انتشارات دانشگاه تهران


جغرافیای جمعیت ایران 4001 ،مجتبی قدیری معصوم انتشارات دانشگاه تهران

کتاب جغرافیای جمعیت ایران 4001 ،مجتبی قدیری معصوم انتشارات دانشگاه تهرانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تهران با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب جغرافیای ..

<p><br></p>

72,000 تومان 68,400 تومان

50 ابزار برتر مربیگری ( بسته ای کامل برای توانمند سازی و توسعه فردی ) 4148 ،گیلیان جونز ترجمه محمد عزیزی انتشارات دانشگاه تهران

کتاب 50 ابزار برتر مربیگری ( بسته ای کامل برای توانمند سازی و توسعه فردی ) 4148 ،گیلیان جونز ترجمه محمد عزیزی انتشارات دانشگاه تهرانمجموعه کتاب های ان..

<p><br></p>

96,000 تومان 91,200 تومان

14,400 تومان 16,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

QFD در صنعت و خدمات حسین صفری انتشارات دانشگاه تهران

کتاب QFD در صنعت و خدمات حسین صفریکتاب حاضر، شامل 7  فصل است می باشد که هر فصل آن درباره ی معرفی ابزار مدیریتی، مدل کانو، تشریح فرایند چهارم..

<p><br></p>

16,000 تومان 14,400 تومان

آب و هواشناسی کاربردی 2778 ,حسین محمدی انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آب و هواشناسی  کاربردی 2778 ,حسین محمدی انتشارات دانشگاه تهرانیکی از عوامل سازنده محیط زیست و شاید از اساسی ترین آنها اقلیم است. شناخت اقل..

<p><br></p>

72,000 تومان 68,400 تومان

آب و هواشناسی کشاورزی ( اصول و کاربرد های مطالعات آب و هوا در کشاورزی ) 3031, انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آب و هواشناسی  کشاورزی ( اصول و کاربرد های مطالعات آب و هوا در کشاورزی ) 3031,انتشارات دانشگاه تهران مجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه ت..

<p><br></p>

98,000 تومان 93,100 تومان

85,500 تومان 90,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

آب و هواشناسی شهری 3236 , انتشارات دانشگاه تهران

آب و هواشناسی شهری 3236 , انتشارات دانشگاه تهران..

<p><br></p>

90,000 تومان 85,500 تومان

ناموجود

آب و هواشناسی پزشکی 3643 ,حسین محمدی انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آب و هواشناسی پزشکی 3643 ,حسین محمدی انتشارات دانشگاه تهران  مجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تهران با تخفیف ویژه..

<p><br></p>

200,000 تومان 190,000 تومان

152,000 تومان 160,000 تومان

<p><br></p>

آبرسانی شهری محمد تقی منزوی انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آبرسانی شهری محمد تقی منزوی انتشارات دانشگاه تهرانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تهران با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب آبرسانی شهریهیدرولوژیتعیین..

<p><br></p>

160,000 تومان 152,000 تومان

آرای فلسفی و تربیتی مورتیمر جی. آدلر 3915 انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آرای فلسفی و تربیتی مورتیمر جی. آدلر 3915 انتشارات دانشگاه تهراندو حادثه مهم، یکی پرتاب سفینۀ اسپوتنیک در سال ۱۹۵۷ و گزارش کمیسیون آمریکا تحت عنو..

<p><br></p>

37,000 تومان

آزمون و تحلیل خستگی نظریه و کاربرد یانگلی لی با ترجمه عباس راستگو انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آزمون و تحلیل خستگی نظریه و کاربرد یانگلی لی با ترجمه عباس راستگو انتشارات دانشگاه تهرانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تهران با تخفیف ویژهفهرست..

<p><br></p>

110,000 تومان 104,500 تومان

ناموجود

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان (با تجدید نظر کلی بر اساس DSM-5) محمد خدایاری فرد انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان (با تجدید نظر کلی بر اساس DSM-5) انتشارات دانشگاه تهران کتاب حاضر در سیزده فصل تدوین شده است. در آخر هر فصل ن..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

آفرینش نظریه معماری-نقش علوم رفتاری در طراحی محیط جان لنگ با ترجمه علیرضا عینی‌فر انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آفرینش نظریه معماری-نقش علوم رفتاری در طراحی محیط  جان لنگ با ترجمه علیرضا عینی‌فر انتشارات دانشگاه تهرانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه ته..

<p><br></p>

120,000 تومان 114,000 تومان

آمادگی شناختی (در سازمان های هزاره سوم از تئوری تا عمل) هارولد انیل ترجمه میترا عزتی انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آمادگی شناختی (در سازمان های هزاره سوم از تئوری تا عمل) هارولد انیلاین کتاب شامل دو بخش و هفده فصل است. در بخش اول، به مبانی آمادگی شناختی ب..

<p><br></p>

180,000 تومان 171,000 تومان

آمار و احتمال ( برای رشته های اقتصاد و مدیریت ) 3805 ,محسن مهرآرا انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آمار و احتمال ( برای رشته های اقتصاد و مدیریت ) 3805 ,محسن مهرآرا انتشارات دانشگاه تهران  مجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تهران با تخف..

<p><br></p>

160,000 تومان 152,000 تومان

ناموجود

آمار و احتمال در مهندسی عمران سید مهدی زهرایی انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آمار و احتمال در مهندسی عمران سید مهدی زهرایی انتشارات دانشگاه تهرانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تهران با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب آمار و ا..

<p><br></p>

11,200 تومان 10,080 تومان

آمار پیشرفته کاربردی همراه با3397SPSS هوشنگ نایبی انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آمار پیشرفته کاربردی همراه با3397SPSS  هوشنگ نایبی انتشارات دانشگاه تهران  مجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تهران با تخفیف ویژهفهر..

<p><br></p>

98,000 تومان 93,100 تومان

نمايش 1 تا 16 از 521 (33 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش