لوگو سایت نوین بوک

انتشارات دانشگاه تهران


جغرافیای جمعیت ایران 4001 ،مجتبی قدیری معصوم انتشارات دانشگاه تهران

کتاب جغرافیای جمعیت ایران 4001 ،مجتبی قدیری معصوم انتشارات دانشگاه تهرانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تهران با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب جغرافیای ..

<p><br></p>

72,000 تومان 68,400 تومان

ناموجود

(QFD) در صنعت و خدمات حسین صفری انتشارات دانشگاه تهران

(QFD) در صنعت و خدمات حسین صفری انتشارات دانشگاه تهرانسر فصل ها :فصل اول - آمادگی شناختی چیست؟فصل دوم - تعریف تکاملی آمادگی شناختی برای عملیات نظامی&n..

<p><br></p>

16,000 تومان

50 ابزار برتر مربیگری ( بسته ای کامل برای توانمند سازی و توسعه فردی ) 4148 ،گیلیان جونز ترجمه محمد عزیزی انتشارات دانشگاه تهران

کتاب 50 ابزار برتر مربیگری ( بسته ای کامل برای توانمند سازی و توسعه فردی ) 4148 ،گیلیان جونز ترجمه محمد عزیزی انتشارات دانشگاه تهرانمجموعه کتاب های ان..

<p><br></p>

96,000 تومان 91,200 تومان

آب و هواشناسی کاربردی 2778 ,حسین محمدی انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آب و هواشناسی  کاربردی 2778 ,حسین محمدی انتشارات دانشگاه تهرانیکی از عوامل سازنده محیط زیست و شاید از اساسی ترین آنها اقلیم است. شناخت اقل..

<p><br></p>

72,000 تومان 68,400 تومان

آب و هواشناسی کشاورزی ( اصول و کاربرد های مطالعات آب و هوا در کشاورزی ) 3031, انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آب و هواشناسی  کشاورزی ( اصول و کاربرد های مطالعات آب و هوا در کشاورزی ) 3031,انتشارات دانشگاه تهران مجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه ت..

<p><br></p>

98,000 تومان 93,100 تومان

4,500 تومان 5,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

آب و هواشناسی شهری 3236 , انتشارات دانشگاه تهران

آب و هواشناسی شهری 3236 , انتشارات دانشگاه تهران..

<p><br></p>

5,000 تومان 4,500 تومان

ناموجود

آب و هواشناسی پزشکی 3643 ,حسین محمدی انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آب و هواشناسی پزشکی 3643 ,حسین محمدی انتشارات دانشگاه تهران  مجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تهران با تخفیف ویژه..

<p><br></p>

28,000 تومان

آبرسانی شهری محمد تقی منزوی انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آبرسانی شهری محمد تقی منزوی انتشارات دانشگاه تهرانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تهران با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب آبرسانی شهریهیدرولوژیتعیین..

<p><br></p>

51,000 تومان 48,450 تومان

آرای فلسفی و تربیتی مورتیمر جی. آدلر 3915 انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آرای فلسفی و تربیتی مورتیمر جی. آدلر 3915 انتشارات دانشگاه تهران مجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تهران با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب آرای ف..

<p><br></p>

37,000 تومان 35,150 تومان

آزمون و تحلیل خستگی نظریه و کاربرد یانگلی لی با ترجمه عباس راستگو انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آزمون و تحلیل خستگی نظریه و کاربرد یانگلی لی با ترجمه عباس راستگو انتشارات دانشگاه تهرانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تهران با تخفیف ویژهفهرست..

<p><br></p>

110,000 تومان 104,500 تومان

ناموجود

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان (با تجدید نظر کلی بر اساس DSM-5) محمد خدایاری فرد انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان (با تجدید نظر کلی بر اساس DSM-5) محمد خدایاری فرد انتشارات دانشگاه تهرانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تهران با ..

<p><br></p>

70,000 تومان 66,500 تومان

آفرینش نظریه معماری-نقش علوم رفتاری در طراحی محیط جان لنگ با ترجمه علیرضا عینی‌فر انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آفرینش نظریه معماری-نقش علوم رفتاری در طراحی محیط  جان لنگ با ترجمه علیرضا عینی‌فر انتشارات دانشگاه تهرانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه ته..

<p><br></p>

42,000 تومان 39,900 تومان

آمادگی شناختی ( در سازمان های هزاره سوم ار تئوری تا عمل ) ,هارولد انیل ترجمه میترا عزتی انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آمادگی شناختی ( در سازمان های هزاره سوم ار تئوری تا عمل ) ,هارولد انیل ترجمه میترا عزتی  انتشارات دانشگاه تهران مجموعه کتاب های انتشارا..

<p><br></p>

85,000 تومان 80,750 تومان

آمار و احتمال ( برای رشته های اقتصاد و مدیریت ) 3805 ,محسن مهرآرا انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آمار و احتمال ( برای رشته های اقتصاد و مدیریت ) 3805 ,محسن مهرآرا انتشارات دانشگاه تهران  مجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تهران با تخف..

<p><br></p>

160,000 تومان 152,000 تومان

ناموجود

آمار و احتمال در مهندسی عمران سید مهدی زهرایی انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آمار و احتمال در مهندسی عمران سید مهدی زهرایی انتشارات دانشگاه تهرانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تهران با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب آمار و ا..

<p><br></p>

11,200 تومان 10,080 تومان

آمار پیشرفته کاربردی همراه با3397SPSS هوشنگ نایبی انتشارات دانشگاه تهران

کتاب آمار پیشرفته کاربردی همراه با3397SPSS  هوشنگ نایبی انتشارات دانشگاه تهران  مجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تهران با تخفیف ویژهفهر..

<p><br></p>

98,000 تومان 93,100 تومان

نمايش 1 تا 16 از 520 (33 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش