انتشارات بازار فنی و حرفه ای


آموزش خیاطی الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه اکرم تشکری انتشارات بازار فنی و حرفه ای

آموزش خیاطی الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه(تکدوزی) اکرم تشکریبر اساس آخرین استاندارد سازمان فنی و حرفه ای کشورکد استاندارد: 91/41/2/4/1-7کد ملی مهار..

<p><br></p>

240,000 تومان

آموزش خیاطی مانتو دوز (مدلسازی مانتو)شهربانو قادری انتشارات بازار فنی و حرفه ای

آموزش خیاطی مانتو دوز (مدلسازی مانتو)شهربانو قادریبر اساس آخرین استاندارد سازمان فنی و حرفه ای کشورکد استاندارد:7-91/40/1/1کد ملی هارت شغل:75312051005..

<p><br></p>

250,000 تومان

آموزش خیاطی نازک دوز زنانه به روش متریک شهربانو قادری انتشارات بازار فنی و حرفه ای

آموزش خیاطی نازک دوز زنانه به روش متریک شهربانو قادریهمراه با آموزش:الگوی بالاتنه و انتقال پنس هاالگوی انواع دامن و شلوارالگوی انواع آستینمدل سازیآموز..

<p><br></p>

300,000 تومان

آموزش خیاطی نازک دوز زنانه به روش مولر شهربانو قادری انتشارات بازار فنی و حرفه ای

آموزش خیاطی نازک دوز زنانه به روش مولرشهربانو قادریبر اساس آخرین استاندارد سازمان فنی و حرفه ای کشورکد استاندارد: 91/41/2/4-7کد ملی مهارت شغل: 7531205..

<p><br></p>

320,000 تومان

آموزش خیاطی نازک دوز زنانه به روش گرلاوین شهربانو قادری انتشارات بازار فنی و حرفه ای

آموزش خیاطی نازک دوز زنانه به روش گرلاوین شهربانو قادری بر اساس آخرین استاندارد سازمان فنی و حرفه ای کشورکد استاندارد:7-91/41/2/4کد ملی مهارت شغل..

<p><br></p>

240,000 تومان

آموزش خیاطی کاربر نرم افزار الگوسازی لباس اکرم تشکری انتشارات بازار فنی و حرفه ای

آموزش خیاطی کاربر نرم افزار الگوسازی لباس انتشارات بازار فنی و حرفه ایبر اسا سآخرین استاندارد سازمان فنی و حرفه ای کشورکد استاندارد:7-91/44/1/1کد ملی ..

<p><br></p>

180,000 تومان

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش