انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)


ناموجود

حالت های گذار در سیستم های قدرت لو وان درسلیوس با ترجمه ی نوید غفارزاده انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی

حالت های گذار در سیستم های قدرت انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینیفهرست مطالب کتاب حالت های گذار در سیستم های قدرت لو وان درسلیوس ترجمه ی نوید غفا..

<p><br></p>

16,000 تومان

ناموجود

خواص مکانیکی مواد (فلزات و سرامیک ها) احمد رزاقیان انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی

خواص مکانیکی مواد (فلزات و سرامیک ها) احمد رزاقیان انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینیفهرست مطاب خواص مکانیکی مواد احمد رزاقیان:فصل اول: تنش  ..

<p><br></p>

18,000 تومان

ناموجود

دینامیک خاک براجا داس با ترجمه ی ابوالحسن نائینی انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی

دینامیک خاک انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینیسرفصل های کتاب دینامیک خاک  براجا داس با ترجمه ی ابوالحسن نائینی:فصل اول: مقدمهفصل دو..

<p><br></p>

55,000 تومان

ناموجود

رفتار شکست مواد مهندسی (شکست،مکانیک شکست، خستگی و خزش) احمد رزاقیان انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

رفتار شکست مواد مهندسی (شکست،مکانیک شکست، خستگی و خزش) انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینیفهرست مطالب کتاب رفتار شکست مواد مهندسی احمد رزاقیانفصل ا..

<p><br></p>

18,000 تومان

نمايش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش