انتشارات دانشگاه خوارزمی


جغرافیای انتخابات (با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری در ایران) مراد کاویانی راد انتشارات دانشگاه خوارزمی

جغرافیای انتخابات (با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری در ایران) مراد کاویانی راد انتشارات دانشگاه خوارزمیسیاست پدیده ای متکثر و پدیده ای جغرافیایی نیز ..

<p><br></p>

40,000 تومان

حرکت شناسی فریدون تندنویس انتشارات دانشگاه خوارزمی

حرکت شناسی انتشارات دانشگاه خوارزمیانتشارات دانشگاه خوارزمی کتاب حاضر را برای دانشجویان و دانش آموختگان علوم حرکتی منتشر کرده است. در این کتاب اب..

<p><br></p>

200,000 تومان

حسابرسی مالیاتی محمدعلی بیگ پور انتشارات دانشگاه خوارزمی

حسابرسی مالیاتی محمدعلی بیگ پورکتاب حسابرسی مالیاتی بیگ پور انتشارات دانشگاه خوارزمی برای دانشجویان حسابداری به چاپ رسیده است.سرفصل های کتاب حسابرسی م..

<p><br></p>

70,000 تومان

درآمدی بر پژوهش کیفی در روانشناسی کارلاویلیگ انتشارات دانشگاه خوارزمی

درآمدی بر پژوهش کیفی در روانشناسی کارلاویلیگ انتشارات دانشگاه خوارزمیسرفصل های کتاب درآمدی بر پژوهش کیفی در روانشناسی:فصل اول : از راهنمای دستور پخت غ..

<p><br></p>

300,000 تومان

مبانی اندرکنش خاک و سازه علی قنبری دانشگاه خوارزمی علی قنبری انتشارات دانشگاه خوارزمی

مبانی اندرکنش خاک و سازه علی قنبری دانشگاه خوارزمی علی قنبری انتشارات دانشگاه خوارزمی فهرست مطالب1: مفاهیم پایه دراندرکنش خاک وسازه2: جایگاه تحلیل اند..

<p><br></p>

160,000 تومان

مبانی بهسازی خاک علی قنبری انتشارات دانشگاه خوارزمی

مبانی بهسازی خاک علی قنبری انتشارات دانشگاه خوارزمیسرفصل های کتاب مبانی بهسازی خاک:فصل1:آشنایی با روش های کاربردی بهسازی زمینفصل2:خاکبرداری و جایگزینی..

<p><br></p>

340,000 تومان

مدیریت منابع انسانی حسن رنگریز انتشارات دانشگاه خوارزمی

مدیریت منابع انسانی حسن رنگریز انتشارات دانشگاه خوارزمیاصول، مفاهیم و کاربردهابحث مدیریت منابع انسانی از دغدغه های مدیران در هزاره سوم است. هزاره ای ک..

<p><br></p>

200,000 تومان 140,000 تومان

مکانیک کوانتومی جلد دوم دیچارد. لایبوف ترجمه اسمعیل نامور انتشارات دانشگاه خوارزمی

مکانیک کوانتومی جلد دوم دیچارد. لایبوف ترجمه اسمعیل نامور انتشارات دانشگاه خوارزمیسر فصل های کتاب مکانیک کوانتومی جلد دوم:اصول بنیادی و کاربرد آن..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش