انتشارات خاک


ناموجود

ابعاد انسانی و فضاهای داخلی-کتاب مرجع استانداردهای طراحی جولیس پانرو با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاک

ابعاد انسانی و فضاهای داخلی-کتاب مرجع استانداردهای طراحی جولیس پانرو با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاکسرفصل های کتاب ابعاد انسانی جولیس پارنو:1-..

<p><br></p>

198,000 تومان

ناموجود

اقلیم و معماری مرتضی کسمائی انتشارات خاک

اقلیم و معماری مرتضی کسمائی انتشارات خاکسرفصل های کتاب اقلیم و معماری کسمائی:1: شناخت عناصر اقلیمی 2: اقلیم و انسان 3:اقلیم و ساختمان 4..

<p><br></p>

158,000 تومان

ناموجود

الفبای معماری لویی هلمن با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاک

الفبای معماری لویی هلمن با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاکنویسنده این کتاب به معماری به مثابه رشته ای منفرد ننگریسته؛ بلکه همواره آن را در زمینه ..

<p><br></p>

38,000 تومان

ناموجود

فرهنگ تصویری معماری فرانسیس چینگ با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاک

فرهنگ تصویری معماری فرانسیس چینگ با ترجمه ی محمد احمدی نژاد انتشارات خاکشامل مفاهیم:آستانهآجرآحادآرایهآسانسوراتاقاجرااستحکاماتالکتریسیتهاندودانرژی خور..

<p><br></p>

128,000 تومان

ناموجود

ماهیت معماری راجر اچ. کلارک با ترجمه ی محمداحمدی نژاد انتشارات خاک

ماهیت معماری راجر اچ. کلارک با ترجمه ی محمداحمدی نژاد انتشارات خاکحاوی مطالب:هشتیآستانهسرنوشتتحلیل هاآلوار آلتوتادائو آندواریک گونار آسپلاندپیترکیو.بو..

<p><br></p>

34,800 تومان

ناموجود

پست مدرنیته و معماری امیر بانی مسعود انتشارات خاک

پست مدرنیته و معماری امیر بانی مسعود انتشارات خاکبررسی جربان های فکری معماری معاصر غرب 2000-1960سرفصل های کتاب پست مدرنیته و معماری:پیش درآمدی بر مفاه..

<p><br></p>

148,000 تومان

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش