انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)


Scientific English for chemisry students((زبان تخصصی شیمی و مهندسی شیمی )) 47ابولقاسم مقیمی انتشارات دانشگاه امام حسین

scientific english for chemistry students زبان تخصصی شیمی 47 ابوالقاسم مقیمی انتشارات دانشگاه جامع امام حسیناز ویژگی های مطالب ارائه شده در کتاب حاضر:..

<p><br></p>

144,000 تومان

اندازه گیری الکتریکی رضا حق مرام انتشارات دانشگاه امام حسین

اندازه گیری الکتریکی رضا حق مرام انتشارات دانشگاه امام حسین فهرست مطالب کتاب اندازه گیری الکتریکی انتشارات دانشگاه امام حسین :اسیلوسکو،لامپ ..

<p><br></p>

200,000 تومان 140,000 تومان

تحقیق در عملیات برنامه ریزی خطی منصور آجورلو انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)

تحقیق در عملیات برنامه ریزی خطی منصور آجورلو انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)آنچه در کتاب تحقیق در عملیات برنامه ریزی خطی می خوانید:تعاریف، مفاهیم ..

<p><br></p>

140,000 تومان 98,000 تومان

زمین شناسی مهندسی دکتر حسن صادقی انتشارات دانشگاه امام حسین

زمین شناسی مهندسی دکتر حسن صادقی انتشارات دانشگاه امام حسین زمین شناسی مهندسی شاخه ای از علم زیست شناسی است  که جنبه کاربردی فراوان دارد. در این ..

<p><br></p>

139,000 تومان 97,300 تومان

طراحی فیلتر و سنتز حمیدرضا خدادای انتشارات دانشگاه امام حسین

طراحی فیلتر و سنتز حمیدرضا خدادای انتشارات دانشگاه امام حسین فهرست مطالب کتاب طراحی فیلتر و سنتز انتشارات دانشگاه امام حسین :مفاهیم اولیهتوا..

<p><br></p>

225,000 تومان 157,500 تومان

مکانیک سازه های مرکب سید محسن محسنی شکیب انتشارات دانشگاه امام حسین

مکانیک سازه های مرکب انتشارات دانشگاه امام حسینفهرست مطالب کتاب مکانیک سازه های مرکب سید محسن محسنی شکیب:مقدمه ای بر مواد مرکبرفتار ماکرومکانیک تک لای..

<p><br></p>

222,000 تومان

نقشه راه مدیریت پروژه راهنمای کاربردی مدیریت پروژه منصور آجورلو انتشارات دانشگاه امام حسین ع

نقشه راه مدیریت پروژه راهنمای کاربردی مدیریت پروژه انتشارات دانشگاه امام حسین عفهرست مطالب کتاب نقشه راه مدیریت پروژه راهنمای کاربردی مدیریت منصور آجو..

<p><br></p>

20,000 تومان

ناموجود

نور شناسی نوین حمید خوارزمی جواد احمدی انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)

نور شناسی نوین حمید خوارزمی جواد احمدی انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)فهرست کتاب نورشناسی نوین حمید خوارزمی، جواد احمدی انتشارات دانشگاه امام حسین :فصل..

<p><br></p>

2,500 تومان

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش