انتشارات اطهران


تشریح کامل مسایل مقدمه ای بر انتقال گرما محمد وجدی جلد دوم انتشارات اطهران

تشریح کامل مسایل مقدمه ای بر انتقال گرما جلد 2 انتشارات اطهرانفهرست مطالب تشریح کامل مسایل مقدمه ای بر انتقال گرما محمد وجدی : فصل ششم:جریان خارج..

<p><br></p>

355,000 تومان

ناموجود

آموزش برنامه نویسی و اپراتوری دستگاه های تراش و فرز CNC با کنترل FANUC معصومه انصاری انتشارات اطهران

آموزش برنامه نویسی و اپراتوری دستگاه های تراش و فرز CNC با کنترل FANUC معصومه انصاری انتشارات اطهرانفهرست مطالب کتاب آموزش برنامه نویسی و اپراتوری دست..

<p><br></p>

225,000 تومان

آموزش برنامه نویسی و اپراتوری دستگاه های تراش و فرز CNC با کنترل SINUMERIK معصومه انصاری انتشارات اطهران

کتاب آموزش برنامه نویسی و اپراتوری دستگاه های تراش و فرز CNC با کنترل SINUMERIK  انتشارات اطهرانفهرست مطالب کتاب آموزش برنامه نویسی و اپراتوری دس..

<p><br></p>

225,000 تومان

اصول حل مسایل کنترل غیر خطی رضا بهین فراز انتشارات اطهران

اصول حل مسایل کنترل غیر خطی رضا بهین فراز انتشارات اطهراندر سالیان اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در نظریه و کاربرد سیستم های کنترل غیر خطی به وجود آم..

<p><br></p>

225,000 تومان 157,500 تومان

بینایی کامپیوتر با رزبری پای امیر باغی رهین انتشارات اطهران

بینایی کامپیوتر با رزبری پای انتشارات اطهرانفهرست مطالب کتاب بینایی کامپیوتر با رزبری پای امیر باغی رهینمقدمه ای به کامپیوترهای تک بوردی و رزبری پایمق..

<p><br></p>

165,000 تومان

تشریح کامل مسائل انتقال حرارت هولمن (ویراست دهم) فراز برادرانی انتشارات اطهران

تشریح کامل مسائل انتقال حرارت هولمن (ویراست دهم) فراز برادرانی انتشارات اطهرانکتاب انتقال حرارت هولمن یکی از مراجع اصلی درس انتقال حرارت برای رشته های..

<p><br></p>

375,000 تومان 337,500 تومان

تشریح کامل مسائل دینامیک گازها جیمز ترجمه هادی فلاح اردشیر انتشارات اطهران

تشریح کامل مسائل دینامیک گازها جیمز ترجمه هادی فلاح اردشیرانتشارات اطهراناین کتاب شامل تجزیه و تحلیل تمامی مسائل 9 فصل اول درس دینامیک گاز هااست،که سر..

<p><br></p>

165,000 تومان 115,500 تومان

تشریح کامل مسائل مبانی میکروالکترونیک 1-ویراست دوم بهزاد رضوی انتشارات اطهران

تشریح کامل مسائل مبانی میکروالکترونیک 1-ویراست دوم بهزاد رضوی انتشارات اطهراندرس الکترونیک یکی از دروس اساسی رشته مهندسی  برق میباشد که معمولا از..

<p><br></p>

265,000 تومان

تشریح کامل مسائل معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها جورج اف. سیمونز با ترجمه ی سعید رضوی نساز انتشارات اطهران

تشریح کامل مسائل معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها جورج اف. سیمونزکتاب حاضر، شامل حل تشریحی مسائل کتاب معادلات دیفرانسل سیمونز می باشد که توسط سعید رضو..

<p><br></p>

125,000 تومان 87,500 تومان

تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد-جلد اول ویراست سوم دیوید گسکل با ترجمه ی سعید صفرپور انتشارات اطهران

تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد-جلد1 ویراست سوم دیوید گسکل انتشارات اطهرانفهرست مطالب کتاب تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد..

<p><br></p>

95,000 تومان

تشریح کامل مسایل تحلیل و طراحی مدارهای تکنیک پالس دیوید بل ترجمه سجاد آذر استمال انتشارات اطهران

تشریح کامل مسایل تحلیل و طراحی مدارهای تکنیک پالس دیوید بل ترجمه سجاد آذر استمال انتشارات اطهرانسر فصل های کتاب تشریح کامل مسایل تحلیل و طراحی مد..

<p><br></p>

245,000 تومان 171,500 تومان

تشریح کامل مسایل مقدمه ای بر انتقال گرما هادی فلاح اردشیر جلد اول انتشارات اطهران

تشریح کامل مسایل مقدمه ای بر انتقال گرما انتشارات اطهرانفهرست مطالب کتاب تشریح کامل مسایل مقدمه ای بر انتقال گرما هادی فلاح اردشیر :فصل اول :مقدمه7فصل..

<p><br></p>

395,000 تومان

ناموجود

تشریح کامل مسایل مکانیک سیالات (وایت) جلد2 فرانک ام وایت.پریناز جبارزاده انتشارات اطهران

تشریح کامل مسایل مکانیک سیالات (وایت) جلد2 فرانک ام وایت. انتشارات اطهرانفهرست مطالب کتاب تشریح کامل مسایل مکانیک سیالات پریناز جبارزاده :فصل7-جریان خ..

<p><br></p>

125,000 تومان

248,500 تومان 355,000 تومان

<p><br></p>

مبانی میکروالکترونیک 2 بهزاد رضوی انتشارات اطهران

مبانی میکروالکترونیک 2 بهزاد رضوی انتشارات اطهرانسر فصل های کتاب مبانی میکروالکترونیک 2 بهزاد رضوی:طبقه کاسکود و آینه ی جریانتقویت کننده ی تفاضلی..

<p><br></p>

355,000 تومان 248,500 تومان

نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش