لوگو سایت نوین بوک

انتشارات امید انقلاب


آمادگی برای آزمون های استخدامی کامپیوتر اثر کاظم زرین انتشارات امید انقلاب

کتاب آمادگی برای آزمون های استخدامی کامپیوتر اثر کاظم زرین انتشارات امید انقلابمبانی فناوری اطلاعات + مهارت هفت گانه ICDLآموزش خلاصه و کامل و تصویری و..

<p><br></p>

87,000 تومان 73,950 تومان

آمادگی برای آزمونهای استخدامی ریاضی و آمار اثر کاظم زرین انتشارات امید انقلاب

کتاب آمادگی برای آزمونهای استخدامی ریاضی و آمار اثر کاظم زرین انتشارات امید انقلابمجموعه کتاب های انتشارات امید انقلابقابل استفاده متقاضیان استخدام در..

<p><br></p>

67,000 تومان 56,950 تومان

آمادگی برای هوش و استعداد تحصیلی و آزمون های استخدامی اثر محمود شمس انتشارات امید انقلاب

کتاب آمادگی برای هوش و استعداد تحصیلی و آزمون های استخدامی اثر محمود شمس انتشارات امید انقلابقابل استفاده متقاضیان استخدام در:اداراتبانک هاسازمان هاشر..

<p><br></p>

77,000 تومان 65,450 تومان

اصول و روش های کنترل صنعتی محمد رضوانی انتشارات امید انقلاب

اصول و روش های کنترل صنعتی  محمد رضوانی انتشارات امید انقلابسرفصل ها:معرفی مفاهیم کنترل فرآیند فرآیند های صنعتی خطی سازی سیستم های غیر خطی مدل سا..

<p><br></p>

195,000 تومان 175,500 تومان

72,000 تومان 80,000 تومان

<p><br></p>

اصول و مبانی صورت وضعیت نویسی و دفاع از آن

اصول و مبانی صورت وضعیت نویسی و دفاع از آنسرفصل ها:بخش های مختلف یک صورت وضعیتآشنایی با نکات فهارس بها 1386و1387حداقل ضمائم لازم برای یک صورت وضعیتمتر..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

اطلاعات عمومی (آمادگی برای آزمون های استخدامی) محمود شمس انتشارات امید انقلاب

کتاب اطلاعات عمومی (آمادگی برای آزمون های استخدامی) محمود شمس انتشارات امید انقلابمجموعه کتاب های انتشارات امید انقلاب محتوای این کتاب تست اطلاعات عمو..

<p><br></p>

110,000 تومان 99,000 تومان

انتقال حرارت تشعشع رابرت سیگال ترجمه سعید فروتنی انتشارات امید انقلاب

کتاب انتقال حرارت تشعشع ترجمه سعید فروتنی انتشارات امید انقلاببا توجه به کاربردی بودن فصل های انتخاب شده و مسائل تحلیل شده در آن ها،کتاب حاضر میتواند ..

<p><br></p>

180,000 تومان 162,000 تومان

انتقال حرارت هدایت پیشرفته اوزیشیک ام نجاتی.دیویددبلیو هان انتشارات امید انقلاب

انتقال حرارت هدایت پیشرفتهسرفصل ها:مبانی هدایت حرارتی توابع متعامد مسائل مقدار مرزی وسری فوریهجدا سازی متغیر ها در سیستم مختصات دکارتیجدا سازی متغیر ه..

<p><br></p>

145,000 تومان 130,500 تومان

انتقال گرمای جا به جایی آدرین بژن انتشارات امید انقلاب

انتقال گرمای جا به جایی  آدرین بژن انتشارات امید انقلابویراست چهارمسرفصل ها:اصول بنیادی لایه مرزی لایه ای در جریان خارجی جریان لایه ای در مجرا ( ..

<p><br></p>

310,000 تومان 279,000 تومان

94,500 تومان 105,000 تومان

<p><br></p>

انرژی های نو حمید رضا گشایشی انتشارات امید انقلاب

انرژی های نو  حمید رضا گشایشی انتشارات امید انقلاباز سال 1375 تاکنون انتشارات علوم پویا اقدام به نشر کتاب های دانشگاهی در زمینه علوم پایه فنی و م..

<p><br></p>

105,000 تومان 94,500 تومان

تحلیل و تشریح مسائل فیزیک پایه (جلد1) مکانیک فرانک بلت انتشارات امید انقلاب

تحلیل و تشریح مسائل فیزیک پایه (جلد1)  مکانیک فرانک بلت انتشارات امید انقلاباستفاده از این کتاب به عنوان راهنمای آموزش فیزیک پایه نه تنها برای ای..

<p><br></p>

120,000 تومان 108,000 تومان

تحلیل و تشریح کامل مسائل اصول تجزیه دستگاهی ( جلد دوم)اسکوگ.هالر.نیمن امید انقلاب

تحلیل و تشریح کامل مسائل اصول تجزیه دستگاهی ( جلد دوم)اسکوگ.هالر.نیمن    امید انقلابپس از چاپ حل المسائل جلد اول کتاب اصول تجزیه دستگاهی در ..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

تحلیل و تشریح کامل مسائل انتقال حرارت تشعشع جلد1رابرت سیگال ترجمه مهدی اسمعیل پور انتشارات امید انقلاب

کتاب تحلیل و تشریح کامل مسائل انتقال حرارت تشعشع جلد1(ویراست سوم) ترجمه مهدی اسمعیل پور انتشارات امید انقلاببا توجه به کاربردی بودن فصل های انتخاب شده..

<p><br></p>

110,000 تومان 99,000 تومان

تحلیل و تشریح کامل مسائل انتقال حرارت تشعشع جلد2رابرت سیگال ترجمه مهدی اسمعیل پور انتشارات امید انقلاب

کتاب تحلیل و تشریح کامل مسائل انتقال حرارت تشعشع جلد2(ویراست سوم) ترجمه مهدی اسمعیل پور انتشارات امید انقلاببا توجه به کاربردی بودن فصل های انتخاب شده..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

166,500 تومان 185,000 تومان

<p><br></p>

تحلیل و تشریح کامل مسائل تحلیل سازه ها (جلد اول)

تحلیل و تشریح کامل مسائل تحلیل سازه ها (جلد اول)سرفصل ها:کلیات وتشخیص سازه هانیروهای داخلی ورسم نمودار های نیروی برشی ولنگر خمشی در تیرها وقاب هاخرپاه..

<p><br></p>

185,000 تومان 166,500 تومان

تحلیل و تشریح کامل مسائل جبر خطی ( هافمن-کنزی )بابک سعیدی انتشارات امید انقلاب

تحلیل و تشریح کامل مسائل جبر خطی  ( هافمن-کنزی )بابک سعیدی انتشارات امید انقلابسرفصل ها:معادلات خطی فضای برداری  تبدیلات خطی جبر هادترمینان ..

<p><br></p>

120,000 تومان 108,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 61 (4 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش