انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد


آشنایی با مهندسی شیمی حسین نوعی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

آشنایی با مهندسی شیمی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدفهرست مطالب کتاب آشنایی با مهندسی شیمی حسین نوعی:پیشگفتارفصل یک-تعریف مهندسی شیمی و اهمیت آنفصل دو-دس..

<p><br></p>

59,000 تومان

برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران حسن مطیعی لنگرودی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران حسن مطیعی لنگرودی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدفهرست مطالب کتاب برنامه ریزی روستایی حسن مطیعی لنگرودی انتشارا..

<p><br></p>

95,000 تومان

برنامه نویسی به زبان C سعید ابریشمی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

برنامه نویسی به زبان C ( مرجع علمی - کاربردی ) سعید ابریشمی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدکتاب حاضر یک مرجع کاربردی برای یادگیری زبان C می باشد در ا..

<p><br></p>

195,000 تومان

تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی اصغر برادران رحیمی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی اصغر برادران رحیمیکتاب تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی اصغر برادران رحیمی و مهدی طاهری مقدم توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد..

<p><br></p>

140,000 تومان 98,000 تومان

جغرافیای اقتصادی ایران حسن مطیعی لنگرودی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

جغرافیای اقتصادی ایران (کشاورزی، صنعت، خدمات) انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدفهرست مطالب کتاب جغرافیای اقتصادی ایران حسن مطیعی لنگرودی:جغرافیای اقتصا..

<p><br></p>

230,000 تومان

ناموجود

سنگ شناسی رسوبی موریس ای تاکر ترجمه رضا موسوی حرمی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

کتاب سنگ شناسی رسوبی ترجمه رضا موسوی حرمی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدفهرست مطالب کتاب سنگ شناسی رسوبی موریس ای تاکرفصل1-مفاهیم اساسی و شناخت..

<p><br></p>

50,000 تومان

مدیریت بحران اصول ایمنی در حوادث غیر منتظره نادر بیرودیان انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

مدیریت بحران اصول ایمنی در حوادث غیر منتظره انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدفهرست مطالب کتاب مدیریت بحران اصول ایمنی در حوادث غیر منتظره  نادر بیرودیا..

<p><br></p>

90,000 تومان

ناموجود

مقدمه ای بر اختر فیزیک جدید جلد اول برادلی کارول ترجمه جمشید قنبری انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

مقدمه ای بر اختر فیزیک جدید جلد اول برادلی کارول ترجمه جمشید قنبری انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدتوسعه اخترفیزیک در خلال چند دهه گذشته سبب شده است در حوز..

<p><br></p>

450,000 تومان

مقدمه ای بر اختر فیزیک جدید جلد دوم برادلی کارول ترجمه جمشید قنبری انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

مقدمه ای بر اختر فیزیک جدید جلد دوم برادلی کارول ترجمه جمشید قنبری انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدتوسعه اخترفیزیک در خلال چند دهه گذشته سبب شده است در حوز..

<p><br></p>

495,000 تومان

مقدمه ای بر اکولوژی رفتار کربز ترجمه عبدالحسین وهاب زاده انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

مقدمه ای بر اکولوژی رفتار کربز ترجمه عبدالحسین وهاب زاده انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدکتاب بر مبانی و قرینه های نظری هر یک از مطالب مورد بحث تاکید می کن..

<p><br></p>

99,000 تومان

نمايش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش