انتشارات دانشگاه شهید بهشتی


آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم محمود رازجویان انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم محمود رازجویان انتشارات دانشگاه شهید بهشتی1. شیوه های تبادل حرارت بدن انسان با محیط اطراف یا عناصر اقلیمی و روش ها..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

ناموجود

آفرینش مکان پایدار : تاملاتی در باب نظریۀ طراحی شهری کورش گلکار،فروغ کاظمی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

کتاب آفرینش مکان پایدار : تاملاتی در باب نظریۀ طراحی شهری کورش گلکار،فروغ کاظمی انتشارات دانشگاه شهید بهشتیهدف از این کتاب ارائه گزارشی در باب تاملات ..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

اصول طراحی معماری همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مسجد چاپ دوم منصوره طاهباز انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

اصول طراحی معماری همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مسجد چاپ دوم منصوره طاهباز انتشارات دانشگاه شهید بهشتیسخن آغازین1.معرفی روش کار وپهنه ها..

<p><br></p>

18,000 تومان 16,200 تومان

اصول طراحی همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مساجدمنصوره طاهبازانتشارات دانشگاه شهید بهشتی

کتاب اصول طراحی همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مساجد انتشارات دانشگاه شهید بهشتیمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفهرست مطالب کت..

<p><br></p>

18,000 تومان

اقتصاد مهندسی و مدیریت مالی پروژه با استانداردهای PMBOK محمدباقر نوبخت انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

کتاب اقتصاد مهندسی و مدیریت مالی پروژه با استانداردهای PMBOK انتشارات دانشگاه شهید بهشتیمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفهرست مطالب کتاب اق..

<p><br></p>

180,000 تومان

ناموجود

اقتصادسنجی کاربردی (داده های سری زمانی) محمد نوفرستی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

کتاب اقتصادسنجی کاربردی (داده های سری زمانی) انتشارات دانشگاه شهید بهشتیمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفهرست مطالب کتاب اقتصادسنجی کاربردی..

<p><br></p>

110,000 تومان 99,000 تومان

دانش اقلیمی ، طراحی معماری منصوره طاهبازانتشارات دانشگاه شهید بهشتی

کتاب دانش اقلیمی ، طراحی معماری انتشارات دانشگاه شهید بهشتیمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفهرست مطالب کتاب دانش اقلیمی ، طراحی معماری منصو..

<p><br></p>

25,000 تومان

ناموجود

درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران اکبر حاجی ابراهیم زرگر،اصغر کریمی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران اکبر حاجی ابراهیم زرگر،اصغر کریمی انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفهرست مطالبفصل 1 : ضرورت طرح موضوعفصل 2 : تنوع سیمای..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری زهره عبدی دانشپورانتشارات دانشگاه شهید بهشتی

درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری زهره عبدی دانشپورانتشارات دانشگاه شهید بهشتیپیشگفتاربخش نخست :پیش درآمد و تشریح ساخت..

<p><br></p>

35,000 تومان

روانشناسی تجربی پایه های پژوهش بری اچ کانتوویتز انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

روانشناسی تجربی پایه های پژوهش بری اچ کانتوویتز انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفصل اول: تبیین در روان شناسی علمبفصل دوم: فنون پژوهش:مشاهده و همبستگیفصل سو..

<p><br></p>

40,000 تومان 36,000 تومان

روش های اساسی زمین شناسی ساختمانی استیفن مارشاک انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

کتاب روش های اساسی زمین شناسی ساختمانی انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفهرست مطالب کتاب روش های اساسی زمین شناسی ساختمانی استیفن مارشاکبخش 1: فنون مقدماتیف..

<p><br></p>

16,000 تومان

ناموجود

زیبایی شناسی در معماری یورگ کورت گروتر با ترجمه ی جهانشاه پاکزاد انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

کتاب زیبایی شناسی در معماری یورگ کورت گروتر با ترجمه ی جهانشاه پاکزاد انتشارات دانشگاه شهید بهشتیمطالب این کتاب تحت عناوین زیر آورده شده است :الگوها، ..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

ناموجود

طراحان چه می دانندبرایان لاوسون،حمید ندیمی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

طراحان چه می دانندبرایان لاوسون،حمید ندیمی انتشارات دانشگاه شهید بهشتیفهرست مطالب1. پرده برداشتن از دانش طراحی2. چرا دانش طراحی می تواند ویژه باشد؟3. ..

<p><br></p>

20,000 تومان 18,000 تومان

معماری منظر ((درآمدی بر تعریف ها و مبانی نظر))دکتر سیدحسن تقوائی انتشارات دانشگاه بهشتی

معماری منظر ((درآمدی بر تعریف ها و مبانی نظر))دکتر سیدحسن تقوائی انتشارات دانشگاه بهشتیمعماری منظر نقش تعیین کننده‌ای در بهبود کیفیت محیط زندگی، ارتبا..

<p><br></p>

12,000 تومان 10,800 تومان

معماری و راز جاودانگی راه جاودانۀ ساختن کریستوفر الکساندرانتشارات دانشگاه شهید بهشتی

معماری و راز جاودانگی راه جاودانۀ ساختن کریستوفر الکساندرانتشارات دانشگاه شهید بهشتیتفریظدیباچه مترجمدرباره طرز خواندن این کتابفهرست تفضیلیمعماری و را..

<p><br></p>

145,000 تومان 130,500 تومان

ناموجود

معماری وشهرسازی در قرن بیستم ویتوریو مانیاگو لامیونیانی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

معماری وشهرسازی در قرن بیستم ویتوریو مانیاگو لامیونیانی انتشارات دانشگاه شهید بهشتیمقدمه : از عصر روشنگری تا هنر نو1.خودگرایی متقدم2.اکسیرسیونیسم3.معم..

<p><br></p>

13,000 تومان 11,700 تومان

نمايش 1 تا 16 از 19 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش