انتشارات بهمن برنا


تله های فروش دیک کانادا با ترجمه ی احمد راه چمنی انتشارات بهمن برنا

کتاب تله های فروش دیک کاناداکتاب حاضر، علاوه بر اشاره به 24 تله فروش، روش های اجتناب از این تله ها را نیز به خوانندگان آموزش می دهد و به نوعی باع..

<p><br></p>

25,000 تومان

45,900 تومان 51,000 تومان

<p><br></p>

درآمدی بر روش تحقیق پدیدارشناسی

فصل اول : مبانی نظری و مفهومیفصل دوم : پدیدار شناسی توصیفیفصل سوم :پدیدار شناسی تفسیریفصل چهارم : پدیدار شناسی  اجتماعی و تجربیپیوست : مروری بر ت..

<p><br></p>

51,000 تومان 45,900 تومان

24,300 تومان 27,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی

فصل اول : شناختفصل دوم : مکتب تکاملفصل سوم : اشاعه گراییفصل چهارم : مکتب کارکردپراییفصل پنجم : مکتب ساخت گراییفصل ششم : روش شناسی قومیفصل هفتم : شرح چ..

<p><br></p>

27,000 تومان 24,300 تومان

درآمدی بر نظریه های فرهنگی طاهره جعفری انتشارات بهمن برنا

درآمدی بر نظریه های فرهنگی طاهره جعفری انتشارات بهمن برنافصل اول: اهمیت ضرورت توجه به مقوله ی فرهنگفصل دوم: کارکردگراییفصل سوم:ساختار گراییفصل چهارم: ..

<p><br></p>

32,000 تومان

ناموجود

مدیریت بازاریابی کوین لین کلر ترجمه احمد راه چمنی انتشارات بهمن برنا

کتاب مدیریت بازار یابی  کوین لین کلر ،احمد راه چمنی، انتشارات بهمن برنا ما به جهان نوشته ها تعلق داریم  جهانی که با قدم های کوتاه و بلند به ..

<p><br></p>

170,000 تومان 153,000 تومان

چهارده متفکر مسلمان بهروز مرادی انتشارات بهمن برنا

کتاب چهارده متفکر مسلمان بهروز مرادیکتاب حاضر، شامل خلاصه ای از اندیشه های چهارده متفکر مسلمان از جمله فارابی، ابوریحان بیرونی، علی شریعتی، محمد ..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق

فصل1-شناخت و انواع آنفصل2-علم و کار کرد های آنفصل3-دیدگاه کار کرد گرایی ساخت گرایی و تضادفصل4-روش شناسی هوسرلفصل5-روش شناسی منتسکیوفصل6-روش شناسی..

<p><br></p>

85,000 تومان

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش