انتشارات ارکان دانش


آشنایی با پدیده های انتقال در مهندسی (سیالات،حرارت،نفوذ)دیوید گسکل انتشارات ارکان دانش

کتاب آشنایی با پدیده های انتقال در مهندسی (سیالات،حرارت،نفوذ)دیوید گسکل انتشارات ارکان دانشمجموعه کتاب های انتشارات ارکان دانش با تخفیف ویژهفهرست مطال..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

81,000 تومان 90,000 تومان

<p><br></p>

اصول تصفیه آب محمد چالکش امیری انتشارات ارکان دانش

کتاب اصول تصفیه آب انتشارات ارکان دانشفهرست مطالب کتاب اصول تصفیه آب محمد چالکش امیری آب؛ یک نگاه کلیتعاریف و اصول کلیکاهش سختی آب با آهک و سوداز..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

ناموجود

اصول مکانیک سیالات محمد چالکش امیری انتشارات ارکان دانش

کتاب اصول مکانیک سیالات انتشارات ارکان دانش مجموعه کتاب های انتشارات ارکان دانش با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب اصول مکانیک سیالات محمد چالکش امیری..

<p><br></p>

40,000 تومان 36,000 تومان

ناموجود

بازرسی فنی سازه ها و مخازن تحت فشار سید بابک قریشی انتشارات ارکان دانش

کتاب بازرسی فنی سازه ها و مخازن تحت فشار انتشارات ارکان دانشمجموعه کتاب های انتشارات ارکان دانش با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب بازرسی فنی سازه ها و مخا..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

ناموجود

تکنولوژی و طرح اختلاط بتن داود مستوفی نژاد انتشارات ارکان دانش

کتاب تکنولوژی و طرح اختلاط بتن انتشارات ارکان دانشمجموعه کتاب های انتشارات ارکان دانش با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب تکنولوژی و طرح اختلاط بتن داود مست..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

81,000 تومان 90,000 تومان

<p><br></p>

حل مسائل سازه های بتن آرمه جلد اول

حل مسائل سازه های بتن آرمه جلد اولراهنمای تمرینات جلد اول..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

راهنمای عملی ضدعفونی لوله ها و مخازن ذخیره آب ویلیام سی. لور با ترجمه ی آسیه سادات ملاباشی انتشارات ارکان دانش

کتاب راهنمای عملی ضدعفونی لوله ها و مخازن ذخیره آب با ترجمه ی آسیه سادات ملاباشی انتشارات ارکان دانشمجموعه کتاب های انتشارات ارکان دانش با تخفیف ویژهف..

<p><br></p>

16,000 تومان

راهنمای کاربران-دیگ های بخار و مخازن تحت فشار هری مورتیمر اسپرینگ با ترجمه ی انوشیروان غفاری انتشارات ارکان دانش

کتاب راهنمای کاربران-دیگ های بخار و مخازن تحت فشار هری مورتیمر اسپرینگ  انتشارات ارکان دانشمجموعه کتاب های انتشارات ارکان دانش با تخفیف ویژهفهرست..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

روابط صنعتی در سازمان های تولیدی ایرج سلطانی انتشارات ارکان دانش

کتاب روابط صنعتی در سازمان های تولیدی انتشارات ارکان دانشمجموعه کتاب های انتشارات ارکان دانش با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب روابط صنعتی در سازمان های ت..

<p><br></p>

25,000 تومان

روش های بازرسی و نظارت بر خوردگی محمدعلی گلعذار انتشارات ارکان دانش

کتاب روش های بازرسی و نظارت بر خوردگی انتشارات ارکان دانشمجموعه کتاب های انتشارات ارکان دانش با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب روش های بازرسی و نظارت بر خ..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

ناموجود

سازه بتن آرمه جلد دوم براساس روش طرح مقاومت ACI 138-14 و طراحی در حالت حدی داود مستوفی نژاد انتشارات ارکان دانش

کتاب سازه بتن آرمه جلد2 ویرایش جدید براساس روش طرح مقاومت ACI 138-14 و طراحی در حالت حدی انتشارات ارکان دانشمجموعه کتاب های انتشارات ارکان دانش ب..

<p><br></p>

170,000 تومان 153,000 تومان

سازه بتن آرمه جلد دوم براساس روش طرح مقاومت ACI 318-19 و طراحی در حالت حدی داود مستوفی نژاد انتشارات ارکان دانش

کتاب سازه بتن آرمه جلد2 ویرایش سوم براساس روش طرح مقاومت ACI 318-19 و طراحی در حالت حدی انتشارات ارکان دانشاین کتاب بر اساس ویرایش کتاب های زیر م..

<p><br></p>

380,000 تومان 342,000 تومان

سازه های بتن آرمه (جلد اول)-ویراست سوم براساس مبحث نهم ACI 318-19 داود مستوفی نژاد انتشارات ارکان دانش

کتاب سازه های بتن آرمه (جلد1)-ویراست سوم براساس مبحث نهم ACI 318-19 و آبا 1400 انتشارات ارکان دانشمجموعه کتاب های انتشارات ارکان دانش با تخفیف ویژهسرف..

<p><br></p>

350,000 تومان 315,000 تومان

ناموجود

سازه های بتن آرمه جلد اول براساس طرح مقاومت ACI 318-14 وطراحی در حالت حدی داود مستوفی نژاد انتشارات ارکان دانش

سازه های بتن آرمه جلد اول براساس طرح مقاومت ACI 318-14 وطراحی در حالت حدی داود مستوفی نژاد انتشارات ارکان دانشفصل1:مقدمهفصل2:خصوصیات مصالح در بتن آرمه..

<p><br></p>

190,000 تومان 171,000 تومان

سدهای خاکی و سنگریز محمود وفائیان انتشارات ارکان دانش

کتاب سدهای خاکی و سنگریز انتشارات ارکان دانشمجموعه کتاب های انتشارات ارکان دانش با تخفیف ویژهفهرست مطالب کتاب سدهای خاکی و سنگریز محمود وفائیان ف..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

طراحی سازه فولادی (جلد هفتم ) مباحث طراحی لرزه ای (lrfd -asd) مجتبی ازهری انتشارات ارکان دانش

کتاب طراحی سازه فولادی  (جلد 7 ) مباحث طراحی لرزه ای (lrfd -asd) انتشارات ارکان دانشمجموعه کتاب های انتشارات ارکان دانش با تخفیف ویژهفهرست مطالب ..

<p><br></p>

290,000 تومان 261,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 27 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش