انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران


آزمایشگاه شیمی آلی با رویکرد صنعتی پیام زاهدی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران

آزمایشگاه شیمی آلی با رویکرد صنعتی پیام زاهدی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهرانهدف شیمی پیش بینی تبدیل ماده هاست .بنابراین هنگامی که مواد گوناگون تحت ..

<p><br></p>

98,000 تومان

ناموجود

اصول طراحی اجزای ماشین1مهدی فکور انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران

اصول طراحی اجزای ماشین1 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهرانفهرست مطالب کتاب اصول طراحی اجزای ماشین1مهدی فکور :فصل1-مقدمه ای از مقاومت مصالحفصل2-تئو..

<p><br></p>

95,000 تومان

ناموجود

انتقال حرارت هدایتی ودات اس. آرپاچی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران

انتقال حرارت هدایتی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهرانفهرست مطالب کتاب انتقال حرارت هدایتی  ودات اس. آرپاچی :فصل اول: مبانی انتقال حرارتبخش1: فرمو..

<p><br></p>

35,000 تومان

انگاره های معمارانه منظر (در آمدی بر آفرینش پارک های شهری) انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران

انگاره های معمارانه منظر (در آمدی بر آفرینش پارک های شهری)انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهرانکتاب حاضر در جستجوی پاسخ به این  سوالات است که ار..

<p><br></p>

200,000 تومان

ناموجود

روش های نوین درست نویسی و نگارش اداری وحید خلیلی اردلی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران

روش های نوین درست نویسی و نگارش اداری انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهرانایران امروز در اشتیاق توسعه و استقلال، گام های محکم و استواری برمیدارد. همه روز..

<p><br></p>

240,000 تومان

ناموجود

شیمی آلی پیشرفته قسمت اول:ساختار و مکانیزم جلد دوم فرانسیس کری انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران

شیمی آلی پیشرفته قسمت اول:ساختار و مکانیزم جلد دوم فرانسیس کری انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهرانشیمی آلی پیشرفته قسمت اول:ساختار و مکانیزم جلد دومفصل ..

<p><br></p>

20,000 تومان

فرهنگ توصیفی نفت و گاز ناصر حامدی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران

فرهنگ توصیفی نفت و گاز ناصر حامدی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهرانصنعت نفت ایران سابقه ای صدساله دارد با این حال کمبود مطالب نوشتاری بویژه ..

<p><br></p>

70,000 تومان

ناموجود

محاط در محیط-کاربرد روان شناسی محیطی در معماری و شهرسازی آزاده شاهچراغی انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران

محاط در محیط-کاربرد روان شناسی محیطی در معماری و شهرسازی انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهرانفهرست مطالب کتاب محاط در محیط-کاربرد روان شناسی محیطی در م..

<p><br></p>

350,000 تومان

نظریه بازیها وکاربردهای آن بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل قهرمان عبدلی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران

نظریه بازیها وکاربردهای آن بازیهای ایستا وپویا با اطلاعات کامل قهرمان عبدلی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهرانفصل اول: نظریه بازی ها ومفاهیم آنفصل دوم:..

<p><br></p>

350,000 تومان

پارادایم های پردیس (در آمدی بر باز نشانی و باز آفرینی باغ ایرانی) آزاده شاهچراغی انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران

پارادایم های پردیس (در آمدی بر باز نشانی  و باز آفرینی باغ ایرانی)انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهرانفهرست مطالب کتاب پارادایم های پردیس آزاده..

<p><br></p>

350,000 تومان

نمايش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش