انتشارات اثبات


58,500 تومان 65,000 تومان

<p><br></p>

آمار زیستی هادی رنجبران انتشارات اثبات

کتاب آمار زیستی هادی رنجبرانکتاب آمار زیستی رنجبران توسط انتشارات اثبات به چاپ رسیده است.مجموعه کتاب های انتشارات اثباتسرفصل های کتاب آمار زیستی انتشا..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

آمار و احتمال (ویژه آمادگی آزمون ورودی دکتری (ph.D)) هادی رنجبران انتشارات اثبات

کتاب آمار و احتمال (آمادگی آزمون ورودی دکتری (ph.D)) هادی رنجبران کتاب حاضر مناسب رشته های مدیریت  (بازرگانی، دولتی، راهبردی، آینده پژوهی، آموزشی..

<p><br></p>

185,000 تومان 166,500 تومان

آمار و احتمال (کاربرد آن در مدیریت و حسابداری) هادی رنجبران انتشارات اثبات

کتاب آمار و احتمال (کاربرد آن در مدیریت و حسابداری) هادی رنجبران کتاب آمار و احتمال رنجبران که توسط انتشارات اثبات به چاپ رسیده است، مناسب دانشجویان م..

<p><br></p>

250,000 تومان 225,000 تومان

ریاضیات ((آمادگی آزمون ورودی دکتری ph.D ))هادی رنجبران انتشارات اثبات

ریاضیات ((آمادگی آزمون ورودی دکتری ph.D ))هادی رنجبران انتشارات اثبات رشته های : مدیریت حسابداری اقتصاد مجموعه مالی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جفراف..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

67,500 تومان 75,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد

ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد چاپ بیست و ششمحل و تشریح 1300 مثال متنوع پاسخ تشریح تست های آزمون کارشناسی ارشدروش  آموزش به شیوه حل مسأله، نه..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران انتشارات اثبات

کتاب ریاضیات (کاربرد آن در مدیریت و حسابداری) انتشارات اثبات حل و تشریح 1200 مثال متنوعپاسخ تشریحی 100 تست استاندارد پاسخ تشریحی تست های ازمون کا..

<p><br></p>

250,000 تومان 225,000 تومان

ریاضیات کاربرد آن در اقتصاد هادی رنجبران انتشارات اثبات

ریاضیات کاربرد آن در اقتصاد هادی رنجبران انتشارات اثباتحل و تشریح 1300 مثال متنوع ، پاسخ تشریح تست های آزمون کارشناسی ارشدفهرست مطالب کتاب ریاضیا..

<p><br></p>

250,000 تومان 225,000 تومان

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش