

<p><br></p>

290,000 تومان

تئوری قابلیت اعتماد سازه ها محسنعلی شایانفر انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

تئوری قابلیت اعتماد سازه ها انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایرانفهرست مطالب کتاب تئوری قابلیت اعتماد سازه ها:مقدمه فصل1: مقدمه و چشم انداز تاریخیفصل..

<p><br></p>

200,000 تومان

تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی جیمز موریس با ترجمه ی راضیه رضازاده انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی جیمز موریس انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایرانفهرست مطالب کتاب تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی:مقدمه مترجمپیشگفتارمقدمه1.شهر..

<p><br></p>

410,000 تومان

ناموجود

تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران ناصر مشهدیزاده دهاقانی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران ناصر مشهدیزاده دهاقانی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایرانفهرست مطالب کتاب تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی..

<p><br></p>

330,000 تومان

روش المان های محدود (یک مقدمۀ اساسی) ک. س. راکی با ترجمه ی علی کاوه انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

 روش المان های محدود (یک مقدمۀ اساسی) ک. س. راکی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایرانفهرست مطالب کتاب روش المان های محدود:فصل اول : مفاهيم اساسیفصل ..

<p><br></p>

130,000 تومان

روش های شناسایی و آنالیز مواد فرهاد گلستانی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

روش های شناسایی و آنالیز مواد فرهاد گلستانی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایرانفهرست مطالب کتاب روش های شناسایی و آنالیز مواد:فصل اول : اشنایی با م..

<p><br></p>

300,000 تومان

ریاضیات مهندسی پیشرفته_جلددوم اروین کرویت سیگ،عبداله شیدفرانتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران

ریاضیات مهندسی پیشرفته_جلددوم اروین کرویت سیگ،عبداله شیدفرانتشارات دانشگاه علم وصنعت ایرانفهرست:فصل10: آنالیز فوریه ومعادلات با مشتقات جزئیفصل11: معاد..

<p><br></p>

250,000 تومان

ریخته گری پیشرفته (جلد دوم) جان کمبل با ترجمه ی محدعلی بوترابی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

ریخته گری پیشرفته (جلد دوم) جان کمبل با ترجمه ی محدعلی بوترابی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایرانفهرست مطالب کتاب ریخته گری پیشرفته (جلد دوم):فصل چهارم..

<p><br></p>

150,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 39 (3 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش