انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


اصول اجرایی در قالب بندی وآرماتور بندی بتن ریزی غفارپور جهرمی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

کتاب اصول اجرایی در قالب بندی وآرماتور بندی بتن ریزی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییفهرست..

<p><br></p>

55,000 تومان 49,500 تومان

اصول ریخته گری فلزات امیر عابدی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اصول ریخته گری فلزات امیر عابدی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییکتاب حاضر در پی ارایه ی اصول پایه ای مشترک در بیش تر روش های ریخته گری وانج..

<p><br></p>

25,000 تومان

ناموجود

تنظیم شرایط محیطی رحیم مکائیل انتشارات دانشگاه شهید رجائی

تنظیم شرایط محیطی رحیم مکائیل انتشارات دانشگاه شهید رجائی فصل 1: هندسه خورشید فصل 2: اقلیم و شرایط جوی فصل 3: انتقال حرارتفصل4: خانه های خور..

<p><br></p>

13,000 تومان 11,700 تومان

دستور زبان انگلیسی پایه (برای دانشجویان دانشگاه ها و مدارس عالی باتجدید نظر و اصطلاحات کامل)

کتاب Basic English Grammar برای برآوردن نیاز های آن دسته از دانشجویان دانشگاه و مدارس عالی تالیف و تدوین شده است که نیاز به تکرار و تجدید مبانی دانش ز..

<p><br></p>

40,000 تومان

روشها وجزئیات اجرایی بهسازی ساختمانها در برابر زلزله چاپ هشتم اصغر وطنی اسکوپی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

کتاب روشها وجزئیات اجرایی بهسازی ساختمانها در برابر زلزله چاپ هشتم انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تربیت دبیر ش..

<p><br></p>

45,000 تومان

80,000 تومان

<p><br></p>

فتوگرامتری کاربردی چاپ پنجم

فتوگرامتری کاربردی چاپ پنجمفصل1:معرفی ومفاهیم اولیه فتوگرامتریفصل2:برجسته بینی ومفاهیم پارالاکس وطراحی مرحله ی پروازفصل3:سیستم های تحلیلی وچگونگی توجی..

<p><br></p>

80,000 تومان

ناموجود

مبانی روش اجزاء محدود در دینامیک سازه هاسید امیرالدین صدرنژادانتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

کتاب مبانی روش اجزاء محدود در دینامیک سازه هاسید امیرالدین صدرنژادانتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمقدمه جایگاه روش اجزاء محدود در زندگی امر..

<p><br></p>

110,000 تومان

متون انگلیسی عمومی-برای دانشجویان دانشگاه ها و مدارس عالی جمال الدین جلالی پور انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

کتاب متون انگلیسی عمومی-برای دانشجویان دانشگاه ها و مدارس عالی جمال الدین جلالی پور انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمجموعه کتاب های انتشارات دان..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

متون انگلیسی پایه (برای دانشجویان دانشگاه ها و مدارس عالی) جمال الدین جمالی پور انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

متون انگلیسی پایه (برای دانشجویان دانشگاه ها و مدارس عالی)  جمال الدین جمالی پور انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی  Lesson 1 : A Lazy S..

<p><br></p>

35,000 تومان

مفاهیم پایه در انرژی ومعماری محمد جواد مهدوی نژادانتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مفاهیم پایه در انرژی ومعماری محمد جواد مهدوی نژادانتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییفصل1-ساختمان با کارایی بالافصل2-مفاهیم انرژی در ساختمانفصل3-تحل..

<p><br></p>

58,000 تومان 52,200 تومان

مناظر و مرایا (پرسپکتیو)محسن ترقی جاه انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

کتاب مناظر و مرایا (پرسپکتیو)محسن ترقی جاه انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییفصل1-تعاریف و اصلاحاتفصل2-اصول اولیهفصل3-پرسپکتیو سه بعدی مرکزیفصل4-س..

<p><br></p>

12,000 تومان

مهندسی لیزر ومخابرات فضای آزاد سعید علیایی انتشارات تربیت دبیر شهید رجایی

کتاب مهندسی لیزر ومخابرات فضای آزاد انتشارات تربیت دبیر شهید رجاییمجموعه کتاب های دانشگاهیفهرست مطالب کتاب مهندسی لیزر ومخابرات فضای آزاد سعید علیاییف..

<p><br></p>

30,000 تومان

مهندسی پی ویرایش دوم سیدامیرالدین صدرنژادانتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

کتاب مهندسی پی ویرایش دوم انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییفهرست مطالب کتاب مهندسی پی سید ا..

<p><br></p>

40,000 تومان

مکان پایدارفیلیپس انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مکان پایدارفیلیپس انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییعنوان مقدمهفصل1-پیشینه پایدارفصل2-مشکلات و راه حل هافصل3-چهار اصل توسعه پایدارفصل4-چهار چ..

<p><br></p>

15,000 تومان

نقشه برداری زیرزمینی میراحمد میرقاسم پورانتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

کتاب نقشه برداری زیرزمینی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییفهرست مطالب کتاب نقشه برداری زیر..

<p><br></p>

12,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش