انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)


آموزش رسانه ای (( یادگیری سواد رسانه ای و فرهنگ معاصر))دیوید باکینگهام،حسین سرفرازانتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

کتاب آموزش رسانه ای (( یادگیری سواد رسانه ای و فرهنگ معاصر))دیوید باکینگهام،حسین سرفرازانتشارات دانشگاه امام صادق (ع)محققان علم چه به نحو آشکار و چه ب..

<p><br></p>

120,000 تومان

اقتصاد انرژی پائول استیونس با ترجمه ی علی طاهری فرد انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

اقتصاد انرژی پائول استیونس با ترجمه ی علی طاهری فرد انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)فهرست مطالب:فصل1:چرا مسئله انرژی اهمیت داردفصل2:موضوعات طرف تقاضافصل3..

<p><br></p>

30,000 تومان

اقتصاد سنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی جلد دوم والتراندرس انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

اقتصاد سنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی جلد دوم والتراندرس انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)فصل پنجم: مدل های سری زمانی چند معادله ایفصل ششم:همگرایی مت..

<p><br></p>

32,000 تومان

اقتصاد پول بانکداری و بازار های مالی فردریک اس میشکین،احمد شعبانی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

کتاب اقتصاد پول بانکداری و بازار های مالی فردریک اس میشکین،احمد شعبانی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)کتابی که در پیش روی خوانندگان و علاقه مندان محترم..

<p><br></p>

250,000 تومان 225,000 تومان

اقتصادسنجی سری های زمانی با رویکرد کاربردی (جلد اول) والتر اندرس با ترجمه ی مهدی صادقی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

اقتصادسنجی سری های زمانی با رویکرد کاربردی (جلد اول) والتر اندرس با ترجمه ی مهدی صادقی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)سرفصل ها:فصل اول: معادلات تفاضلیفص..

<p><br></p>

180,000 تومان 162,000 تومان

بازاندیشی در سیاست فرهنگی جیم مک گوییگان ترجمه نعمت اله فاضلی انتشارات دانشگاه امام صادق

کتاب بازاندیشی در سیاست فرهنگی ترجمه نعمت اله فاضلی انتشارات دانشگاه امام صادقدر مطالب کتاب حاضر به جای توجه صرف به اقدامات دولت ها،به شیوه های برساخت..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

بوروکراسی و توسعه در ایران ابوالحسن فقیهی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

بوروکراسی و توسعه در ایران ابوالحسن فقیهی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)1-مقدمه2-بوروکراسی مبنایی برای مقایسه3-مفاهیم تحویل در نظام های سیاسی4-مدیریت ..

<p><br></p>

31,500 تومان 28,350 تومان

خط مشی گذاری عمومی و ساخت اجتماعی واقعیت حسن دانایی فرد مرتضی جوان علی آذرانتشارات دانشگاه امام صادق

خط مشی گذاری عمومی و ساخت اجتماعی واقعیت حسن دانایی فرد مرتضی جوان علی آذرانتشارات دانشگاه امام صادقفهم عمیق و به کار گیری دقیق((مدل های خط مشی گذاری ..

<p><br></p>

34,000 تومان

ناموجود

خود آموز تحلیل آماری پیشرفته باSPSS,LISREL,AMOS یاسر سبحانی فرد مریم اخوان خرازیان انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

خود آموز تحلیل آماری پیشرفته باSPSS,LISREL,AMOS  یاسر سبحانی فرد مریم اخوان خرازیان انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)فلسفه وجودی دانشگاه امام صادق ک..

<p><br></p>

19,500 تومان 17,550 تومان

40,000 تومان

<p><br></p>

درآمدی بر بانکداری اسلامی

درآمدی بر بانکداری اسلامی فصل1: تجربه بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامیفصل2:تجربه بانکداری در کشورهای غیراسلامیفصل3:تاریخچه بانکداری اسلامی در ای..

<p><br></p>

40,000 تومان

دستبرد ناپیدا فیلیپ باگوس ترجمه حسین حسن زاده سروستانی انتشارات دانشگاه امام صادق

کتاب دستبرد ناپیدا ترجمه حسین حسن زاده سروستانی انتشارات دانشگاه امام صادقدر کتاب حاضر سعی شده است که برخی از انتقادات ،معایب و مشکلات نظام پولی و مال..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

دستنامه بین المللی اقتصاد انرژی (جلد اول) عبدالمحمد کاشیان انتشارات دانشگاه امام صادق

دستنامه بین المللی اقتصاد انرژی (جلد اول) عبدالمحمد کاشیان انتشارات دانشگاه امام صادقاقتصاد انرژی زیر شاخه‌ای از دانش اقتصادی که به مطالعه تقاضا، عرضه..

<p><br></p>

22,000 تومان

روش تحقیق با تکیه برحوزه علوم قران و حدیث دکتر احمد پاکتچی انتشارات دانشگاه امام صادق

کتاب روش تحقیق با تکیه برحوزه علوم قران و حدیث دکتر احمد پاکتچیمجموعه کتابهای انتشارات  دانشگاه امام صادقفهرست مطالب کتاب روش تحقیق با ..

<p><br></p>

110,000 تومان

ساخت نظریه بی تفاوتی سازمانی حسن دانایی فرد انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

ساخت نظریه بی تفاوتی سازمانی حسن دانایی فرد انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)باید پذیرفت که کارکنان، سرمایۀ راهبردی سازمانند. بی‌توجهی به خواسته‌های اربا..

<p><br></p>

48,000 تومان 43,200 تومان

صنعت پروپاگاندا ادوار برنیز ترجمه مجتبی عزیزی انتشارات دانشکاه امام صادق

کتاب صنعت پروپاگاندا ادوار برنیز ترجمه مجتبی عزیزیفهرست مطالب کتاب صنعت پروپاگاندا انتشارات دانشگاه امام صادق :سازماندهی آشفتگیتبلیغات جدیدت..

<p><br></p>

40,000 تومان

مبانی و کاربرد تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری یاسر سبحانی فرد انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

کتاب مبانی و کاربرد تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری یاسر سبحانی فرد انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)فلسفۀ وجودی دانشگاه امام صادق که از سوی ریاست ..

<p><br></p>

85,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 30 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش