انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی


ناموجود

استدلال آماری در علوم رفتاری ((جلد اول )) شیولسون انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی

کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری ((جلد1 )) انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی مجموعه کتاب های انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطباییفهرست..

<p><br></p>

18,000 تومان

استدلال آماری در علوم رفتاری ریچارد جی.شیولسون ترجمه علیرضا کیامنش انتشارات جهاد دانشگاهی واحدعلامه طباطبایی

استدلال آماری در علوم رفتاری ریچارد جی.شیولسون ترجمه علیرضا کیامنش انتشارات جهاد دانشگاهی واحدعلامه طباطباییفهرست مطالب کتاب استدلال آماری در علو..

<p><br></p>

75,000 تومان

ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد اول ون نس با ترجمه منصور کلباسی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیر

ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد اول ون نس با ترجمه منصور کلباسی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیرسرفصل های کتاب ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد اول تر..

<p><br></p>

150,000 تومان

حقوق ثبت اسناد و املاک غلامرضا شهری انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی

حقوق ثبت اسناد و املاک غلامرضا شهری انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطباییمراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد ..

<p><br></p>

119,000 تومان

ناموجود

زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک حسن مدنی انتشارات جهاد دانشگاهی واحدعلامه طباطبایی

زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک حسن مدنی انتشارات جهاد دانشگاهی واحدعلامه طباطباییفصل اول:مسائل کلیبخش اول: فرمولهای ساختمانی اولیهفصل دوم: لایه بندیفصل..

<p><br></p>

29,000 تومان

ناموجود

سازمان های پولی و مالی بین المللی با نگرشی ادغامهای اقتصادی منطقه ای وفرامنطقه ای اصغر مشبکی انتشارات جهاد دانشگاهی واحدعلامه طباطبایی

سازمان های پولی و مالی بین المللی  اصغر مشبکی انتشارات جهاد دانشگاهی واحدعلامه طباطباییبخش اولفصل اول:صندوق بین المللی پولفصل دوم: نحوه ایجاد حق ..

<p><br></p>

100,000 تومان

طرح پژوهش رویکردهای کمی،کیفی وترکیبی کرس ول انتشارات جهاد دانشگاهی واحدعلامه طباطبایی

طرح پژوهش رویکردهای کمی،کیفی وترکیبی کرس ول انتشارات جهاد دانشگاهی واحدعلامه طباطباییفهرست مطالب کتاب :محتوای تحلیلی فنون پژوهشپیش گفتارسپاسگزاریدربار..

<p><br></p>

150,000 تومان

ناموجود

گریم برای تئاتر مهین میهن انتشارات واحد علامه طباطبایی

گریم برای تئاتر مهین میهن  انتشارات واحد علامه طباطباییقابل استفاده برای دانش حویان  هنر آموزان  و علاقه مندان به تئاتر این کتاب ن..

<p><br></p>

300,000 تومان

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش