لوگو سایت نوین بوک

انتشارات خاک


ابعاد انسانی و فضاهای داخلی-کتاب مرجع استانداردهای طراحی جولیس پانرو با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاک

ابعاد انسانی و فضاهای داخلی-کتاب مرجع استانداردهای طراحی جولیس پانرو با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاکسرفصل ها:1-ابعاد انسانی اندام سنجی2-ابعاد ..

<p><br></p>

98,000 تومان 88,200 تومان

اقلیم و معماری مرتضی کسمائی انتشارات خاک

اقلیم و معماری مرتضی کسمائی انتشارات خاکسرفصل ها:1: شناخت عناصر اقلیمی 2: اقلیم و انسان 3:اقلیم و ساختمان 4: حوزه های اقلیمی ایران 5: ا..

<p><br></p>

158,000 تومان

الفبای معماری لویی هلمن با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاک

الفبای معماری لویی هلمن با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاکنویسنده این کتاب به معماری به مثابه رشته ای منفرد ننگریسته؛ بلکه همواره آن را در زمینه ..

<p><br></p>

38,000 تومان 34,200 تومان

فرهنگ تصویری معماری فرانسیس چینگ با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاک

فرهنگ تصویری معماری فرانسیس چینگ با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاکشامل مفاهیم:آستانهآجرآحادآرایهآسانسوراتاقاجرااستحکاماتالکتریسیتهاندودانرژی خور..

<p><br></p>

128,000 تومان

ماهیت معماری راجر اچ. کلارک با ترجمه ی محمداحمدی نژاد انتشارات خاک

ماهیت معماری راجر اچ. کلارک با ترجمه ی محمداحمدی نژاد انتشارات خاکحاوی مطالب:هشتیآستانهسرنوشتتحلیل هاآلوار آلتوتادائو آندواریک گونار آسپلاندپیترکیو.بو..

<p><br></p>

34,800 تومان 31,320 تومان

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش