انتشارات آموزش


ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز الفبای فارسی رویا شفیعی انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز الفبای فارسی رویا شفیعی انتشارات آموزششامل: 45 کارت تصویری از الفبای فارسیبرای آشنایی با الفبای فارسی از سنین پیش دبستان و قاب..

<p><br></p>

20,000 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز بدن انسان بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز بدن انسان بهزاد پویا انتشارات آموزشهدف ها:شناخت اجزای بدن انسانآشنایی با وظیفه و نقش اندام های بدنیادگیری نام اندام های بدن ان..

<p><br></p>

15,000 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز جانوران بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز جانوران بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از جانوران مختلفهدف ها:شناخت جانوران مختلفآشنایی با نام و شکل جانوران و مشخصات..

<p><br></p>

15,000 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز خوراکی ها و غذاها بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز خوراکی ها و غذاها بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از خوراکی ها و غذاهاهدف ها:شناخت خوراکی ها و مواد غذاییآشنایی با خوا..

<p><br></p>

15,000 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز شغل ها بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز شغل ها بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از شغل های مختلفهدف ها:شناخت شغل ها و حرفه هاآشنایی با مشخصات هر شغل و وسایل آن..

<p><br></p>

15,000 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز شناخت اعداد مصطفی کریمی انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز شناخت اعداد مصطفی کریمی انتشارات آموزش30 کارت تصویری از اعداد و شماره هاهدف ها:آشنایی و شناخت اعدادآشنایی با شمارش اشیاء (شمار..

<p><br></p>

15,000 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز شکل ها-رنگ ها-اندازه ها بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز شکل ها-رنگ ها-اندازه ها بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از شکل ها-رنگ ها-اندازه هاهدف ها:شناخت رنگ هاآشنایی با شکل های..

<p><br></p>

15,000 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز مفاهیم و تضادها بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز مفاهیم و تضادها بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از مفاهیم و تضادهای مختلفهدف ها:درک درست معنی و مفهوم واژه هانام بردن ..

<p><br></p>

15,000 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز میوه ها بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز میوه ها بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از میوه های مختلفهدف ها:شناخت میوه های مختلفآشنایی با شکل و رنگ و مزه و بوی می..

<p><br></p>

15,000 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز وسایل حمل و نقل بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز وسایل حمل و نقل بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از وسایل حمل و نقلهدف ها:شناخت انواع وسایل نقلیهآشنایی با کاربرد و اهم..

<p><br></p>

15,000 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز وسایل و اشیاء بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز وسایل و اشیاء بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از وسایل و اشیاء مختلفهدف ها:شناخت اشیاء و وسایل پیرامون کودکآشنایی با ش..

<p><br></p>

15,000 تومان

ناموجود

مجموعه کارت های دیدآموز پوشاک بهزاد پویا انتشارات آموزش

مجموعه کارت های دیدآموز پوشاک بهزاد پویا انتشارات آموزش30 کارت تصویری از پوشاک مختلفهدف ها:شناخت انواع پوشاکآشنایی با کاربرد و اهمیت پوشاکطبقه بندی بر..

<p><br></p>

15,000 تومان

نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش