انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود


ناموجود

تجهیز وآماده سازی معادن زیرزمینی محمد عطائی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

تجهیز وآماده سازی معادن زیرزمینی محمد عطائی انتشارات دانشگاه صنعتی شریففصل1: مقدمه ای بر صنعت معدنکاریفصل2:عوامل مقدماتی در تجهیز معادن زیرزمینیفصل3:ب..

<p><br></p>

23,000 تومان 20,700 تومان

تصمیم گیری چند معیاره محمد عطائی انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود

کتاب تصمیم گیری  چند معیاره محمد عطائی انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرودفصل1: مبانی تصمیم گیری های چند معیارهفصل2:مسائل تصمیم گیریر چند شاخصهفصل3: رو..

<p><br></p>

90,000 تومان

تصمیم گیری چند معیاره فازی محمد عطائی انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود

کتاب تصمیم گیری چند معیاره فازی انتشارات دانشگاه  صنعتی شاهرودمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرودفهرست مطالب کتاب تصمیم گیری چند معیاره..

<p><br></p>

30,000 تومان

زمین شناسی زیست محیطی ناصر حافظی مقدس انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود

زمین شناسی زیست محیطی  ناصر حافظی مقدس انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرودفصل1: خطرات زمین لرزه ایفصل2:سیل وروش های کنترل آنفصل3:حرکات توده ایفصل4: فرس..

<p><br></p>

25,000 تومان 22,500 تومان

مدیریت ریسک محمد عطایی انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت ریسک محمد عطایی انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرودفصل اول: کلیاتفصل دوم: تشخیص وشناسایی خطراتفصل سوم:ارزیابی کیفی ریسکفصل چهارم:ارزیابی کمی ریسکفصل ..

<p><br></p>

53,000 تومان 47,700 تومان

کتاب مرجع درسی هیدرومتالوژی جلد اول فتحی حبشی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

کتاب مرجع درسی هیدرومتالوژی جلد1 انتشارات دانشگاه صنعتی شریفمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه صنعتی شریففهرست مطالب کتاب مرجع درسی هیدرومتالوژی جلد1 فت..

<p><br></p>

90,000 تومان

کتاب مرجع درسی هیدرومتالوژی جلد دوم فتحی حبشی انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

کتاب مرجع درسی هیدرومتالوژی جلد2 انتشارات دانشگاه صنعتی شریفمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه صنعتی شریفکتاب مرجع درسی هیدرومتالوژی جلد دومفهرست مطالب ..

<p><br></p>

75,000 تومان

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش