انتشارات دانشگاه الزهرا


ناموجود

بازی درمانی (مشاوره و مداخلات خلاقانه در مدیریت هیجان کودکان) آزاده طاهری انتشارات دانشگاه الزهرا

بازی درمانی (مشاوره و مداخلات خلاقانه در مدیریت هیجان کودکان) انتشارات دانشگاه الزهراموضوع این کتاب، استفاده از بازی برای معرفی مفاهیم درمانی به کودکا..

<p><br></p>

175,000 تومان 122,500 تومان

ناموجود

تاریخ پارچه و نساجی در ایران فرید طالب پور انتشارات الزهرا

تاریخ پارچه و نساجی در ایران فرید طالب پور انتشارات الزهرا در طول زمان پارچه تنها برای محافظت از بدن انسان به کار نرفته بلکه با ذوق و تنوع طلبی ا..

<p><br></p>

30,000 تومان

ناموجود

مکانیک آماری پاتریا انتشارات دانشگاه الزهرا

مکانیک آماری پاتریا انتشارات دانشگاه الزهرامکانیک آماری مقدمه ویرایش سوممقدمه ویرایش دوممقدمه ویرایش اولمقدمه تاریخیفصل اول: پایه های آماری ترمود..

<p><br></p>

22,000 تومان

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش