انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی


روان شناسی سازمانی برای مدیران استفن بالزاک با ترجمه عباس عباسپور انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

روان شناسی سازمانی برای مدیران استفن بالزاک با ترجمه عباس عباسپور انتشارات دانشگاه علامه طباطباییموضوع این کتاب درباره شناخت و تدوین مهارت های مورد نی..

<p><br></p>

130,000 تومان

روان شناسی مربیگری در مدارس مارک آدامز ترجمه احسان زارعیان انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی مربیگری در مدارس( بهبود عملکرد، رشد و بهزیستی) مارک آدامز ترجمه احسان زارعیان انتشارات دانشگاه علامه طباطبائیروان شناسی مربیگری شاخه ای متم..

<p><br></p>

115,000 تومان 95,450 تومان

ناموجود

آزمون های روانی مبانی نظری و فنون کاربردی هادی بهرامی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

آزمون های روانی مبانی نظری و فنون کاربردی هادی بهرامی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائیمولف کتاب آزمون های روانی مبانی نظری و فنون کاربردی دکتر هادی بهر..

<p><br></p>

190,000 تومان 157,700 تومان

آزمون های فرافکنی شخصیت هادی بهرامی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

آزمون های فرافکنی شخصیت انتشارات دانشگاه علامه طباطبایینویسنده کتاب در آغاز هر فصل هدف‌های یادگیری و در پایان آن سوالاتی را برای خودآزمایی مطالب آموخت..

<p><br></p>

180,000 تومان

ناموجود

آسیب های اجتماعی از منظر مددکاری اجتماعی محمد زاهدی اصل انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

آسیب های اجتماعی از منظر مددکاری اجتماعی محمد زاهدی اصل انتشارات دانشگاه علامه طباطباییآسیب های اجتماعی، یکی از اصلی ترین زمینه ها و حوزه های کاری دان..

<p><br></p>

25,000 تومان

آمار ناپارامتریک و روش پژوهش با کاربرد نرم افزار SPSS20.0 یعقوب حسینی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

آمار ناپارامتریک و روش پژوهش با کاربرد نرم افزار SPSS20.0 یعقوب حسینی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائیمطالب کتاب در کلی ترین شکل در سه بخش تنظیم شده اس..

<p><br></p>

130,000 تومان 107,900 تومان

ناموجود

احساس و ادراک ایی.بروس گلدستین،ژانت هاشمی آذر انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

احساس و ادراک ایی.بروس گلدستین، انتشارات دانشگاه علامه طباطباییفهرست مطالب کتاب احساس و ادراک ایی.بروس گلدستین،ژانت هاشمی آذر :1: مقدمه ای بر ادراک2: ..

<p><br></p>

200,000 تومان

اقتصاد انرژی: تعاریف، مفاهیم، بازارها و سیاست ها-دو جلدی سوبس سی. بهاتاچاریا با ترجمه ی علی فریدزاد انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد انرژی: تعاریف، مفاهیم، بازارها و سیاست ها-دو جلدی سوبس سی. بهاتاچاریا با ترجمه ی علی فریدزاد انتشارات دانشگاه علامه طباطباییاقتصاد انرژی یکی از..

<p><br></p>

500,000 تومان

اقتصاد خرد پیتر کالوو ترجمه حمیدرضا ارباب انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد خرد پیتر کالوو ترجمه حمیدرضا ارباب انتشارات دانشگاه علامه طباطباییاقتصاد به نتایج حاصل از تصمیمات فردی و جمعی درباره ی تولید مصرف و توزیع کالا ..

<p><br></p>

180,000 تومان 149,400 تومان

اقتصاد کلان مهدی تقوی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد کلان  مهدی تقوی انتشارات دانشگاه علامه طباطباییاقتصاد مطالعه و بررسی تخصیص تولید و مبادله منابع است .اقتصاد دانان غالبا این مسائل را برای ..

<p><br></p>

180,000 تومان 149,400 تومان

اقتصاد کلان چارلز آی جونز،اسفندیار جهانگرد مهدی کرامت فر انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد کلان چارلز آی جونز،اسفندیار جهانگرد مهدی کرامت فر انتشارات دانشگاه علامه طباطباییکمبود منابع و لزوم استفاده از منابع و قابلیت های مکمل از یک سو..

<p><br></p>

150,000 تومان

ناموجود

بررسی و ترجمه آثار اسلامی سالار منافی اناری انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

بررسی و ترجمه آثار اسلامی(کتاب درسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد ترجمه) انتشارات دانشگاه علامه طباطباییفهرست مطالب کتاب بررسی و ترجمه آثار اسلامی سالا..

<p><br></p>

70,000 تومان

بن مایه های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی جلد اول محمد ستاری فر انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

بن مایه های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی جلد اول ( چیستی ها ، چارچوب های مفهومی و نظری در پیدایش بن مایه های توسعه یافتگی ) محمد ستاری فر انتشارات دان..

<p><br></p>

130,000 تومان 107,900 تومان

بن مایه های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی جلد دوم محمد ستاری فر انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

بن مایه های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی جلد دوم ( فرآیندهای کامیابی اروپاییان در دستیابی به بن مایه های توسعه یافتگی ) محمد ستاری فر انتشارات دانشگاه..

<p><br></p>

140,000 تومان 116,200 تومان

بن مایه های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی جلد سوم محمد ستاری فر انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

بن مایه های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی جلد سوم ( فرآیندهای کامیابی و ناکامی ایرانیان در دستیابی به بن مایه های توسعه یافتگی ) محمد ستاری فر انتشارات..

<p><br></p>

140,000 تومان 116,200 تومان

ناموجود

تجارت بین الملل جان کارلو گاندولفوانتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

تجارت بین الملل جان کارلو گاندولفوانتشارات دانشگاه علامه طباطباییفصل اول: مقدمه فصل دوم: نظریه کلاسیک ریکاردو-تورنز هزینه های نسبیفصل سوم:نظریه ک..

<p><br></p>

25,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 68 (5 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش