انتشارات دانشگاه شهید بهشتی


آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم محمود رازجویان انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم محمود رازجویان انتشارات دانشگاه شهید بهشتیسرفصل های کتاب آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم:1. شیوه های تبادل حرا..

<p><br></p>

70,000 تومان

آفرینش مکان پایدار تاملاتی در باب نظریۀ طراحی شهری کورش گلکار،فروغ کاظمی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

آفرینش مکان پایدار : تاملاتی در باب نظریۀ طراحی شهری کورش گلکار،فروغ کاظمی انتشارات دانشگاه شهید بهشتیهدف از این کتاب ارائه گزارشی در باب تاملات و یاف..

<p><br></p>

200,000 تومان

اصول طراحی همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مساجدمنصوره طاهبازانتشارات دانشگاه شهید بهشتی

اصول طراحی همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مساجد انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفهرست مطالب کتاب اصول طراحی همساز با اقلیم در ایران با رویکرد ..

<p><br></p>

150,000 تومان

اقتصاد مهندسی و مدیریت مالی پروژه با استانداردهای PMBOK محمدباقر نوبخت انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

کتاب اقتصاد مهندسی و مدیریت مالی پروژه با استانداردهای PMBOK انتشارات دانشگاه شهید بهشتیمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفهرست مطالب کتاب اق..

<p><br></p>

180,000 تومان

ناموجود

اقتصادسنجی کاربردی (داده های سری زمانی) محمد نوفرستی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

کتاب اقتصادسنجی کاربردی (داده های سری زمانی) انتشارات دانشگاه شهید بهشتیمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفهرست مطالب کتاب اقتصادسنجی کاربردی..

<p><br></p>

110,000 تومان

دانش اقلیمی ، طراحی معماری منصوره طاهبازانتشارات دانشگاه شهید بهشتی

دانش اقلیمی ، طراحی معماری انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفهرست مطالب کتاب دانش اقلیمی ، طراحی معماری منصوره طاهبازفصل 1 : اهمیت و لزوم طراحی اقلیمیفصل 2 ..

<p><br></p>

300,000 تومان

ناموجود

درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران اکبر حاجی ابراهیم زرگر،اصغر کریمی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران اکبر حاجی ابراهیم زرگر،اصغر کریمی انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفهرست مطالب :فصل 1 : ضرورت طرح موضوعفصل 2 : تنوع سیم..

<p><br></p>

70,000 تومان

درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری زهره عبدی دانشپورانتشارات دانشگاه شهید بهشتی

درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری زهره عبدی دانشپورانتشارات دانشگاه شهید بهشتیپیشگفتاربخش نخست :پیش درآمد و تشریح ساخت..

<p><br></p>

235,000 تومان

ناموجود

روانشناسی تجربی پایه های پژوهش بری اچ کانتوویتز انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

روانشناسی تجربی پایه های پژوهش بری اچ کانتوویتز انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفهرست مطالب : فصل اول: تبیین در روان شناسی علمبفصل دوم: فنون پژوهش:مشا..

<p><br></p>

85,000 تومان

ناموجود

روش های اساسی زمین شناسی ساختمانی استیفن مارشاک انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

کتاب روش های اساسی زمین شناسی ساختمانی انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفهرست مطالب کتاب روش های اساسی زمین شناسی ساختمانی استیفن مارشاکبخش 1: فنون مقدماتیف..

<p><br></p>

16,000 تومان

ناموجود

زیبایی شناسی در معماری یورگ کورت گروتر با ترجمه ی جهانشاه پاکزاد انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

زیبایی شناسی در معماری یورگ کورت گروتر با ترجمه ی جهانشاه پاکزاد انتشارات دانشگاه شهید بهشتیمطالب این کتاب تحت عناوین زیر آورده شده است :الگوها، پاس..

<p><br></p>

150,000 تومان

ناموجود

طراحان چه می دانندبرایان لاوسون،حمید ندیمی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

طراحان چه می دانندبرایان لاوسون،حمید ندیمی انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفهرست مطالب :1. پرده برداشتن از دانش طراحی2. چرا دانش طراحی می تواند ویژه باشد؟3..

<p><br></p>

95,000 تومان

ناموجود

معماری منظر ((درآمدی بر تعریف ها و مبانی نظر))دکتر سیدحسن تقوائی انتشارات دانشگاه بهشتی

معماری منظر ((درآمدی بر تعریف ها و مبانی نظر))دکتر سیدحسن تقوائی انتشارات دانشگاه بهشتیمعماری منظر نقش تعیین کننده‌ای در بهبود کیفیت محیط زندگی، ارتبا..

<p><br></p>

60,000 تومان

ناموجود

معماری و راز جاودانگی راه جاودانۀ ساختن کریستوفر الکساندرانتشارات دانشگاه شهید بهشتی

معماری و راز جاودانگی راه جاودانۀ ساختن کریستوفر الکساندرانتشارات دانشگاه شهید بهشتیتفریظدیباچه مترجمدرباره طرز خواندن این کتابفهرست تفضیلیمعماری و را..

<p><br></p>

145,000 تومان

معماری و شهرسازی در قرن بیستم ویتوریو مانیاگو لامیونیانی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

معماری وشهرسازی در قرن بیستم ویتوریو مانیاگو لامیونیانی انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفهرست مطالب :مقدمه : از عصر روشنگری تا هنر نو1.خودگرایی متقدم2.اکسی..

<p><br></p>

95,000 تومان

مقدمه ای بر اصول مواد هسته ای (اصول و کاربردها) کی. لینگا مورتی با ترجمه ی سید مهرداد زمزمیان انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه ای بر اصول مواد هسته ای کی. لینگا مورتی انتشارات دانشگاه شهید بهشت(اصول و کاربردها)فهرست مطالب کتاب مقدمه ای بر اصول مواد هسته ای با ترجمه ی سید..

<p><br></p>

200,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 18 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش