انتشارات جام جم


54,000 تومان 60,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

تاریخ تفکر مدیریت مورگن ویتزل انتشارات جام جم

تاریخ تفکر مدیریت مورگن ویتزل انتشارات جام جمسخن مترجم فصل اول: مقدمه فصل دوم: تفکر مدیریت کهن فصل سوم: تفکر مدیریت در عصر تجارتفصل چها..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

56,700 تومان 63,000 تومان

<p><br></p>

تکنولوژی سیستم های مخابراتی ICT

تکنولوژی سیستم های مخابراتی ICTفصل1:اسیلاتورها فصل2:سیستم مدولاسیونفصل3:کاربردهای فیلترفصل4:کاربردهای تقویت کننده تنظیم شده..

<p><br></p>

63,000 تومان 56,700 تومان

ناموجود

دایره المعارف وراهنمای جامع فولاد چاپ دوم با تجدید نظر واصطلاحات کلی

دایره المعارف وراهنمای جامع فولاد چاپ دوم با تجدید نظر واصطلاحات کلی فصل1:طبقه بندی فولادهافصل2:روش نام گذاری فولادهای کارشده برپایه نام فولادفصل..

<p><br></p>

130,000 تومان 117,000 تومان

57,600 تومان 64,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

شناسایی سیستم علی عیسی پور انتشارات جام جم

شناسایی سیستمفصل1:سیگنال های تصادفی ونویزفصل2:شناسایی به روش غیر پارامتریفصل3:سیگکنال های ورودیفصل4:شناسایی پارامترهای سیستم فصل5:تخمین پارامترها..

<p><br></p>

64,000 تومان 57,600 تومان

طرح ریزی واحد های صنعتی انتظاری هروی انتشارات جام جم

طرح ریزی واحد های صنعتی انتظاری هروی انتشارات جام جمفصل1-مقدمهفصل2-جابجاییفصل3-مطالعه و طراحی محصول فرایند ظرفیتفصل4-استقرار ماشین آلاتفصل5-جریان مواد..

<p><br></p>

55,000 تومان 49,500 تومان

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش