لوگو سایت نوین بوک

انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر


14,400 تومان 16,000 تومان

<p><br></p>

آتش کاری در معادن(جلد اول)

فصل اول : کلیاتفصل دوم : انواع مواد منفجره به تفکیک نقشفصل سوم : روش های آتشکاریفصل چهارم : پرایمر و بوسترفصل پنجم : مقررات ایمنی در کاربرد مواد منفجر..

<p><br></p>

16,000 تومان 14,400 تومان

14,400 تومان 16,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

آتش کاری در معادن(جلد دوم)

تئوری های انفجار معادن رو باز،حفر تونلفصل اول : کلیات تئوری های انفجارفصل دوم : سطح آزاد، زاویه شکستفصل سوم : آتش کاری در معادن روزبازفصل چهارم : حفر ..

<p><br></p>

16,000 تومان 14,400 تومان

آزمایش های مقاومت مصالح(مبانی نظری و استانداردها)یونس علیزاده انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر

آزمایش های مقاومت مصالح(مبانی نظری و استانداردها)یونس علیزاده انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیرفهرست1_کشش2_ کرنش سنجهای الکتریکی3_ کرنش سنجه..

<p><br></p>

6,300 تومان 5,670 تومان

31,500 تومان 35,000 تومان

<p><br></p>

اصول ماشین کاری وماشین های ابزار

اصول ماشین کاری وماشین های ابزارفصل1:ماشین های تراشفصل2:سامانه های نگه دارنده ابزار وقطعه کارفصل3:جنس وهندسه ابزار برشفصل4:فرآیندهای تراشکاریفصل5:جعبه..

<p><br></p>

35,000 تومان 31,500 تومان

74,700 تومان 83,000 تومان

<p><br></p>

تجهیزات پزشکی طراحی وکاربرد جلد اول ویرایش سوم

تجهیزات پزشکی طراحی وکاربرد جلد اول ویرایش سوممقدمه فصل1:مفاهیم اساسی در مورد دستگاه های پزشکیفصل2:سنسورها واصول داخلیفصل3:تقویت کننده ها وپردازش..

<p><br></p>

83,000 تومان 74,700 تومان

تحلیل سازه ها روش کلاسیک وماتریسی محمدرضا اخوان لیل آبادی و شاپور طاحونی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر

کتاب تحلیل سازه ها روش کلاسیک وماتریسی  محمدرضا اخوان لیل آبادی و شاپور طاحونی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیرتحلیل سازه ها روش کلاسی..

<p><br></p>

98,000 تومان

ترمودینامیک مهندسی شیمی-جلد دوم ون نس با ترجمه منصور کلباسی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیر

ترمودینامیک مهندسی شیمی-جلد دوم ون نس با ترجمه منصور کلباسی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیرفهرست مطالب:فصل 12: تعادل  فاز در فشار های پائین ..

<p><br></p>

13,000 تومان

35,100 تومان 39,000 تومان

<p><br></p>

تکنیک های بهسازی در زیر سازی و روسازی جاده

تکنیک های بهسازی در زیر سازی و روسازی جادهفصل1: روش های نوین در بهسازی بستر مسیر جاده1.کاربرد انواع ژئوسنتیک ها در تقویت وبهسازی بستر خاک ریز راه2.است..

<p><br></p>

39,000 تومان 35,100 تومان

دینامیک خاک-مبانی نظری و کاربردی حمید علی الهی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

دینامیک خاک-مبانی نظری و کاربردی حمید علی الهی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیرسرفصل ها:فصل1: مقدمه ای بر دینامیک خاک وانواع بارهای دینامیکی..

<p><br></p>

160,000 تومان 144,000 تومان

ناموجود

راهنمای جامع اقتصاد مهندسی (ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی )پرشنگ دوکوهکی انتشارات جهاددانشگاه واحد صنعتی امیر کبیر

راهنمای جامع اقتصاد مهندسی (ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی )پرشنگ دوکوهکی انتشارات جهاددانشگاه واحد صنعتی امیر کبیربخش 1فصل اول: مفاهیم اساسی در اقتص..

<p><br></p>

23,000 تومان 20,700 تومان

طراحی راکتور های شیمیایی دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر انتشارات واحد صنعتی امیر کبیر

 طراحی راکتور های شیمیایی دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر انتشارات واحد صنعتی امیر کبیر فصل 1: مقدمه فصل 2: سر عن واکنش متجانس فصل 3:تفسی..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

24,300 تومان 27,000 تومان

<p><br></p>

طراحی پیشرفته سازه ها با کمک میراگرهای غیرفعال

طراحی پیشرفته سازه ها با کمک میراگرهای غیرفعالفصل1:کلیاتفصل2:طراحی ومدل سازی سازه توسط نرم افزار SAPفصل3:ضوابط کلی آیین نامه ای برای ابزار کنترلی غیرف..

<p><br></p>

27,000 تومان 24,300 تومان

108,000 تومان 120,000 تومان

<p><br></p>

فیزیولوژی در مهندسی پزشکی

فیزیولوژی در مهندسی پزشکیبخش 1:فیزیولوژی عمومی برای گرایش های مهندسی پزشکیمقدمهسلول وکاربردهای آن قلبگردش خونخونتنفسکلیهگوارشغده درون ریزاعصاببخش..

<p><br></p>

120,000 تومان 108,000 تومان

مبانی فیزیک ساختمان 1-آکوستیک زهرا قیابکلو انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

مبانی فیزیک ساختمان 1-آکوستیک زهرا قیابکلو انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیرسرفصل ها:1.اصول ومبانی صدا2.تولید و انتشار صدا3.انعکاس صدا4.جذب ص..

<p><br></p>

35,000 تومان 31,500 تومان

ناموجود

مبانی فیزیک ساختمان 2-تنظیم شرایط محیطی زهرا قیابکلو انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

مبانی فیزیک ساختمان 2-تنظیم شرایط محیطی زهرا قیابکلو انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیرسرفصل ها:منابع انرژیاقلیمهندسه خورشیدیالگوی حرکت سایه و..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

مبانی فیزیک ساختمان 5-نور روز زهرا قیابکلو انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

مبانی فیزیک ساختمان 5-نور روز زهرا قیابکلو انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیرسرفصل ها:فصل 1 : مبانی نور روز فصل 2 : نورگیر های دیواری فصل 3 : ..

<p><br></p>

55,000 تومان 49,500 تومان

نمايش 1 تا 16 از 22 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش