انتشارات بازار فنی و حرفه ای


آموزش خیاطی الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه اکرم تشکری انتشارات بازار فنی و حرفه ای

کتاب آموزش خیاطی الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه اکرم تشکری  فهرست مطالب کتاب آموزش خیاطی الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه انتشارات بازار ف..

<p><br></p>

120,000 تومان

آموزش خیاطی مانتو دوز (مدلسازی مانتو)شهربانو قادری انتشارات بازار فنی و حرفه ای

کتاب آموزش خیاطی مانتو دوز (مدلسازی مانتو)شهربانو قادریفهرست مطالب کتاب آموزش خیاطی مانتو دوز (مدلسازی مانتو)  انتشارات بازار فنی ..

<p><br></p>

170,000 تومان

آموزش خیاطی نازک دوز زنانه به روش متریک شهربانو قادری انتشارات بازار فنی و حرفه ای

آموزش خیاطی نازک دوز زنانه به روش متریک شهربانو قادریفهرست مطالب کتاب آموزش خیاطی نازک دوز زنانه به روش متریک انتشارات بازار فنی و حرفه ای :شناخت ابزا..

<p><br></p>

150,000 تومان

آموزش خیاطی نازک دوز زنانه به روش مولر شهربانو قادری انتشارات بازار فنی و حرفه ای

کتاب آموزش خیاطی نازک دوز زنانه به روش مولرشهربانو قادریفهرست مطالب کتاب آموزش خیاطی نازک دوز زنانه به روش مولر انتشارات بازار فنی و حرفه ای :شناخت اب..

<p><br></p>

150,000 تومان

آموزش خیاطی نازک دوز زنانه به روش گرلاوین شهربانو قادری انتشارات بازار فنی و حرفه ای

کتاب آموزش خیاطی نازک دوز زنانه به روش گرلاوین شهربانو قادری فهرست مطالب کتاب آموزش خیاطی نازک دوز زنانه  به روش گرلاوین انتشارات بازار فنی ..

<p><br></p>

150,000 تومان

آموزش خیاطی کاربر نرم افزار الگوسازی لباس اکرم تشکری انتشارات بازار فنی و حرفه ای

کتاب آموزش خیاطی کاربر نرم افزار الگوسازی لباس اکرم تشکریفهرست مطالب کتاب آموزش خیاطی کاربر نرم افزار الگوسازی لباس انتشارات بازار فنی و حرفه ای ..

<p><br></p>

130,000 تومان

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش