انتشارات آییژ


مدیریت مالی 1 اسماعیل بالویی انتشارات آییژ

مدیریت مالی 1 اسماعیل بالویی انتشارات آییژمبحث مدیریت مالی یکی از مهمترین دروس رشته های حسابداری ، مدیریت و اقتصاد محسوب می شود .کتاب حاضر مجموعه ای ا..

<p><br></p>

100,000 تومان

ArcGIS10.1 کاربردی مصطفی حبیبی داویجانی انتشارات آییژ

ArcGIS10.1 کاربردی مصطفی حبیبی داویجانی انتشارات آییژاز محتویات کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:پردازش نقشه های دوبعدی و تصاویر سه بعدیآشنایی با ن..

<p><br></p>

115,000 تومان

آزمون های شخصیت (24 تست برای شناختن مشکلات شخصیتی و راه های مقابله با آن ها) لوئیس ژاندا با ترجمه ی محمدعلی بشارت انتشارات آییژ

آزمون های شخصیت لوئیس ژاندا انتشارات آییژکتاب آزمون های شخصیت توسط دکتر محمدعلی بشارت و محمد حبیب نژاد ترجمه شده و انتشارات آییژ آن را به چاپ رسانده ا..

<p><br></p>

130,000 تومان

آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی کورش فتحی واجارگاه انتشارات آییژ

آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی کورش فتحی واجارگاه انتشارات آییژآموزش نوعی کوشش نظام مند است که هدف اصلی آن عبارت است از هماهنگ و همسو کردن آرز..

<p><br></p>

95,000 تومان

آمار ریاضی 1 (نظریه توزیع ها) محمدحسین علامت ساز انتشارات آییژ

آمار ریاضی 1 (نظریه توزیع ها) محمدحسین علامت ساز انتشارات آییژکتاب آمار ریاضی 1 توسط دکتر محمدحسین علامت ساز و حمید بیدرام تهیه شده و انتشارات آییژ ..

<p><br></p>

120,000 تومان

آموزش و بهسازی کارکنان ریموند نوئه با ترجمه ی غلامرضا شمس انتشارات آییژ

آموزش و بهسازی کارکنان ریموند نوئهکتاب آموزش و بهسازی کارکنان توسط دکتر غلامرضا شمس و سمیه دانشمندی ترجمه شده و انتشارات آییژ آن را به چاپ رسانده ..

<p><br></p>

380,000 تومان

آموزش و پرورش تطبیقی عباس معدن دار آرانی انتشارات آییژ

آموزش و پرورش تطبیقی چشم اندازهای نوین عباس معدن دار آرانی انتشارات آییژتجربه جهانی در نیم قرن اخیر نشان می دهد که همیشه ملت های فهیم در پی درس آموزی ..

<p><br></p>

120,000 تومان

آنالیز عددی کاربردی جرالد ترجمه علی اکبر عالم زاده انتشارات آییژ

آنالیز عددی کاربردی جرالد ترجمه علی اکبر عالم زاده انتشارات آییژانالیز عددی عبارت است از بسط و مطالعه ی روشهای حل مسائل با کامپیوتر .واژه الگوریتم به ..

<p><br></p>

220,000 تومان

ارزشیابی اثر بخشی برنامه های آموزشی دونالد کرک پاتریک ترجمه سعید صفایی موحد انتشارات آییژ

ارزشیابی اثر بخشی برنامه های آموزشی دونالد کرک پاتریک ترجمه سعید صفایی موحد انتشارات آییژهدف از ارزشیابی تعیین میزان اثر بخشی یک برنامه آموزشی است . ط..

<p><br></p>

140,000 تومان

ارزشیابی اثر بخشی دوره های آموزشی کورش فتحی واجارگاه انتشارات آییژ

ارزشیابی اثر بخشی دوره های آموزشی کورش فتحی واجارگاه انتشارات آییژکتاب حاضر با درک اهمیت و ضرورت ارزشیابی اثر بخشی دور های آموزشی در سازمانها بر آن اس..

<p><br></p>

85,000 تومان

ارزشیابی طرح ها و برنامه ها (برنامه ریزی شهری) فرانک سیف الدینی انتشارات آییژ

ارزشیابی طرح ها و برنامه ها فرانک سیف الدینیکتاب برنامه ریزی شهری توسط دکتر فرانک سیف الدینی تهیه شده و انتشارات آییژ آن را به چاپ رسانده است. مباحث ک..

<p><br></p>

90,000 تومان

از چاه اکتشافی تا فرآیندهای صنعت نفت محمد کمال قاسم العسکری انتشارات آییژ

از چاه اکتشافی تا فرآیندهای صنعت نفت محمد کمال قاسم العسکری انتشارات آییژتکنولوژی برآیند تراوش های فکری بشر در راستای نیاز او در عرضه های فنی و علمی ا..

<p><br></p>

270,000 تومان

اصول بسته بندی مواد غذایی سیدحسین میرنظامی ضیابری انتشارات آییژ

اصول بسته بندی مواد غذایی سیدحسین میرنظامی ضیابریکتاب اصول بسته بندی مواد غذایی توسط سید حسین میرنظامی تهیه شده و انتشارات آییژ آن را به چاپ رسانده ..

<p><br></p>

220,000 تومان

اصول حسابداری 1 جری ج. ولگاند با ترجمه ی حسن فرج زاده دهکردی انتشارات آییژ

اصول حسابداری 1 جری ج. ولگاند با ترجمه ی حسن فرج زاده دهکردی انتشارات آییژکتاب اصول حسابداری 1 ولگاند توسط دکتر حسن فرج زاده دهکردی، حسن بلالی و جلی..

<p><br></p>

120,000 تومان

اصول خشک کردن مواد غذایی و محصولات کشاورزی (ویراست دوم) حمید توکلی پور انتشارات آییژ

اصول خشک کردن مواد غذایی و محصولات کشاورزی توکلی پورکتاب فراشناخت در کودکان توسط دکتر محمدحسین عبداللهی، سهراب امیری و سپیده به نژاد ترجمه شده و ا..

<p><br></p>

170,000 تومان

اصول و روش های تدریس سید حشمت الله مرتضوی زاده انتشارات آییژ

اصول و روش های تدریس سید حشمت الله مرتضوی زادهکتاب اصول و روش های تدریس توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده تهیه شده و انتشارات آییژ آن را به چاپ رسانده ..

<p><br></p>

150,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 100 (7 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش