انتشارات آموزش


ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز الفبای فارسی رویا شفیعی انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز الفبای فارسی رویا شفیعی انتشارات آموزششامل: 45 کارت تصویری از الفبای فارسیبرای آشنایی با الفبای فارسی از سنین پیش دبستان و قاب..

<p><br></p>

20,000 تومان 18,000 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز بدن انسان بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز بدن انسان بهزاد پویا انتشارات آموزشهدف ها:شناخت اجزای بدن انسانآشنایی با وظیفه و نقش اندام های بدنیادگیری نام اندام های بدن ان..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز جانوران بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز جانوران بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از جانوران مختلفهدف ها:شناخت جانوران مختلفآشنایی با نام و شکل جانوران و مشخصات..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز خوراکی ها و غذاها بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز خوراکی ها و غذاها بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از خوراکی ها و غذاهاهدف ها:شناخت خوراکی ها و مواد غذاییآشنایی با خوا..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز شغل ها بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز شغل ها بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از شغل های مختلفهدف ها:شناخت شغل ها و حرفه هاآشنایی با مشخصات هر شغل و وسایل آن..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز شناخت اعداد مصطفی کریمی انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز شناخت اعداد مصطفی کریمی انتشارات آموزش30 کارت تصویری از اعداد و شماره هاهدف ها:آشنایی و شناخت اعدادآشنایی با شمارش اشیاء (شمار..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز شکل ها-رنگ ها-اندازه ها بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز شکل ها-رنگ ها-اندازه ها بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از شکل ها-رنگ ها-اندازه هاهدف ها:شناخت رنگ هاآشنایی با شکل های..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز مفاهیم و تضادها بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز مفاهیم و تضادها بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از مفاهیم و تضادهای مختلفهدف ها:درک درست معنی و مفهوم واژه هانام بردن ..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز میوه ها بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز میوه ها بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از میوه های مختلفهدف ها:شناخت میوه های مختلفآشنایی با شکل و رنگ و مزه و بوی می..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز وسایل حمل و نقل بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز وسایل حمل و نقل بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از وسایل حمل و نقلهدف ها:شناخت انواع وسایل نقلیهآشنایی با کاربرد و اهم..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز وسایل و اشیاء بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز وسایل و اشیاء بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از وسایل و اشیاء مختلفهدف ها:شناخت اشیاء و وسایل پیرامون کودکآشنایی با ش..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز پوشاک بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز پوشاک بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از پوشاک مختلفهدف ها:شناخت انواع پوشاکآشنایی با کاربرد و اهمیت پوشاکطبقه بندی بر..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش