انتشارات الیاس


آموزش کاربردی نرم افزارSACS آنالیز و طراحی سکوهای دریایی

فهرست مطالب1_ کلیاتی درباره طراحی سکوهای دریایی2_ مروری بر زیر برنامه های نرم افزارSACSدرآنالیز سکوها3_ مدل سازی هندسی4_ آنالیز برجای سکوها5_ آنالیز ز..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

گوهر تراشی 1 وحید علیمردانی انتشارات الیاس

کتاب گوهر تراشی 1 وحید علیمردانی انتشارات الیاساولین کتاب در زیمنه تراش شنگهای قیمتی  و نیمه قیمتی در ایران آموزش سنگ شناسی و تراش نگینهای دامله ..

<p><br></p>

25,000 تومان

گوهر نشانی وحید علیمردانی انتشارات الیاس

کتاب گوهر نشانی وحید علیمردانی انتشارات الیاساولین کتاب بین المللی تخصصی مخرا جکاری در سطح دنیا آموزش سنگ شناسی قلم زنی و نشاندن نگینهای قیمتی بر روی ..

<p><br></p>

35,000 تومان

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش