لوگو سایت نوین بوک

انتشارات دانشگاه صنعتی شریف


ناموجود

آزمونهای غیر مخرب بری هال با ترجمه ی مسعودرضا شاکری انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

آزمونهای غیر مخرب بری هال با ترجمه ی مسعودرضا شاکری انتشارات دانشگاه صنعتی شریفسرفصل ها:1.مقدمه2.بازرسی با مواد نفوذ کننده3.بازرسی به روش مغناطیس کردن..

<p><br></p>

8,000 تومان 7,200 تومان

آشنایی با آنالیز فوریه الیاس ام. اشتاین با ترجمه ی سعید مقصودی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

آشنایی با آنالیز فوریه الیاس ام. اشتاین با ترجمه ی سعید مقصودی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف..

<p><br></p>

55,000 تومان 49,500 تومان

آشنایی با روشهای شبیه سازی در فیزیک مهدی نیک عمل انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

آشنایی با روشهای شبیه سازی در فیزیک مهدی نیک عمل انتشارات دانشگاه صنعتی شریففهرست مطالب:فهرست علائم1.مکانیک آماری2.شبیه سازی دینامیک مولکولی3.شبیه ساز..

<p><br></p>

10,000 تومان

آشنایی با زبان و ادبیات فارسی مریم سیدان انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

آشنایی با زبان و ادبیات فارسی مریم سیدان انتشارات دانشگاه صنعتی شریفسرفصل ها:فصل1:کلیات فصل2:شعر کهنفصل3:نثر کهنفصل4:شعر معاصرفصل5:داستان معاصر..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

ناموجود

آشنایی با شبکه های عصبی آر. بیل با ترجمه ی محمود البرزی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

آشنایی با شبکه های عصبی آر. بیل با ترجمه ی محمود البرزی انتشارات دانشگاه صنعتی شریفسرفصل ها:مقدمهبازشناسی الگوهانرون پایهپرسپترون چند لایه ایشبکه های ..

<p><br></p>

10,000 تومان 9,000 تومان

آشنایی با فرآیندهای تصادفی ارهان چینلار با ترجمه ی غلامحسین شاهکار انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

آشنایی با فرآیندهای تصادفی ارهان چینلار با ترجمه ی غلامحسین شاهکار انتشارات دانشگاه صنعتی شریفسرفصل ها:فضاهای احتمال و متغیرهای تصادفیامید ریاضی و است..

<p><br></p>

120,000 تومان 108,000 تومان

آنالیز حقیقی محمود حصارکی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

آنالیز حقیقی محمود حصارکی انتشارات دانشگاه صنعتی شریففهرست مطالب:پیشگفتار1.مقدمه وپیش نیازها2.اندازۀ لبگ3.انتگرال لبگ4.انتگرال و مشتق5.فضاهای باناخ کل..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

ناموجود

آنالیز حقیقی-مبانی نظری اندازۀ و انتگرال روح الله جهانی پور انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

آنالیز حقیقی-مبانی نظری اندازۀ و انتگرال روح الله جهانی پور انتشارات دانشگاه صنعتی شریفسرفصل ها:احتمال، اندازه و توسیع آنتوابع اندازه پذیر و انتگرالفض..

<p><br></p>

15,000 تومان

آنالیز ریاضی تام. م. آپوستل با ترجمه ی علی اکبر عالم زاده انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

آنالیز ریاضی تام. م. آپوستل با ترجمه ی علی اکبر عالم زاده انتشارات دانشگاه صنعتی شریف..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

ابزارها و اندازه گیری الکترونیکی لاری دی. جونز با ترجمه ی محمدمهدی نایبی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

ابزارها و اندازه گیری الکترونیکی لاری دی. جونز با ترجمه ی محمدمهدی نایبی انتشارات دانشگاه صنعتی شریفسرفصل ها:1.مقدمه ای بر اندازه گیری2.سنجه های جریان..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای شهرام بختیاری انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای شهرام بختیاری انتشارات دانشگاه صنعتی شریفسرفصل ها:1.مقدمه2.روشهای کلاسیک در رمزگذاری متقارن3.روشهای پیشرفته رم..

<p><br></p>

20,000 تومان 18,000 تومان

ناموجود

اصول اولیه طراحی قایق پرنده محمدسعید سیف انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

اصول اولیه طراحی قایق پرنده محمدسعید سیف انتشارات دانشگاه صنعتی شریفسرفصل ها:فصل1:مفاهیم ومبانی مقدماتیفصل2:تاریخچه طراحی وساخت قایق پرندهفصل3:مقایسه ..

<p><br></p>

10,000 تومان 9,000 تومان

8,100 تومان 9,000 تومان

<p><br></p>

اصول خوردگی

اصول خوردگیفصل1: اصول الکتروشیمی وخوردگیفصل2:منحنی های پلاریزاسیونفصل3:خوردگی وترکیب شیمایی فلزفصل4:خوردگی مکانیکیفصل5:خوردگی اتمسفریفصل6:خوردگی در آب..

<p><br></p>

9,000 تومان 8,100 تومان

ناموجود

الکترونیک قدرت آندره ترژینادلوفسکی با ترجمه ی محمدرضا ذوالقدری انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

الکترونیک قدرت آندره ترژینادلوفسکی با ترجمه ی محمدرضا ذوالقدری انتشارات دانشگاه صنعتی شریفسرفصل ها:1.اصول و روشهای تبدیل توان الکتریکی2.کلیدهای قدرت ن..

<p><br></p>

30,000 تومان 27,000 تومان

الکترونیک لیزر جوزف تامس وردین با ترجمه ی محمد کاظم مروج فرشی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

الکترونیک لیزر جوزف تامس وردین با ترجمه ی محمد کاظم مروج فرشی انتشارات دانشگاه صنعتی شریففهرست مطالب:صفر ملاحظات مقدماتی1.مرور نظریه الکترومغناطیس2.رد..

<p><br></p>

130,000 تومان 117,000 تومان

الگوریتم ژنتیک محمود البرزی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

الگوریتم ژنتیک محمود البرزی انتشارات دانشگاه صنعتی شریفسرفصل ها:1.آشنایی با الگوریتم ژنتیک2.شرح مختصر عناصر ورویه کلی کلی الگوریتم ژنتیک3.جمعیت جوابها..

<p><br></p>

8,000 تومان 7,200 تومان

نمايش 1 تا 16 از 83 (6 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش