انتشارات جاجرمی


جنگل استراتژی (کار آفرینی در قالب یک مکتب) هنری مینتزبرگ . محمود احمد پور داریانی انتشارات جاجرمی

کتاب جنگل استراتژی (کار آفرینی در قالب یک مکتب) هنری مینتزبرگ . محمود احمد پور داریانی انتشارات جاجرمیسر فصل های کتاب جنگل استراتژی هنری مینتزبرگ نشر ..

<p><br></p>

135,000 تومان 121,500 تومان

42,300 تومان 47,000 تومان

<p><br></p>

روابط عمومی حرفه ای

روابط عمومی حرفه ایکتاب روابط عمومی حرفه ای چهار وظیفه اصلی برای روابط عمومی حرفه ای تدوین کرده است:تحقیقات :روابط عمومی بایستی با نظرسنجی از اقدامات،..

<p><br></p>

47,000 تومان 42,300 تومان

نظریه ها در روانشناسی رشد ((شناخت، شناخت اجتماعی، شناخت و عواطف)) نیکچهره محسنی انتشارات جاجرمی

کتاب نظریه ها در روانشناسی رشد ((شناخت، شناخت اجتماعی، شناخت و عواطف)) انتشارات جاجرمینظریه ها در روانشاسی رشد با نگاهی به گذشته و به آینده نظریه ها د..

<p><br></p>

195,000 تومان 175,500 تومان

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش