انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)


حالت های گذار در سیستم های قدرت لو وان درسلیوس انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

کتاب حالت های گذار در سیستم های قدرت انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی رهمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی رهفهرست مطالب کتا..

<p><br></p>

16,000 تومان

خواص مکانیکی مواد (( فلزات و سرامیک ها ))احمد رزاقیان آرمان صدقی انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی

خواص مکانیکی مواد (( فلزات و سرامیک ها ))احمد رزاقیان آرمان صدقی انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینیفصل 1: تنش  تنش های اصلی دایرخ مور و روابط..

<p><br></p>

18,000 تومان

خواص مکانیکی مواد فلزات وسرامیک ها احمدرزاقیان انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

کتاب خواص مکانیکی مواد فلزات وسرامیک ها انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی رهمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی ..

<p><br></p>

30,000 تومان

ناموجود

دینامیک خاک براجام داس . ابوالحسن نائینی انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دینامیک خاک  براجام داس . ابوالحسن نائینی انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)فصل1-مقدمهفصل2-اصول ارتعاشفصل3-امواج در محیط الاستیکفصل4-خواص..

<p><br></p>

55,000 تومان 49,500 تومان

رفتار شکست مواد مهندسی (شکست،مکانیک شکست، خستگی وخزش)احمد رزاقیان انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

کتاب رفتار شکست مواد مهندسی (شکست،مکانیک شکست، خستگی وخزش) انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی رهمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه بین المللی امام خ..

<p><br></p>

18,000 تومان

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش