لوگو سایت نوین بوک

انتشارات خانیران


ناموجود

Arc GIS با تکیه بر کاربردهای آن در شبکه های توزیع آب شهری و کیفیت آب های زیرزمینی (سعید اسکندری/انتشارات خانیران)

Arc GIS با تکیه بر کاربردهای آن در شبکه های توزیع آب شهری و کیفیت آب های زیرزمینی (سعید اسکندری/انتشارات خانیران)..

<p><br></p>

28,000 تومان 25,200 تومان

ناموجود

GIS برای همه-کاوش در همسایگی و در جهان خود به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (دیوید دیویس- حمیدرضا جعفری/انتشارات خانیران)

GIS برای همه-کاوش در همسایگی و در جهان خود به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (دیوید دیویس- حمیدرضا جعفری/انتشارات خانیران)..

<p><br></p>

3,200 تومان 2,880 تومان

آب خاکستری-ویژگی ها، روش های تصفیه و استفاده مجدد (علی اصغر ابراهیمی/انتشارات خانیران)

آب خاکستری-ویژگی ها، روش های تصفیه و استفاده مجدد (علی اصغر ابراهیمی/انتشارات خانیران)سرفصل ها:فصل اول:ضرورت تصفیه آب خاکستریفصل دوم:خصوصیات و ویژگی ه..

<p><br></p>

28,000 تومان 25,200 تومان

آشنایی با گندزادها وروش های تعیین حساسیت ضد میکروبی( ادریس حسین زاده/خانیران)

آشنایی با گندزادها وروش های تعیین حساسیت ضد میکروبی..

<p><br></p>

31,500 تومان 28,350 تومان

آلودگی خاک-منشاء، پایش و پالایش (ابراهیم میرثال/انتشارات خانیران)

آلودگی خاک-منشاء، پایش و پالایش (ابراهیم میرثال/انتشارات خانیران)خاك يكي از منابع ارزشمند طبيعت است كه در حدود 96 درصد موادغذاييموردنياز انسان از آن ت..

<p><br></p>

88,000 تومان 79,200 تومان

آلودگی های محیط زیست آلودگی آب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) آزمون های سال 1374 الی 1398(محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)

آلودگی های محیط زیست آلودگی آب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) آزمون های سال 1374 الی 1398(محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)بسته‌هاي آموزشي ك..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

آلودگی های محیط زیست آلودگی خاک-ضایعات ،پسماندهای صنعتی وسموم ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D(سید غلامرضا موسوی/انتشارات خانیران)

آلودگی های محیط زیست آلودگی خاک-ضایعات ،پسماندهای صنعتی وسموم ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D( سید غلامرضا موسوی/انتشارات خانیران)بسته‌هاي آ..

<p><br></p>

33,000 تومان 29,700 تومان

آلودگی های محیط زیست آلودگی صنعتی-صوت، ارزیابی و پرتو ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D (محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)

آلودگی های محیط زیست آلودگی صنعتی-صوت، ارزیابی و پرتو ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D (محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)بسته‌هاي آموزشي كتابهاي..

<p><br></p>

37,500 تومان 33,750 تومان

آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D(محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)

آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D(محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)بسته‌هاي آموزشي كتابهاي كارشناسي ارشد و دكتري ..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

آلودگی های محیط زیست آلودگی پسماند ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری Ph.D (محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)

آلودگی های محیط زیست آلودگی پسماند ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری Ph.D (محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)بسته‌هاي آموزشي كتابهاي كارشناسي ارشد و دك..

<p><br></p>

88,000 تومان 79,200 تومان

49,500 تومان 55,000 تومان

<p><br></p>

آلودگی هوا (مهدی کارگر/انتشارات خانیران)

آلودگی هوا (مهدی کارگر/انتشارات خانیران)..

<p><br></p>

55,000 تومان 49,500 تومان

ناموجود

آلودگی هوا و کنترل آن ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمون های استخدامی (محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)

آلودگی هوا و کنترل آن ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمون های استخدامی (محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)تجربه ساليان ..

<p><br></p>

34,000 تومان 30,600 تومان

اثرات سوخت های زیستی بر اقتصاد، محیط زیست و فقر (ژویندا آرتیمیلسینا-امید کوه شکن/انتشارات خانیران)

اثرات سوخت های زیستی بر اقتصاد، محیط زیست و فقر (ژویندا آرتیمیلسینا-امید کوه شکن/انتشارات خانیران)زندگی سالم و پايدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانين ..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

استفاده مجدد از آب برای تقویت منابع آب آشامیدنی (استوارت جی. خان-امیرحسین محوی/انتشارات خانیران)

استفاده مجدد از آب برای تقویت منابع آب آشامیدنی (استوارت جی. خان-امیرحسین محوی/انتشارات خانیران)تغييرات اقليمی و افزايش جمعيت كره زمين، باعث شده كه مي..

<p><br></p>

35,000 تومان 31,500 تومان

ناموجود

اصول بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE) (حسن هویدی/انتشارات خانیران)

اصول بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE) (حسن هویدی/انتشارات خانیران)..

<p><br></p>

95,000 تومان 85,500 تومان

اصول شیمیایی، ترکیب منبع آب و حفاظت از آبخیز-قسمت دوم ( جیمز اجوالد-امیرحسین محوی/انتشارات خانیران)

اصول شیمیایی، ترکیب منبع آب و حفاظت از آبخیز-قسمت دوم (  جیمز اجوالد-امیرحسین محوی/انتشارات خانیران)تغييرات اقليمی و افزايش جمعيت كره زمين، باعث ..

<p><br></p>

42,000 تومان 37,800 تومان

نمايش 1 تا 16 از 111 (7 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش