انتشارات آینده دانش


تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی ((جلد اول مکانیک و گرما ))مهدی مردانیان انتشارات آینده دانش

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی ((جلد اول  مکانیک و گرما ))مهدی مردانیان انتشارات آینده دانشکتاب حاضر به عنوان راهمایی برای فراگیری درس مبانی..

<p><br></p>

235,000 تومان

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی((لکتریسیته و مغناطیس جلد دوم))مهدی مردانیان انتشارات آینده دانش

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی((لکتریسیته و مغناطیس جلد دوم))مهدی مردانیان انتشارات آینده دانشفصل 21: بار الکتریکی فصل 22: میدان الکتریکی&nb..

<p><br></p>

200,000 تومان

ناموجود

مبانی فیزیک هالیدی ((جلد اول ))مکانیک و گرما ویرایش دهم محمود مایبی ندوشن انتشارات آینده دانش

مبانی فیزیک هالیدی ((جلد اول ))مکانیک و گرما  ویرایش دهم  محمود مایبی ندوشن انتشارات آینده دانشفصل 1: اندازه گیریفصل 2: حرکت درامتداد یک خط ..

<p><br></p>

85,000 تومان

ناموجود

مبانی متره و برآورد مجتبی امیری انتشارات آینده دانش

مبانی متره و برآورد مجتبی امیری انتشارات آینده دانشسر فصل های کتاب مبانی متره و برآورد مجتبی امیری:فصل1-پیشنیاز و مفاهیمبخش1-پروژه و تقسیم بندی آ..

<p><br></p>

125,000 تومان

87,500 تومان 125,000 تومان

<p><br></p>

کتاب جامع محوطه سازی(عمران) انتشارات آینده دانش

جامع محوطه سازی(عمران) انتشارات آینده دانشفصل1-آماده سازی محوطهفصل2-عملیات خاکیفصل3-روسازی مسیر های محوطهفصل4-مشخصات هندسی مسیر های محوطهفصل5-زهک..

<p><br></p>

125,000 تومان 87,500 تومان

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش