انتشارات خراسان


27,000 تومان 30,000 تومان

<p><br></p>

راهنمای مسائل طراحی دیجیتال

راهنمای مسائل طراحی دیجیتالفصل1:سیستم های دودوبیفصل2:جبر بول وگیت های منطقیفصل3:حداقل سازی در سطح گیتفصل4:منطق ترکیبی فصل5:مدارهای منطقی تربیتی ه..

<p><br></p>

30,000 تومان 27,000 تومان

زبان های برنامه سازی ترنس دبلیو پرات انتشارات خراسان

زبان های برنامه سازی ترنس دبلیو پرات انتشارات خراسان فصل 1: نکاتی در مورد طراحی زبان فصل 2: بررسی معماری ماشین صفحه فصل 3: ترجمه زبان صفحه&n..

<p><br></p>

14,000 تومان 12,600 تومان

زبان های برنامه سازی محمد مهدی سالخورده حقیقی انتشارات خراسان

کتاب زبان های برنامه سازی محمد مهدی سالخورده حقیقی انتشارات خراسان  فصل 1: نکاتی در مورد طراحی زبانفصل 2:بررسی معماری ماشین صفحهفصل 3: ترجمه..

<p><br></p>

70,000 تومان

سیستم های کنترل مدرن ،روبرت اچ بیشاپ انتشارات خراسان

سیستم های کنترل مدرن ،روبرت اچ بیشاپ انتشارات خراساناین کتاب برای مطالعه دانشجویان علاقمند به سیستم کنترل و مهندسان این رشته نگاشته شده است البته با ت..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

63,000 تومان 70,000 تومان

<p><br></p>

سیستم های کنترل مدرن ویرایش دوازده

سیستم های کنترل مدرن ویرایش دوازدهفصل1:مقدمه ای بر سیستم های کنترلفصل2:مدل ریاضی سیستم هافصل3:مدل های متغیر حالتفصل4:مشخصات سیستم کنترل پسخوردیفصل5:رف..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

طراحی دیجیتال ((مدار منطقی ))قدرت سپید نام انتشارات خراسان

کتاب طراحی دیجیتال ((مدار منطقی ))ترجمه قدرت سپید نام  انتشارات خراسان کتاب حاضر طرحی جدید از دیجیتال را بیان کرده است و روش ها مناسبی برای ..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

16,200 تومان 18,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

طراحی وتحلیل مدارمنطقی دیجیتال

طراحی وتحلیل مدارمنطقی دیجیتالفصل1:سیستم اعداد وکدهافصل2:روش های جبری برای تحلیل وطراحی مدار منطقیفصل3:خصوصیات تابع سوئیچینگفصل4:مدارهای منطقی ترکیبی ..

<p><br></p>

18,000 تومان 16,200 تومان

معماری کامپیوتر موریس مانو،قدرت سپید نام انتشارات خراسان

معماری کامپیوتر موریس مانو،قدرت سپید نام انتشارات خراسان فصل 1: مدار های منطقی دیجیتال فصل 2: قطعات دیجیتال فصل 3: نمایش داده ها ف..

<p><br></p>

120,000 تومان 108,000 تومان

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش