انتشارات خراسان


راهنمای مسائل تشریحی معماری کامپیوتر مریم تحقق انتشارات خراسان

راهنمای مسائل تشریحی معماری کامپیوتر مریم تحقق انتشارات خراسانسر فصل های کتاب راهنمای مسائل تشریحی معماری کامپیوتر:مدارهای منطقی دیجیتالقطعات دیج..

<p><br></p>

100,000 تومان 70,000 تومان

راهنمای مسائل طراحی دیجیتال خلیل یاغانی انتشارات خراسان

راهنمای مسائل طراحی دیجیتال انتشارات خراسانفهرست مطالب :فصل1:سیستم های دودوبیفصل2:جبر بول وگیت های منطقیفصل3:حداقل سازی در سطح گیتفصل4:منطق ترکیبی&nbs..

<p><br></p>

220,000 تومان

زبان های برنامه سازی ترنس دبلیو پرات انتشارات خراسان

زبان های برنامه سازی ترنس دبلیو پرات انتشارات خراسان فصل 1: نکاتی در مورد طراحی زبان فصل 2: بررسی معماری ماشین صفحه فصل 3: ترجمه زبان صفحه&n..

<p><br></p>

70,000 تومان 49,000 تومان

ساختمان داده ها به زبان ++C الیس هورویتز ترجمه امیر علیخانزاده انتشارات خراسان

ساختمان داده ها به زبان ++C الیس هورویتز ترجمه امیر علیخانزاده انتشارات خراسانامروزه با پیشرفت و تویعه انفورماتیک و علوم کامپیوتر در کلیه زمینه ها، ای..

<p><br></p>

300,000 تومان 210,000 تومان

سیستم های کنترل مدرن درف ترجمه قدرت سپیدنام انتشارات خراسان

سیستم های کنترل مدرن درف ترجمه قدرت سپیدنام انتشارات خراسان فهرست مطالب :فصل1:مقدمه ای بر سیستم های کنترلفصل2:مدل ریاضی سیستم هافصل3:مدل های متغی..

<p><br></p>

400,000 تومان 280,000 تومان

طراحی دیجیتال (مدار منطقی) موریس مانو با ترجمه ی قدرت سپید نام انتشارات خراسان

طراحی دیجیتال (مدار منطقی) انتشارات خراسانویراست 5کتاب حاضر طرحی جدید از دیجیتال را بیان کرده است و روش ها مناسبی برای طراحی مدارهای دیجیتال را به گون..

<p><br></p>

320,000 تومان 225,000 تومان

طراحی وتحلیل مدارمنطقی دیجیتال نلسون نیگل انتشارات خراسان

طراحی وتحلیل مدارمنطقی دیجیتال نلسون نیگل انتشارات خراسانفهرست مطالب :فصل1:سیستم اعداد وکدهافصل2:روش های جبری برای تحلیل وطراحی مدار منطقیفصل3:خصوصیات..

<p><br></p>

160,000 تومان

قطعات و مدارات الکترونیک جلد اول نشلسکی ترجمه قدرت سپید نام انتشارات خراسان

قطعات و مدارات الکترونیک جلد اول نشلسکی ترجمه قدرت سپید نام انتشارات خراسانفهرست مطالب قطعات و مدارات الکترونیک جلد 1 انتشارات خراسان :دیودهای نی..

<p><br></p>

300,000 تومان 210,000 تومان

قطعات و مدارات الکترونیک جلد دوم نشلسکی ترجمه قدرت سپید نام انتشارات خراسان

قطعات و مدارات الکترونیک جلد دوم نشلسکی ترجمه قدرت سپید نام انتشارات خراسانفهرست مطالب قطعات و مدارات الکترونیک جلد 2 انتشارات خراسان : پاسخ..

<p><br></p>

250,000 تومان 175,000 تومان

معماری کامپیوتر موریس مانو،قدرت سپید نام انتشارات خراسان

کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو،قدرت سپید نام انتشارات خراسان سرفصل های کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو:فصل 1: مدار های منطقی دیجیتال فصل 2:..

<p><br></p>

240,000 تومان

مهندسی نرم افزار (ویراست نهم) راجر اس. پرسمن با ترجمه ی محمدمهدی سالخورده حقیقی انتشارات خراسان

مهندسی نرم افزار انتشارات خراسانویراست 9سرفصل های کتاب مهندسی نرم افزار راجر اس. پرسمن ترجمه ی محمدمهدی سالخورده حقیقی:نرم افزار و مهندسی نرم افزارمدل..

<p><br></p>

400,000 تومان 280,000 تومان

نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش