انتشارات جاجرمی


جنگل استراتژی (کار آفرینی در قالب یک مکتب) هنری مینتزبرگ . محمود احمد پور داریانی انتشارات جاجرمی

کتاب جنگل استراتژی هنری مینتزبرگ . محمود احمد پور داریانی انتشارات جاجرمیسر فصل های کتاب جنگل استراتژی هنری مینتزبرگ نشر جاجرمی:فصل2-مکتب طراحیفصل3-مک..

<p><br></p>

190,000 تومان 171,000 تومان

67,500 تومان 75,000 تومان

<p><br></p>

روابط عمومی حرفه ای

روابط عمومی حرفه ایکتاب روابط عمومی حرفه ای چهار وظیفه اصلی برای روابط عمومی حرفه ای تدوین کرده است:تحقیقات :روابط عمومی بایستی با نظرسنجی از اقدامات،..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

نظریه ها در روانشناسی رشد ((شناخت، شناخت اجتماعی، شناخت و عواطف)) نیکچهره محسنی انتشارات جاجرمی

کتاب نظریه ها در روانشناسی رشد ((شناخت، شناخت اجتماعی، شناخت و عواطف)) انتشارات جاجرمینظریه ها در روانشاسی رشد با نگاهی به گذشته و به آینده نظریه ها د..

<p><br></p>

290,000 تومان 261,000 تومان

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش