انتشارات بیدگل


تک گویی های مدرن برای زنان کریس سالت ترجمه محسن کاس نژاد انتشارات بیدگل

تک گویی های مدرن برای زنان کریس سالت ترجمه محسن کاس نژاد انتشارات بیدگل«تا جایی که می توانید دربارۀ نقش مورد نظتان کند و کاو کنید.به دستورهای صحنۀ نما..

<p><br></p>

110,000 تومان

حسرت آدام فیلیپس ترجمه میسم سامان پور انتشارات بیدگل

حسرت آدام فیلیپس انتشارات بیدگلدر ستایش زندگی نازیستههمه ما دو زندگی موازی داریم؛ یکی همین زندگی الانمون و یکی دیگه همون که حس می کنیم باید باشیم یا ه..

<p><br></p>

165,000 تومان

خشم در هارلم چستر هایمز ترجمه مزدک بلوری انتشارات بیدگل

کتاب خشم در هارلم چستر هایمز ترجمه مزدک بلوری انتشارات بیدگلصدای فریاد با صدای جیغ لوکوموتیو درهم آمیخت. قطار سیاه پوست های به خواب رفته را در تخ..

<p><br></p>

88,000 تومان 79,200 تومان

درباره عکاسی سوزان سانتاگ مجید اخگر انتشارات بیدگل

درباره عکاسی سوزان سانتاگ  مجید اخگر انتشارات بیدگلهمه چیز از یک مقاله شروع شد درباره برخی از مسائل زیبایی شناختی و اخلاقی ای که به علت حضور همه ..

<p><br></p>

230,000 تومان

عصیان یوزف روت ترجمه سینا درویش عمران انتشارات بیدگل

کتاب عصیان یوزف روت ترجمه سینا درویش عمران انتشارات بیدگلآدم می تواند تکه ای با ارزش و بی تردید حیاتی از وجودش را از دست بدهد و در عین حال به زند..

<p><br></p>

110,000 تومان

145,800 تومان 162,000 تومان

<p><br></p>

ملخک برنارد سوتس ترجمه آرش فرزاد انتشارات بیدگل

کتاب ملخک برنارد سوتس ترجمه آرش فرزادمجموعه کتابهای انتشارات بیدگل فهرست مطالب کتاب ملخک انتشارات بیدگل:مرگ ملخشاگردانساخت یک تعریفشوخی گیرا..

<p><br></p>

162,000 تومان 145,800 تومان

پنجاه نویسنده کلیدی عکاسی مارک دردن ترجمه نسرین طالبی سروری انتشارات بیدگل

پنجاه نویسنده کلیدی عکاسی مارک دردن ترجمه نسرین طالبی سروری انتشارات بیدگلهر چند عکاسی، در مقایسه با سایر هنرها، چندان کهنسال به نظر نمی رسد، اما با ت..

<p><br></p>

396,000 تومان 277,000 تومان

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش