انتشارات جلوه


ذخیره و بازیابی اطلاعات (با رویکردی کاربردی)-ویراست دوم سید محمد تقی روحانی رانکوهی انتشارات جلوه

ذخیره و بازیابی اطلاعات (با رویکردی کاربردی)-ویراست دوم سید محمد تقی روحانی رانکوهی انتشارات جلوهکتاب حاضر به عنوان یک متن درسی برای درس «ذخیره و بازی..

<p><br></p>

25,000 تومان 20,000 تومان

ذخیره و بازیابی اطلاعات سیستم و ساختار فایل ها (مهندسی فایلها)-ویراست پنجم سید محمد تقی روحانی رانکوهی انتشارات جلوه

ذخیره و بازیابی اطلاعات سیستم و ساختار فایل ها (مهندسی فایلها)-ویراست پنجم سید محمد تقی روحانی رانکوهی انتشارات جلوهسرفصل های کتاب ذخیره بازیابی رانکو..

<p><br></p>

25,000 تومان 20,000 تومان

ناموجود

شیوه ارائه مطالب (علمی-فنی)-ویراست پنجم سید محمد تقی روحانی رانکوهی انتشارات جلوه

شیوه ارائه مطالب (علمی-فنی)-ویراست پنجم سید محمد تقی روحانی رانکوهی انتشارات جلوهسرفصل ها:فصل 1: مفهوم ارائه فصل 2:ارائه کتبی فصل 3:نوشتار غ..

<p><br></p>

18,000 تومان

مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها ((جلد دوم)) ویژه دوره کارشناسی ارشد محمد تقی روحانی رانکوهی انتشارات جلوه

مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها ((جلد دوم)) ویژه دوره کارشناسی ارشد  محمد تقی روحانی رانکوهی انتشارات جلوهفصل 1: تراکنش فصل 2:مفاهیمی از تئوری&..

<p><br></p>

30,000 تومان

نمايش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش