لوگو سایت نوین بوک

انتشارات دانشگاه سمنان


بارگذاری سازه ها ویرایش وچاپ سوم علی خیرالدین انتشارات دانشگاه سمنان

بارگذاری سازه ها ویرایش وچاپ سوم علی خیرالدین انتشارات  دانشگاه سمنانبراساس استاندارد 2800 ایران ومبحث ششم مقررات ملی ساختمان به انضمام مبحث..

<p><br></p>

24,000 تومان 21,600 تومان

تحلیل ماشین کاری وماشین های ابزار استیون لیانگ انتشارات دانشگاه سمنان

تحلیل ماشین کاری وماشین های ابزار استیون لیانگ انتشارات دانشگاه سمنان1.مقدمه2.فرآیندهای ماشین کاری با استفاده از ابزار تک لبه3.فرآیندهای ماشین کاری با..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

دیوارهای برشی براسا س آیین نامه بتن آمریکا ACI318-2014 ومبحث نهم مقررات ملی ساختمان سال 1392 علی خیرالدین انتشارات دانشگاه سمنان

دیوارهای برشی براسا آیین نامه بتن آمریکا ACI318-2014 ومبحث نهم مقررات ملی ساختمان سال 1392فصل اول: آشنایی با دیوارهای برشیفصل دوم: دیوارهای برشی ..

<p><br></p>

95,000 تومان 85,500 تومان

روش های ریاضی با Mathematica صدری حسنی با ترجمه ی علی خرمیان انتشارات دانشگاه سمنان

روش های ریاضی با Mathematica صدری حسنی با ترجمه ی علی خرمیان انتشارات دانشگاه سمنانسرفصل ها:Mathematica در یک نگاهبردارها و ماتریس ها در Mathematicaان..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

49,500 تومان 55,000 تومان

<p><br></p>

ریاضی عمومی 1 محمدرضا صافی انتشارات دانشگاه سمنان

ریاضی عمومی 1 محمدرضا صافی  انتشارات دانشگاه سمنانراهنمای آموزشی (عالی)مسایل، تمرین ها و غیره..

<p><br></p>

55,000 تومان 49,500 تومان

طراحی موتور خودرو محمد آزادی انتشارات دانشگاه سمنان

طراحی موتور خودرو محمد آزادی انتشارات دانشگاه سمنانسرفصل ها:مقدمه ای بر موتور احتراق داخلینقشه های عملکردی موتور، مشتریان و بازارهاصحه گذاری و قابلیت ..

<p><br></p>

120,000 تومان

فیزیک لیزر مریم علیان نژادانتشارات دانشگاه سمنان

فیزیک لیزر مریم علیان نژادانتشارات دانشگاه سمنانفصل1-مقدمه ای بر عملکرد لیزرفصل2-اتم ها مولکولی و جامداتفصل3-لیزر های چند مدی و پالسیفصل4-نوسانات لیزر..

<p><br></p>

55,000 تومان

محاسبات نرم در مهندسی عمران حسین نادرپورانتشارات دانشگاه سمنان

محاسبات نرم در مهندسی عمران حسین نادرپورانتشارات دانشگاه سمنانفصل1:کلیاتفصل2:شبکه های عصبی مصنوعیفصل3:سیستم های فازیفصل4:سیستم های عصبی فازیفصل5:الگور..

<p><br></p>

58,000 تومان 52,200 تومان

27,000 تومان 30,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

مقدمه ای بر نظریه زبان ها و محاسبات (ویرایش چهارم)

مقدمه ای بر نظریه زبان ها و محاسبات (ویرایش چهارم)شامل فصول کروش ها و ابزار های ریاضیماشین متناهی و زبان های پذیرفته شده توسط این ماشینعبارت های منظم،..

<p><br></p>

30,000 تومان 27,000 تومان

نانو سیالات خصوصیات ترمودینامیکی وترموفیزیکی .میکاینلدیس انتشارات دانشگاه سمنان

نانو سیالات خصوصیات ترمودینامیکی وترموفیزیکی .میکاینلدیس انتشارات دانشگاه سمناندر فصل اول این کتاب بر پایه واساس سیالات تمرکز دارد فصل1، حرکت ذره وانت..

<p><br></p>

68,000 تومان 61,200 تومان

نمايش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش