انتشارات دانشگاه رازی


52,000 تومان 74,000 تومان

<p><br></p>

الکترونیک نوری صبا خسروی انتشارات دانشگاه رازی

الکترونیک نوری صبا خسروی انتشارات دانشگاه رازیفهرست مطالب کتاب الکترونیک نوری صبا خسروی فصل1:مقدمه ای بر سیستم های مخابرات نوریفصل2:مقدمه ای بر ا..

<p><br></p>

74,000 تومان 52,000 تومان

بازاریابی رسانه های اجتماعی (مفهوم و کاربرد های نوین)محسن اعظمی انتشارات دانشگاه رازی

بازاریابی رسانه های اجتماعی مفهوم و کاربرد های نوین محسن اعظمی  انتشارات دانشگاه رازیفهرست مطالبفصل1-چگونگی تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابیفص..

<p><br></p>

64,000 تومان

ناموجود

حقایق مغز-الفبای مغز و سیستم عصبی با ترجمه ی مهناز قوسی انتشارات دانشگاه رازی

حقایق مغز-الفبای مغز و سیستم عصبی با ترجمه ی مهناز قوسی انتشارات دانشگاه رازیسرفصل های کتاب حقایق مغز-الفبای مغز و سیستم عصبی:اصول مغزحواس و ادراکحرکت..

<p><br></p>

69,000 تومان

ناموجود

روش های تجربی در شیمی آلی فرحت السادات میبدی انتشارات دانشگاه رازی

روش های تجربی در شیمی آلی انتشارات دانشگاه رازیفهرست مطالب کتاب روش های تجربی در شیمی آلی فرحت السادات میبدیثابت های فیزیکیروش های جداسازی و خالص سازی..

<p><br></p>

50,000 تومان

روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی جلد اول هله نیبر گارد عبدالحمید پاپ زن انتشارات دانشگاه رازی

روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی جلد اول هله نیبر گارد عبدالحمید پاپ زن انتشارات دانشگاه رازیفهرست مطالب کتاب روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی جلد ..

<p><br></p>

105,000 تومان 73,500 تومان

روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی جلد دوم هله نیبر گارد عبدالحمید پاپ زن انتشارات دانشگاه رازی

روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی جلد دوم هله نیبر گارد عبدالحمید پاپ زن انتشارات دانشگاه رازیفهرست مطالب کتاب روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی جلد ..

<p><br></p>

88,000 تومان 70,400 تومان

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش