انتشارات خانیران


ناموجود

جلد اول مهندسی فاضلاب-تصفیه و استفاده مجدد(ویرایش چهارم) قسمت های 1 و 2 و 3 جورج چوبانگلوس با ترجمه غلامرضا موسوی انتشارات خانیران

کتاب جلد اول مهندسی فاضلاب-تصفیه و استفاده مجدد(ویرایش چهارم) قسمت های 1 و 2 و 3 جورج چوبانگلوس با ترجمه غلامرضا موسوی انتشارات خانیرانمجموعه کتاب های..

<p><br></p>

385,000 تومان

ناموجود

Arc GIS با تکیه بر کاربردهای آن در شبکه های توزیع آب شهری و کیفیت آب های زیرزمینی (سعید اسکندری/انتشارات خانیران)

کتاب Arc GIS با تکیه بر کاربردهای آن در شبکه های توزیع آب شهری و کیفیت آب های زیرزمینی (سعید اسکندری/انتشارات خانیران)مجموعه کتاب های انتشارات خانیران..

<p><br></p>

28,000 تومان

ناموجود

GIS برای همه-کاوش در همسایگی و در جهان خود به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (دیوید دیویس- حمیدرضا جعفری/انتشارات خانیران)

کتاب GIS برای همه-کاوش در همسایگی و در جهان خود به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (دیوید دیویس- حمیدرضا جعفری/انتشارات خانیران)مجموعه کتاب های انتشارات خ..

<p><br></p>

3,200 تومان

آب خاکستری-ویژگی ها، روش های تصفیه و استفاده مجدد (علی اصغر ابراهیمی/انتشارات خانیران)

کتاب آب خاکستری-ویژگی ها، روش های تصفیه و استفاده مجدد (انتشارات خانیران)مجموعه کتاب های انتشارات خانیران با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب آب خاکستری علی..

<p><br></p>

38,000 تومان

آشنایی با گندزادها وروش های تعیین حساسیت ضد میکروبی( ادریس حسین زاده/خانیران)

کتاب آشنایی با گندزادها وروش های تعیین حساسیت ضد میکروبی(  ادریس حسین زاده/خانیران)مجموعه کتاب های انتشارات خانیران با تخفیف ویژهمطالب کتاب حاضر ..

<p><br></p>

50,000 تومان

آلودگی خاک-منشاء، پایش و پالایش (ابراهیم میرثال/انتشارات خانیران)

کتاب آلودگی خاک-منشاء، پایش و پالایش (ابراهیم میرثال/انتشارات خانیران)مجموعه کتاب های انتشارات خانیران با تخفیف ویژهخاك يكي از منابع ارزشمند طبيعت است..

<p><br></p>

145,000 تومان

آلودگی های محیط زیست آلودگی آب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) آزمون های سال 1374 الی 1398(محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)

کتاب آلودگی های محیط زیست آلودگی آب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) آزمون های سال 1374 الی 1398(محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)مجموعه کتاب ..

<p><br></p>

95,000 تومان

آلودگی های محیط زیست آلودگی خاک-ضایعات ،پسماندهای صنعتی وسموم ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D(سید غلامرضا موسوی/انتشارات خانیران)

کتاب آلودگی های محیط زیست آلودگی خاک-ضایعات ،پسماندهای صنعتی وسموم ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D( سید غلامرضا موسوی/انتشارات خانیران)مجموع..

<p><br></p>

55,000 تومان

آلودگی های محیط زیست آلودگی صنعتی-صوت، ارزیابی و پرتو ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D (محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)

کتاب آلودگی های محیط زیست آلودگی صنعتی-صوت، ارزیابی و پرتو ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D (محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)مجموعه کتاب های ان..

<p><br></p>

60,000 تومان

آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D(محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)

کتاب آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D(محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)مجموعه کتاب های انتشارات خانیران با تخفیف..

<p><br></p>

140,000 تومان

آلودگی های محیط زیست آلودگی پسماند ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری Ph.D (محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)

کتاب آلودگی های محیط زیست آلودگی پسماند ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری Ph.D (محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)مجموعه کتاب های انتشارات خانیران با ت..

<p><br></p>

88,000 تومان

آلودگی هوا (مهدی کارگر/انتشارات خانیران)

کتاب آلودگی هوا انتشارات خانیرانمجموعه کتاب های انتشارات خانیران با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب آلودگی هوا (مهدی کارگر1- مقدمه ای بر آلاینده های هوا: ذ..

<p><br></p>

80,000 تومان

آلودگی هوا و کنترل آن ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمون های استخدامی (محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)

کتاب آلودگی هوا و کنترل آن ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمون های استخدامی (محمدرضا خانی/انتشارات خانیران)تجربه سا..

<p><br></p>

40,000 تومان

اثرات سوخت های زیستی بر اقتصاد، محیط زیست و فقر (ژویندا آرتیمیلسینا-امید کوه شکن/انتشارات خانیران)

کتاب اثرات سوخت های زیستی بر اقتصاد، محیط زیست و فقر (ژویندا آرتیمیلسینا-امید کوه شکن/انتشارات خانیران)مجموعه کتاب های انتشارات خانیران با تخفیف ویژهز..

<p><br></p>

72,000 تومان

استفاده مجدد از آب برای تقویت منابع آب آشامیدنی (استوارت جی. خان-امیرحسین محوی/انتشارات خانیران)

کتاب استفاده مجدد از آب برای تقویت منابع آب آشامیدنی (استوارت جی. خان-امیرحسین محوی/انتشارات خانیران)تغييرات اقليمی و افزايش جمعيت كره زمين، باعث شده ..

<p><br></p>

35,000 تومان

ناموجود

اصول بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE) (حسن هویدی/انتشارات خانیران)

کتاب اصول بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE) (حسن هویدی/انتشارات خانیران)مجموعه کتاب های انتشارات خانیران با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب اصول بهداشت ایمنی ..

<p><br></p>

230,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 112 (7 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش