لوگو سایت نوین بوک

انتشارات اثبات


45,000 تومان 50,000 تومان

<p><br></p>

آمار زیستی

آمار زیستیفصل1:آمار توصیفیفصل2:قواعد شمارشفصل3:احتمالفصل4:متغیر تصادفی وتوزیع احتمال گسستهفصل5:توزیع نرمالفصل6:نمونه گیری وتوزیع نمونه گیریفصل7:برآورد..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

آمار و احتمال ویژه آمادگی آزمون ورودی دکتری ( ph.D)هادی رنجبران انتشارات اثبات

آمار و احتمال ویژه آمادگی آزمون ورودی دکتری ( ph.D)هادی رنجبران انتشارات اثبات مدیریت ((بازرگانی دولتی راهبردی  آینده پزوهی اموزشی فناوری اطلاعات..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

آمار و احتمال کاربرد ان در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران انتشارات اثبات

آمار و احتمال کاربرد ان در مدیریت و حسابداری  هادی رنجبران انتشارات اثبات فصل 1: امار توصیفی فصل 2: انالیز ترکیبی و احتمالفصل 3: متغیر تصادف..

<p><br></p>

145,000 تومان 130,500 تومان

ریاضیات ((آمادگی آزمون ورودی دکتری ph.D ))هادی رنجبران انتشارات اثبات

ریاضیات ((آمادگی آزمون ورودی دکتری ph.D ))هادی رنجبران انتشارات اثبات رشته های : مدیریت حسابداری اقتصاد مجموعه مالی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جفراف..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

ناموجود

<p><br></p>

ناموجود

ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد

ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد چاپ بیست و ششمحل و تشریح 1300 مثال متنوع پاسخ تشریح تست های آزمون کارشناسی ارشدروش  آموزش به شیوه حل مسأله، نه..

<p><br></p>

75,000 تومان

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران انتشارات اثبات

ریاضیات کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران انتشارات اثبات حل و تشریح 1200 مثال متنوعپاسخ تشریحی 100 تست استاندارد پاسخ تشریحی تست های از..

<p><br></p>

168,000 تومان 151,200 تومان

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش