لوگو سایت نوین بوک

انتشارات دانشگاه خوارزمی


جغرافیای انتخابات (با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری در ایران) مراد کاویانی راد انتشارات دانشگاه خوارزمی

جغرافیای انتخابات (با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری در ایران) مراد کاویانی راد انتشارات دانشگاه خوارزمیسیاست پدیده ای متکثر و پدیده ای جغرافیایی نیز ..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

حرکت شناسی فریدون تندنویس انتشارات دانشگاه خوارزمی

کتاب حرکت شناسی فریدون تندنویس انتشارات دانشگاه خوارزمیانتشارات دانشگاه خوارزمی کتاب حرکت شناسی را برای دانشجویان و دانش آموختگان علوم حرکتی منتشر کرد..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

13,500 تومان 15,000 تومان

<p><br></p>

حسابرسی مالیاتی محمد علی بیگ پور انتشارات خوارزمی

حسابرسی مالیاتی  محمد علی بیگ پور انتشارات خوارزمیفصل 1: حسابرسی عمومی فصل 2: حسابرسی مالیاتی فصل 3: حسابرسی مالیاتی  شرکت ها و مو..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

درآمدی بر پژوهش کیفی در روانشناسی کارلاویلیگ انتشارات دانشگاه خوارزمی

درآمدی بر پژوهش کیفی در روانشناسی کارلاویلیگ انتشارات دانشگاه خوارزمیسرفصل ها:فصل اول : از راهنمای دستور پخت غذا به سفری ماجراجویانهفصل دوم : بنیان ها..

<p><br></p>

48,000 تومان 43,200 تومان

مبانی اندرکنش خاک و سازه علی قنبری دانشگاه خوارزمی علی قنبری انتشارات دانشگاه خوارزمی

مبانی اندرکنش خاک و سازه علی قنبری دانشگاه خوارزمی علی قنبری انتشارات دانشگاه خوارزمی فهرست مطالب1: مفاهیم پایه دراندرکنش خاک وسازه2: جایگاه تحلیل اند..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

مبانی بهسازی خاک علی قنبری انتشارات دانشگاه خوارزمی

مبانی بهسازی خاک علی قنبری انتشارات دانشگاه خوارزمیسرفصل ها:فصل1:آشنایی با روش های کاربردی بهسازی زمینفصل2:خاکبرداری و جایگزینی خاکفصل3:زهکشی وخشکه ان..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش