انتشارات امید انقلاب


آمادگی برای آزمون های استخدامی کامپیوتر اثر کاظم زرین انتشارات امید انقلاب

آمادگی برای آزمون های استخدامی کامپیوتر اثر کاظم زرین انتشارات امید انقلابمبانی فناوری اطلاعات + مهارت هفت گانه ICDLآموزش خلاصه و کامل و تصویری و کارب..

<p><br></p>

180,000 تومان 135,000 تومان

آمادگی برای آزمونهای استخدامی ریاضی و آمار اثر کاظم زرین انتشارات امید انقلاب

آمادگی برای آزمونهای استخدامی ریاضی و آمار اثر کاظم زرین انتشارات امید انقلابقابل استفاده متقاضیان استخدام در:ادارات بانک هاسازمان هاشرکت ها،نهادهامؤس..

<p><br></p>

170,000 تومان 153,000 تومان

آمادگی برای هوش و استعداد تحصیلی و آزمون های استخدامی اثر محمود شمس انتشارات امید انقلاب

آمادگی برای هوش و استعداد تحصیلی و آزمون های استخدامی اثر محمود شمس انتشارات امید انقلابقابل استفاده متقاضیان استخدام در:اداراتبانک هاسازمان هاشرکت ها..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

ادبیات و نگارش فارسی محمدعلی رضایی انتشارات امید انقلاب

ادبیات و نگارش فارسی محمدعلی رضایی انتشارات امید انقلابفهرست مطالب کتاب ادبیات و نگارش فارسی (درسنامه دانشگاهی)  انتشارات امید انقلاب :متون ..

<p><br></p>

70,000 تومان 60,000 تومان

اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه سعید نعمتی انتشارات امید انقلاب

اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه سعید نعمتی انتشارات امید انقلاب فهرست مطالب کتاب اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه:ارکان پروژه و شرایط عمومی پیمانمناقصات..

<p><br></p>

210,000 تومان 160,000 تومان

اصول و روش های کنترل صنعتی محمد رضوانی انتشارات امید انقلاب

اصول و روش های کنترل صنعتی  محمد رضوانی انتشارات امید انقلابفهرست مطالب کتاب اصول و روش های کنترل صنعتی  محمد رضوانی معرفی مفاهیم کنترل..

<p><br></p>

400,000 تومان

اصول و مبانی صورت وضعیت نویسی و دفاع از آن انتشارات امید انقلاب

اصول و مبانی صورت وضعیت نویسی و دفاع از آن انتشارات امید انقلابفهرست مطالب کتاب اصول و مبانی صورت وضعیت نویسی و دفاع از آن،سعید نعمتی ب..

<p><br></p>

220,000 تومان 154,000 تومان

اطلاعات عمومی (آمادگی برای آزمون های استخدامی) محمود شمس انتشارات امید انقلاب

اطلاعات عمومی (آمادگی برای آزمون های استخدامی) محمود شمس انتشارات امید انقلابمحتوای این کتاب تست اطلاعات عمومی در دو بخش تهیه و تدوین شده است:بخش اول ..

<p><br></p>

200,000 تومان 180,000 تومان

اطلاعات معماری نویفرت 2022 (ویراست چهارم) کلارا مهرانیان انتشارات امید انقلاب

اطلاعات معماری نویفرت 2022 (ویراست 4) انتشارات امید انقلابفهرست مطالب کتاب اطلاعات معماری نویفرت 2022 (ویرایش 4) کلارا مهرانیان:علائم اختصاری و نمادها..

<p><br></p>

500,000 تومان

انتقال حرارت تشعشع رابرت سیگال ترجمه سعید فروتنی انتشارات امید انقلاب

انتقال حرارت تشعشع ترجمه سعید فروتنی انتشارات امید انقلاببا توجه به کاربردی بودن فصل های انتخاب شده و مسائل تحلیل شده در آن ها،کتاب حاضر میتواند به عن..

<p><br></p>

350,000 تومان 245,000 تومان

انتقال حرارت هدایت ودات اس. آرپاچی با ترجمه ی مهدی قاسمی انتشارات امید انقلاب

انتقال حرارت هدایت ودات اس. آرپاچی با ترجمه ی مهدی قاسمی انتشارات امید انقلابفهرست مطالب کتاب انتقال حرارت هدایت:فصل اول: مبانی انتقال حرارتبخش ی..

<p><br></p>

500,000 تومان

انتقال حرارت هدایت پیشرفته اوزیشیک ام نجاتی.دیویددبلیو هان انتشارات امید انقلاب

انتقال حرارت هدایت پیشرفته،انتشارات امید انقلابفهرست مطالب کتاب انتقال حرارت هدایت پیشرفته،اوزیشیک ام نجاتی:مبانی هدایت حرارتی توابع متعامد مسائل مقدا..

<p><br></p>

350,000 تومان 315,000 تومان

انتقال گرمای جا به جایی آدرین بژن انتشارات امید انقلاب

انتقال گرمای جا به جایی انتشارات امید انقلابویراست چهارمفهرست مطالب کتاب انتقال گرمای جا به جایی ،آدرین بژن:اصول بنیادی لایه مرزی لایه ای در جریان خار..

<p><br></p>

550,000 تومان

انرژی های نو حمید رضا گشایشی انتشارات امید انقلاب

انرژی های نو حمید رضا گشایشی انتشارات امید انقلاباز سال 1375 تاکنون انتشارات علوم پویا اقدام به نشر کتاب های دانشگاهی در زمینه علوم پایه فنی و مهندسی ..

<p><br></p>

160,000 تومان

تحلیل و تشریح مسائل فیزیک پایه (جلد1) مکانیک فرانک بلت انتشارات امید انقلاب

تحلیل و تشریح مسائل فیزیک پایه (جلد1) مکانیک فرانک بلت انتشارات امید انقلاباستفاده از این کتاب به عنوان راهنمای آموزش فیزیک پایه نه تنها برای این کت..

<p><br></p>

210,000 تومان

تحلیل و تشریح مکانیک سیالات ویراست نهم وایت ترجمه بهرام پوستی انتشارات امید انقلاب

تحلیل و تشریح مکانیک سیالات ویراست نهم وایت ترجمه بهرام پوستی انتشارات امید انقلاباین کتاب برای دوره کارشناسی مهندسی نوشته شده است و اصول مطرح‌شده در ..

<p><br></p>

590,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 71 (5 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش