انتشارات دانشگاه امام رضا


آمار و احتمال مقدماتی جواد بهبودیان انتشارات دانشگاه امام رضا

کتاب آمار و احتمال مقدماتی جواد بهبودیانکتاب آمار و احتمال مقدماتی بهبودیان توسط انتشارات دانشگاه امام رضا به چاپ رسیده است.مجموعه کتاب های دانشگاهی ر..

<p><br></p>

87,000 تومان

تحلیل سازه های دو محمد رضایی پژند انتشارات دانشگاه امام رضا

کتاب تحلیل سازه های 2 محمد رضایی پژند انتشارات دانشگاه امام رضافصل1-مبانی مورد نیازفصل2-روش شیب افتفصل3-روش پخش لنگرفصل4-روش کانیفصل5-خط تاثیر سازه ها..

<p><br></p>

75,000 تومان

9,900 تومان 11,000 تومان

<p><br></p>

رابطه آب وخاک وگیاه چاپ دهم

رابطه آب وخاک وگیاه چاپ دهمفصل1:مقدمهفصل2:خصوصیات آب ومحلولهافصل3:آب در سلولهای گیاهیفصل4:ریشه وخصوصیات آنفصل5:جذب آب توسط گیاهفصل6:عوامل موثر بر جذب ..

<p><br></p>

11,000 تومان 9,900 تومان

رویکردی نوین در هوش مصنوعی ((جلد1))استوارت جی راسل انتشارات دانشگاه امام رضا

رویکردی نوین در هوش مصنوعی ((جلد1))استوارت جی راسل انتشارات دانشگاه امام رضا 1: مقدمه2:کارگزاری های هوشمند 3: حل مساله از طریق جستجو 4: جستج..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بارو ضریب مقاومت(LRFD)فریدون ایرانی انتشارات دانشگاه امام رضا

کتاب طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بارو ضریب مقاومت(LRFD) انتشارات دانشگاه امام رضامجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه امام ضافهرست مطالب کتاب طراحی ..

<p><br></p>

77,000 تومان

فیزیک وتکنولوژی قطعات نیمرسانا چاپ ششم اس.ام.زی انتشارات دانشگاه امام رضا

کتاب فیزیک وتکنولوژی قطعات نیمرسانا چاپ ششم اس.ام.زی انتشارات دانشگاه امام رضا مجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه امام رضا فهرست مطالب کتاب فیزیک وتکنول..

<p><br></p>

40,000 تومان 38,000 تومان

منطق برای ریاضیدانان همیلتن با ترجمه ی محمدعلی پورعبدالله انتشارات دانشگاه امام رضا

کتاب منطق برای ریاضیدانان همیلتنکتاب منطق برای ریاضیدانان همیلتن توسط محمدعلی پورعبدالله ترجمه شده و انتشارات دانشگاه امام رضا آن را به چاپ ..

<p><br></p>

45,000 تومان

نجوم واختر فیزیک مقدماتی جلد 1چاپ نهم مایکل زیلیک انتشارات دانشگاه امام رضا ع

کتاب نجوم واختر فیزیک مقدماتی جلد1 چاپ نهم انتشارات دانشگاه امام رضا عمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه امام رضافهرست مطالب کتاب نجوم واختر فیزیک مقدما..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

ناموجود

نجوم واختر فیزیک مقدماتی جلددوم چاپ ششم مایکل زیلیک انتشارات دانشگاه امام رضا ع

کتاب نجوم واختر فیزیک مقدماتی جلد2 چاپ ششم انتشارات دانشگاه امام رضا عمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه امام رضافهرست مطالب کتاب نجوم و اختر فیزیک مقدم..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش