انتشارات آیدین


درآمدی بر جامعه شناسی خانواده نعمت الله تقوی انتشارات آیدین

درآمدی بر جامعه شناسی خانواده نعمت الله تقوی انتشارات آیدینفهرست مطالب:بخش اول-خانوادهفصل1:مفاهیم اساسیفصل2:نظریه های تکوین و تحول خانوادهفصل3:نظام ها..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

روان شناسی انگیزش در آموزش و پرورش (نظریه ها، پژوهش ها و الگوها) اکبر رضایی انتشارات آیدین

کتاب روان شناسی انگیزش در آموزش و پرورش (نظریه ها، پژوهش ها و الگوها) اکبر رضایی انتشارات آیدینسرفصل ها:فصل1:مقدمه ای بر مطالعه انگیزشفصل2:دیده گاه ها..

<p><br></p>

90,000 تومان

مبانی جمعیت شناسی-ویراست سوم نعمت الله تقوی انتشارات آیدین

مبانی جمعیت شناسی-ویراست سوم نعمت الله تقوی انتشارات آیدینسرفصل ها:جمعیت و انواع آنجمعیت شناسی و شاخه های آنروش های پژوهش جمعیتتاریخچه بررسی های جمعیت..

<p><br></p>

30,000 تومان

مقدمه ای بر آمار و اس پی اس اس (spss) در روان شناسی اندرو مایرز با ترجمه ی اکبر رضایی انتشارات آیدین

کتاب مقدمه ای بر آمار و اس پی اس اس (spss) در روان شناسی با ترجمه ی اکبر رضایی انتشارات آیدینکتاب حاضر ابزارهای یادگیری و آموزشی خوبی فراهم کرده است،ط..

<p><br></p>

170,000 تومان 153,000 تومان

171,000 تومان 190,000 تومان

<p><br></p>

نظریه های یادگیری چشم اندازی تربیتی ویرایش ششم

نظریه های یادگیری چشم اندازی تربیتی ویرایش ششمفصل1:مقدمه ای به مطالعه یادگیریفصل2:علم اعصاب یادگیریفصل3:رفتارگراییفصل4:نظریه شناختی اجتماعیفصل5:نظریه ..

<p><br></p>

190,000 تومان 171,000 تومان

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش