انتشارات الماس دانش


تمرین های ++C با الگوریتم و فلوچارت ((درس و تمرین ))غلامرضا رحیمی (افشین)انتشارات الماس دانش

تمرین های ++C  با الگوریتم و فلوچارت ((درس و تمرین ))غلامرضا رحیمی (افشین)انتشارات الماس دانشاین کتاب برای کسانی طراحی شده است که میخواهند تازه ب..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

حل تمرین های Cبه همراه فلوچارت غلامرضا رحیمی انتشارات موسسه فرهنگی الماس دانش

کتاب حل تمرین های Cبه همراه فلوچارت انتشارات موسسه فرهنگی الماس دانشمجموعه کتاب های انتشارات موسسه فرهنگی الماس دانشفهرست مطالب کتاب حل تمرین های Cبه ..

<p><br></p>

170,000 تومان 153,000 تومان

رفتار مصرف کننده پرفسور تود دوناوان ترجمه حمیدرضا سعیدنیا انتشارات الماس دانش

کتاب رفتار مصرف کننده ترجمه حمیدرضا سعیدنیا انتشارات الماس دانشاز اهداف این کتاب این است که کاربرد های گسترده مفاهیم و نظریات رفتارشناسی مصرف کننده را..

<p><br></p>

240,000 تومان 216,000 تومان

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش