انتشارات دانشگاه صنعتی سیرجان


آزمایش های ژئوتکنیک,قیر,آسفالت و بتن علیرضا غنی زاده انتشارات دانشگاه صنعتی سیرجان

کتاب آزمایش های ژئوتکنیک,قیر,آسفالت و بتن علیرضا غنی زاده مجموعه کتابهای انتشارات دانشگاه صنعتی سیرجانفهرست مطالب کتاب آزمایش های ژئوتک..

<p><br></p>

65,000 تومان

مهندسی روسازی های آسفالتی-چاپ اول علیرضا غنی زاده انتشارات دانشگاه صنعتی سیرجان

کتاب مهندسی روسازی های آسفالتی-چاپ اول علیرضا غنی زاده انتشارات دانشگاه صنعتی سیرجاناین کتاب با هدف آشنایی دانشجویان عزیز با مباحث مرتبط با زیرسازی، م..

<p><br></p>

105,000 تومان

نمايش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش