انتشارات دانشگاه شاهرود


تحقیق در عملیات برنامه ریزی غیر خطی و شبکه وینستون ترجمه علی میر حسنی انتشارات دانشگاه شاهرود

تحقیق در عملیات برنامه ریزی غیر خطی و شبکه وینستون ترجمه علی میر حسنی انتشارات دانشگاه شاهروداین کتاب ترجمۀ یکی از جدیدترین کتاب های تحقیق در عملیات ا..

<p><br></p>

50,000 تومان

روش های با نگهداری در معدنکاری زیر زمینی محمد عطایی انتشارات دانشگاه شاهرود

روش های با نگهداری در معدنکاری زیر زمینی محمد عطایی انتشارات دانشگاه شاهروددر معدنکاری زیرزمینی، روش های با نگهداری به روش هایی گفته می شود که به منظو..

<p><br></p>

40,000 تومان

روش های تخریبی در معدنکاری زیر زمینی محمد عطایی انتشارات دانشگاه شاهرود

روش های تخریبی در معدنکاری زیر زمینی محمد عطایی انتشارات دانشگاه شاهروددر معدنکاری زیرزمینی روش های تخریبی به روش هایی گفته می شود که فضاهای استخراجی ..

<p><br></p>

40,000 تومان

روش های خودنگهداری در معدنکاری زیر زمینی محمد عطایی انتشارات دانشگاه شاهرود

روش های خودنگهداری در معدنکاری زیر زمینی محمد عطایی انتشارات دانشگاه شاهرودروش های خود نگهدار که بیشترین کاربرد را در معادن زیر زمینی دارند، به روش ها..

<p><br></p>

40,000 تومان

طراحی کنترل مقاوم (روش کنترل بهینه) فنگ لین با ترجمه ی علیرضا الفی انتشارات دانشگاه شاهرود

طراحی کنترل مقاوم (روش کنترل بهینه) انتشارات دانشگاه شاهرودسرفصل های کتاب طراحی کنترل مقاوم (روش کنترل بهینه) فنگ لین با ترجمه ی علیرضا الفی:فصل ..

<p><br></p>

50,000 تومان 35,000 تومان

مباحث ویژه در معدنکاری زیر زمینی محمد عطایی انتشارات دانشگاه شاهرود

مباحث ویژه در معدنکاری زیر زمینی محمد عطایی انتشارات دانشگاه شاهرودمباحث ویژه در معدنکاری زیر زمینی انتشارات دانشگاه شاهرود : مقدمه ای بر صنعت مع..

<p><br></p>

40,000 تومان

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش