انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی


ترمودینامیک مهندسی (جلد اول)مجتبی موسوی نائینیان انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

ترمودینامیک مهندسی  (جلد اول) انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیفهرست مطالب کتاب ترمودینامیک مهندسی مجتبی موسوی نائینیان :فصل1-تعاریف و..

<p><br></p>

40,000 تومان

ناموجود

ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسین حسین صیادی انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسین انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیفهرست مطالب کتاب ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسین حسین صیادی :فصل1-حالت ت..

<p><br></p>

90,000 تومان

آلیاژهای حافظه دار شکلی از تئوری تا کاربردنادر فئائی انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

آلیاژهای حافظه دار شکلی از تئوری تا کاربرد انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیفهرست مطالب آلیاژهای حافظه دار شکلی از تئوری تا کاربردنادر فئائ..

<p><br></p>

300,000 تومان 240,000 تومان

آمار و احتمال در مهندسی و علوم سید مقتدی هاشمی پرست انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

آمار و احتمال در مهندسی و علوم سید مقتدی هاشمی پرست انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیبه علت عدم شناخت کامل اغلب پدیده ها در رشته های مختلف ..

<p><br></p>

98,000 تومان 78,400 تومان

آموزش ابزار مونت کارلوی Geant 4 فائزه رحمانی انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

آموزش ابزار مونت کارلوی Geant 4 فائزه رحمانی انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیابزار مونت کارلویی جینت 4 به عنوان یک کد منبع باز یکی از کدها..

<p><br></p>

70,000 تومان 56,000 تومان

ناموجود

آنچه هر پژوهشگر در رشته های فنی و مهندسی باید بداند دکتر امیرمسعود سوداگرانتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

آنچه هر پژوهشگر در رشته های فنی و مهندسی باید بداند دکتر امیرمسعود سوداگرانتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدر فضای پژوهش دانشگاهی کشور، به جز..

<p><br></p>

50,000 تومان

اتوماسیون و فرایند های ساخت مهدی ظهور انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

اتوماسیون و فرایند های ساخت مهدی ظهور انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیاین کتاب بر اساس سیلابس دروس ( برنامه و سر فصل دروس ، مصوبه وزارت عل..

<p><br></p>

270,000 تومان 216,000 تومان

ناموجود

اتوماسیون وفرآیندهای ساخت ویرایش دوم مهدی ظهورانتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اتوماسیون وفرآیندهای ساخت ویرایش دوم مهدی ظهورانتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیفهرست مطالب کتاب اتوماسیون وفرآیندهای ساخت :بخش 1:اصول ساخت و..

<p><br></p>

60,000 تومان

ناموجود

احتمال نظریه اطلاع و کد گذاری سید هاشم پروانه مسیحا انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

احتمال نظریه اطلاع و کد گذاری سید هاشم پروانه مسیحا انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیکتاب حاضر یکی از کتاب های قابل استفاده برای دانشجویان ..

<p><br></p>

40,000 تومان

ناموجود

ادوات نیمه هادی چاپ سوم علیرضا صالحی انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ادوات نیمه هادی چاپ سوم انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیفهرست مطالب کتاب ادوات نیمه هادی علیرضا صالحیفصل1:مبانی فیزیک حالت جامدفصل2:پیوندها..

<p><br></p>

100,000 تومان

اصول طراحی پی سید ناصر مقدس تفرشی انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

اصول طراحی پی سید ناصر مقدس تفرشیفهرست مطالب کتاب اصول طراحی پی  انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی :مطالعات ژئوتکنیکیطبقه بندی پی..

<p><br></p>

100,000 تومان 80,000 تومان

اصول علم و مهندسی مواد ویلیام دی کلیستر با ترجمه ی علی شکوه فر انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

اصول علم و مهندسی مواد انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیفهرست مطالب کتاب اصول علم و مهندسی مواد کلیستر ترجمه ی علی شکوه فر :مقدمهساختمان اتمی و پی..

<p><br></p>

200,000 تومان 160,000 تومان

اصول مخابرات بی سیم وسیار با اصطلاحات ومباحث جدید تکنولوژی مخابرات باند پهن بی سیم کمال محامدپورانتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اصول مخابرات بی سیم وسیار با اصطلاحات ومباحث جدید تکنولوژی مخابرات باند پهن بی سیم انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیفهرست مطالب کتاب اصول مخ..

<p><br></p>

110,000 تومان 88,000 تومان

اصول و مبانی برنامه نویسی در فرترن و ++C فرهاد مسعودی انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

اصول و مبانی برنامه نویسی در فرترن و ++C فرهاد مسعودی انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیبا توجه به نقش گسترده ی محاسبات در پیشبر علوم ، کسب ..

<p><br></p>

46,000 تومان

الکترونیک قدرت تحلیل وطراحی کریم عباس زاده انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

الکترونیک قدرت تحلیل وطراحی کریم عباس زاده انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیفهرست مطالب کتاب الکترونیک قدرت تحلیل وطراحی کریم عباس زادهفصل1:..

<p><br></p>

130,000 تومان

انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی علی کشاورز انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی علی کشاورز انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیموتورهای احتراق داخلی همواره بخش قابل توجهی از فعالیت های..

<p><br></p>

100,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 91 (6 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش