انتشارات دانشگاه تربیت مدرس


آمار فضایی و کاربردهای آن محسن محمدزاده انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

آمار فضایی و کاربردهای آن محسن محمدزاده انتشارات دانشگاه تربیت مدرس فهرست مطالب کتاب آمار فضایی و کاربردهای آن:آشنايی با آمار فضايی تحل..

<p><br></p>

170,000 تومان

ابعاد شهر پایدار مجتبی رفیعیان انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

ابعاد شهر پایدار مجتبی رفیعیان دانشگاه تربیت مدرسفهرست مطالب کتاب ابعاد شهر پایدار دانشگاه تربیت مدرس :فصل1-مفاهیم و ابعادفصل2-عناصر فرم شهریفصل3..

<p><br></p>

185,000 تومان

اثر ساختگاه بر رفتار لرزه ای زمین وسازه های ژئوتکنیکی روش های تحلیل وطراحی کاربردی همراه با آموزش نرم افزارها علی کمک پناه انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

اثر ساختگاه بر رفتار لرزه ای زمین وسازه های ژئوتکنیکی روش های تحلیل وطراحی کاربردی همراه با آموزش نرم افزارها علی کمک پناه انتشارات دانشگاه تربیت مدرس..

<p><br></p>

200,000 تومان

انرژی و معماری سرآمد-درآمدی برکاهش مصرف انرژی در ساختمان محمد جواد مهدوی نژادانتشارات دانشگاه تربیت مدرس

 انرژی و معماری سرآمد-درآمدی برکاهش مصرف انرژی در ساختمان محمد جواد مهدوی نژادانتشارات دانشگاه تربیت مدرسسرفصل های کتاب انرژی معماری :1.مفاهیم وک..

<p><br></p>

446,000 تومان

ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی محلول ها علی حق طلب انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی محلول ها انتشارات دانشگاه تربیت مدرسسرفصل های کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی محلول ها:ترمودینامیک کلاسیکت..

<p><br></p>

240,000 تومان

ناموجود

تولید بهره برداری و کنترل در سیستم های قدرت آلن .جی.وود انتشارات تربیت مدرس

تولید بهره برداری و کنترل در سیستم های قدرت آلن .جی.وودفهرست مطالب :فصل اول:مقدمهفصل دوم: مشخصات واحدهای تولید انرژیفصل سوم: توزیع اقتصادی باربین نیرو..

<p><br></p>

200,000 تومان

زمین شناسی مهندسی پیشرفته چاپ دوم علی ارومیه ای انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

زمین شناسی مهندسی پیشرفته علی ارومیه ای انتشارات دانشگاه تربیت مدرسفهرست مطالب کتاب زمین شناسی مهندسی پیشرفته:پیشگفتاربخش 1:کلیاتفصل1:آشنایی با مباحث ..

<p><br></p>

250,000 تومان

سیستم های غیرخطی ویراست دوم جلد اول:تحلیل انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

سیستم های غیرخطی ویراست دوم جلد اول:تحلیل،انتشارات دانشگاه تربیت مُدرسفهرست مطالب کتاب سیستم های غیرخطی حسن خلیل1.مقدمه2.ویژگی های اساسی3.پایداری لیاپ..

<p><br></p>

320,000 تومان

سیستم های غیرخطی ویراست دوم جلد دوم:طراحی .کنترل حسن خلیل انتشارات دانشگاه تربیت مُدرس

سیستم های غیرخطی ویراست دوم جلد دوم:طراحی .کنترل انتشارات دانشگاه تربیت مُدرسفهرست مطالب کتاب سیستم های غیرخطی حسن خلیلسیستم های غیرخطیجلد دوم:طراحی و..

<p><br></p>

130,000 تومان

طراح قیدوبندهای ماشین های ابزار چاپ سوم محمدجواد ناطق انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

 طراح قیدوبندهای ماشین های ابزار چاپ سوم محمدجواد ناطق انتشارات دانشگاه تربیت مدرسفهرست مطالب کتاب طراح قیدوبندهای ماشین های ابزارفصل1:مقدمهفصل2:..

<p><br></p>

200,000 تومان

طراحی شهری ( نقش و نگار،آرایه ها) استیون تایزدل انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

طراحی شهری( نقش و نگار،آرایه ها)استیون تایزدل انتشارات دانشگاه تربیت مدرسفهرست طراحی شهری (نقش و نگار، آرایه ها):فصل اول : نظریه وفلسفه آرایهفصل دوم :..

<p><br></p>

130,000 تومان

طراحی شهری محیط آب کنار محمد رضا پور جعفر، محسن تابان انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

طراحی شهری محیط آب کنار محمد رضا پور جعفر محسن تابان انتشارات دانشگاه تربیت مدرسفهرست طراحی شهری محیط آب کنار:فصل اول : کلیات (نقش آب در ایجاد تمدن ها..

<p><br></p>

200,000 تومان

طراحی شهری(خیابان و میدان)کلیف موتین انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

طراحی شهری(خیابان و میدان)کلیف موتین انتشارات دانشگاه تربیت مدرسفهرست طراحی شهری (خیابان و میدان ) کلیف موتین:فصل اول : طراحی شهری و مردمفصل دوم : مفا..

<p><br></p>

160,000 تومان

مبانی زلزله شناسی مهندسی وتحلیل خطر زلزله چاپ دوم ناصر خلجی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

 مبانی زلزله شناسی مهندسی وتحلیل خطر زلزله چاپ دوم انتشارات دانشگاه تربیت مدرسفهرست مطالب کتاب مبانی زلزله شناسی مهندسی وتحلیل خطر زلزله ناصر خلج..

<p><br></p>

130,000 تومان

مدیریت عملکرد کسب و کار (علم و هنر)مرتضی حضری پورانتشارات دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت عملکرد کسب و کار (علم و هنر)مرتضی حضری پورانتشارات دانشگاه تربیت مدرسفهرست مطالب مدیریت عملکرد کسب و کار (علم و هنر ) 1-مقدمه2-تاریخچه کوت..

<p><br></p>

170,000 تومان

معماری سر آمد دستور زبان معماری آینده ایران محمد جواد مهدوی نژادانتشارات دانشگاه تربیت مدرس

معماری سر آمد دستور زبان معماری آینده ایران محمد جواد مهدوی نژادانتشارات دانشگاه تربیت مدرسفهرست معماری سرآمد دستور زبان معماری آینده ایران :مقدمه&nbs..

<p><br></p>

160,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 25 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش