انتشارات دانشگاه صنعتی شریف


آزمونهای غیر مخرب بری هال با ترجمه ی مسعودرضا شاکری انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

کتاب آزمونهای غیر مخرب با ترجمه ی مسعودرضا شاکری انتشارات دانشگاه صنعتی شریفمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه صنعتی شریففهرست مطالب کتاب آزمونهای غیر م..

<p><br></p>

100,000 تومان

آشنایی با آنالیز فوریه الیاس ام. اشتاین با ترجمه ی سعید مقصودی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

کتاب آشنایی با آنالیز فوریه الیاس ام. اشتاینکتاب آشنایی با آنالیز فوریه اشتاین توسط سعید مقصودی ترجمه شده و انتشارات دانشگاه شریف آن را به چاپ رسانده ..

<p><br></p>

55,000 تومان

آشنایی با روشهای شبیه سازی در فیزیک مهدی نیک عمل انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

کتاب آشنایی با روشهای شبیه سازی در فیزیک مهدی نیک عمل انتشارات دانشگاه صنعتی شریففهرست مطالب کتاب آشنایی با روشهای شبیه سازی در فیزیک شریف:فهرست علائم..

<p><br></p>

50,000 تومان

آشنایی با زبان و ادبیات فارسی مریم سیدان انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

کتاب آشنایی با زبان و ادبیات فارسی انتشارات دانشگاه صنعتی شریفمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه صنعتی شریففهرست مطالب کتاب آشنایی با زبان و ادبیات فارس..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

ناموجود

آشنایی با شبکه های عصبی آر. بیل با ترجمه ی محمود البرزی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

کتاب آشنایی با شبکه های عصبی آر. بیلکتاب آشنایی با شبکه های عصبی بیل توسط محمود البرزی ترجمه و انتشارات دانشگاه صنعتی شریف آن را به چاپ رسانده است.مجم..

<p><br></p>

10,000 تومان

آشنایی با فرآیندهای تصادفی ارهان چینلار با ترجمه ی غلامحسین شاهکار انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

کتاب آشنایی با فرآیندهای تصادفی انتشارات دانشگاه صنعتی شریفکتاب آشنایی با فرآیندهای تصادفی چینلار توسط غلامحسین شاهکار ترجمه شده و انتشارات دانشگاه صن..

<p><br></p>

120,000 تومان

آنالیز حقیقی (مبانی نظریه اندازه و انتگرال) روح الله جهانی پور انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

کتاب آنالیز حقیقی (مبانی نظریۀ اندازه و انتگرال) روح الله جهانی پورکتاب آنالیز حقیقی جهانی پور توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف به چاپ رسیده است.مجموع..

<p><br></p>

120,000 تومان

آنالیز حقیقی محمود حصارکی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

کتاب آنالیز حقیقی محمود حصارکیکتاب آنالیز حقیقی حصارکی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف به چاپ رسیده است.مجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه شریفسرفصل ها..

<p><br></p>

100,000 تومان

آنالیز ریاضی آپوستل با ترجمه ی علی اکبر عالم زاده انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

کتاب آنالیز ریاضی تام. م. آپوستلمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه صنعتی شریفکتاب آنالیز ریاضی آپوستل توسط علی اکبر عالم زاده ترجمه شده و انتشارات دانشگ..

<p><br></p>

180,000 تومان

ابزارها و اندازه گیری الکترونیکی لاری دی. جونز با ترجمه ی محمدمهدی نایبی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

کتاب ابزارها و اندازه گیری الکترونیکی با ترجمه ی محمدمهدی نایبی انتشارات دانشگاه صنعتی شریفمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه صنعتی شریففهرست مطالب کتاب..

<p><br></p>

150,000 تومان

اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای شهرام بختیاری انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای شهرام بختیاری انتشارات دانشگاه صنعتی شریفسرفصل های کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای شریف:1.مق..

<p><br></p>

90,000 تومان

ناموجود

اصول اولیه طراحی قایق پرنده محمدسعید سیف انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

کتاب اصول اولیه طراحی قایق پرنده انتشارات دانشگاه صنعتی شریفمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه صنعتی شریففهرست مطالب کتاب اصول اولیه طراحی قایق پرنده مح..

<p><br></p>

10,000 تومان

ناموجود

اصول خوردگی وان فران هوفر انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف

کتاب اصول خوردگی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریففهرست مطالب کتاب اصول خوردگی وان فران هوفرفصل1: اصول الکتروشیمی وخوردگیفصل2:منحنی های پلاریزاسی..

<p><br></p>

9,000 تومان

ناموجود

الکترونیک قدرت آندره ترژینادلوفسکی با ترجمه ی محمدرضا ذوالقدری انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

کتاب الکترونیک قدرت با ترجمه ی محمدرضا ذوالقدری انتشارات دانشگاه صنعتی شریفمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه صنعتی شریففهرست مطالب کتاب الکترونیک قدرت ..

<p><br></p>

30,000 تومان

الکترونیک لیزر جوزف تامس وردین با ترجمه ی محمد کاظم مروج فرشی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

کتاب الکترونیک لیزر جوزف تامس وردین با ترجمه ی محمد کاظم مروج فرشی انتشارات دانشگاه صنعتی شریففهرست مطالب کتاب الکترونیک لیزر شریف:صفر ملاحظات مقدماتی..

<p><br></p>

380,000 تومان

الگوریتم ژنتیک محمود البرزی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

الگوریتم ژنتیک محمود البرزی انتشارات دانشگاه صنعتی شریفسرفصل ها:1.آشنایی با الگوریتم ژنتیک2.شرح مختصر عناصر ورویه کلی کلی الگوریتم ژنتیک3.جمعیت جوابها..

<p><br></p>

8,000 تومان 7,200 تومان

نمايش 1 تا 16 از 87 (6 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش