انتشارات بهمن برنا


آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی ایرج ساعی ارسی انتشارات بهمن برنا

آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی ایرج ساعی ارسی انتشارات بهمن برنابرنامه ی درسی مطالعات اجتماعی می تواند علاوه بر تربیت اجتماعی و کمک به جامعه پذ..

<p><br></p>

230,000 تومان 161,000 تومان

ناموجود

تله های فروش دیک کانادا با ترجمه ی احمد راه چمنی انتشارات بهمن برنا

کتاب تله های فروش دیک کاناداکتاب حاضر، علاوه بر اشاره به 24 تله فروش، روش های اجتناب از این تله ها را نیز به خوانندگان آموزش می دهد و به نوعی باع..

<p><br></p>

25,000 تومان

جامعه شناسی ارتباطات در جهان معاصر باقر ساروخانی انتشارات بهمن برنا

جامعه شناسی ارتباطات در جهان معاصر باقر ساروخانی انتشارات بهمن برناجهان نراکم اسنانها در شهرهای بزرگ، جهان گزلشافتی است. جهان ناشناخته هاست و در آن ان..

<p><br></p>

200,000 تومان 140,000 تومان

درآمدی بر روش تحقیق پدیدارشناسی اسفندیار غفاری نسب انتشارات بهمن برنا

درآمدی بر روش تحقیق پدیدارشناسی اسفندیار غفاری نسب انتشارات بهمن برنافهرست مطالب :فصل اول : مبانی نظری و مفهومیفصل دوم : پدیدار شناسی توصیفیفصل سوم :پ..

<p><br></p>

51,000 تومان

24,300 تومان 27,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی

فصل اول : شناختفصل دوم : مکتب تکاملفصل سوم : اشاعه گراییفصل چهارم : مکتب کارکردپراییفصل پنجم : مکتب ساخت گراییفصل ششم : روش شناسی قومیفصل هفتم : شرح چ..

<p><br></p>

27,000 تومان 24,300 تومان

درآمدی بر نظریه های فرهنگی طاهره جعفری انتشارات بهمن برنا

درآمدی بر نظریه های فرهنگی طاهره جعفری انتشارات بهمن برنافصل اول: اهمیت ضرورت توجه به مقوله ی فرهنگفصل دوم: کارکردگراییفصل سوم:ساختار گراییفصل چهارم: ..

<p><br></p>

32,000 تومان

روشهای پژوهش در علوم اجتماعی ایرج ساعی ارسی انتشارات بهمن برنا

روشهای پژوهش در علوم اجتماعی ایرج ساعی ارسی انتشارات بهمن برنابخشی از مقدمه کتاب روشهای پژوهش در علوم اجتماعی:در این کتاب شیوه های مهم گردآوری دا..

<p><br></p>

95,000 تومان 66,500 تومان

مدیریت بازاریابی سیاسی جنیفر لیز ترجمه بهرام خیری انتشارات بهمن برنا

مدیریت بازاریابی سیاسی جنیفر لیز ترجمه بهرام خیری انتشارات بهمن برناسر فصل های کتاب مدیریت بازاریابی سیاسی جنیفر لیز ترجمه بهرام خیری:بازار سیاسی..

<p><br></p>

28,000 تومان

مدیریت بازاریابی کوین لین کلر ترجمه احمد راه چمنی انتشارات بهمن برنا

مدیریت بازار یابی کوین لین کلر ،احمد راه چمنی، انتشارات بهمن برنا ما به جهان نوشته ها تعلق داریم  جهانی که با قدم های کوتاه و بلند به پیش رفته اس..

<p><br></p>

170,000 تومان 153,000 تومان

مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی ایرج ساعی ارسی چاپ پنجم انتشارات بهمن برنا

مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی ایرج ساعی ارسی انتشارات بهمن برنااین کتاب در هفت فصل تنظیم یافته است. فصل اول به پیشنهاده ی پژوهشی اختصاص یافت..

<p><br></p>

50,000 تومان 35,000 تومان

نظریه های جامعه شناسی حسین تنهایی انتشارات بهمن برنا

نظریه های جامعه شناسی حسین تنهایی انتشارات بهمن برنااین کتاب از بنیاد برای دانشجویان دوره های کارشناسی، تازه واردان کارشناسی ارشد و علاقه مندارن دیگری..

<p><br></p>

55,000 تومان 38,500 تومان

چهارده متفکر مسلمان بهروز مرادی انتشارات بهمن برنا

کتاب چهارده متفکر مسلمان بهروز مرادیکتاب حاضر، شامل خلاصه ای از اندیشه های چهارده متفکر مسلمان از جمله فارابی، ابوریحان بیرونی، علی شریعتی، محمد ..

<p><br></p>

80,000 تومان

ناموجود

کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق مهرداد نوابخش انتشارات بهمن برنا

کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق مهرداد نوابخش انتشارات بهمن برنافهرستفصل1-شناخت و انواع آنفصل2-علم و کار کرد های آنفصل3-دیدگاه کار کرد گرا..

<p><br></p>

85,000 تومان

نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش