انتشارات خاک


ابعاد انسانی و فضاهای داخلی-کتاب مرجع استانداردهای طراحی جولیس پانرو با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاک

کتاب ابعاد انسانی و فضاهای داخلی-کتاب مرجع استانداردهای طراحی جولیس پانرو با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاکسرفصل های کتاب ابعاد انسانی جولیس پار..

<p><br></p>

198,000 تومان

142,200 تومان 158,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

اقلیم و معماری مرتضی کسمائی انتشارات خاک

کتاب اقلیم و معماری مرتضی کسمائی انتشارات خاکسرفصل های کتاب اقلیم و معماری کسمائی:1: شناخت عناصر اقلیمی 2: اقلیم و انسان 3:اقلیم و ساختمان&n..

<p><br></p>

158,000 تومان 142,200 تومان

الفبای معماری لویی هلمن با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاک

الفبای معماری لویی هلمن با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاکنویسنده این کتاب به معماری به مثابه رشته ای منفرد ننگریسته؛ بلکه همواره آن را در زمینه ..

<p><br></p>

38,000 تومان 34,200 تومان

فرهنگ تصویری معماری فرانسیس چینگ با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاک

فرهنگ تصویری معماری فرانسیس چینگ با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاکشامل مفاهیم:آستانهآجرآحادآرایهآسانسوراتاقاجرااستحکاماتالکتریسیتهاندودانرژی خور..

<p><br></p>

128,000 تومان 115,200 تومان

ماهیت معماری راجر اچ. کلارک با ترجمه ی محمداحمدی نژاد انتشارات خاک

ماهیت معماری راجر اچ. کلارک با ترجمه ی محمداحمدی نژاد انتشارات خاکحاوی مطالب:هشتیآستانهسرنوشتتحلیل هاآلوار آلتوتادائو آندواریک گونار آسپلاندپیترکیو.بو..

<p><br></p>

34,800 تومان 31,320 تومان

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش