انتشارات آشینا


الکترونیک به زبان ساده برای دانش آموزان-جلد اول محمود بخت آور انتشارات آشینا

الکترونیک به زبان ساده برای دانش آموزان-جلد 1 انتشارات آشینافهرست مطالب کتاب الکترونیک به زبان ساده برای دانش آموزان محمود بخت آوربخش اول-تئوریشامل مف..

<p><br></p>

95,000 تومان

الکترونیک به زبان ساده برای دانش آموزان-جلد دوم محمود بخت آور انتشارات آشینا

الکترونیک به زبان ساده برای دانش آموزان-جلد دوم محمود بخت آور انتشارات آشینافهرست مطالب:بخش اول-ابزار و وسایل ضروری برای مبتدیان-طرز تهیه فیبر مدار چا..

<p><br></p>

95,000 تومان

تجزیه و تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها-ویراست دوم جلد اول (ویژه درس مدارهای الکتریکی 1) ارنست کوه با ترجمه ی رضا کرمی انتشارات آشینا

تجزیه و تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها جلد1 ارنست کوه با ترجمه ی رضا کرمیسرفصل های کتاب حل مسائل مدار 1 جبه دار:مدارهای فشرده و قوانین کیرشهفاجزای مدا..

<p><br></p>

355,000 تومان

تجزیه و تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها-ویراست دوم جلد دوم(ویژه درس مدارهای الکتریکی 2) ارنست کوه با ترجمه ی رضا کرمی انتشارات آشینا

تجزیه و تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها-ویراست دوم جلد دوم(ویژه درس مدارهای الکتریکی 2) ارنست کوه با ترجمه ی رضا کرمی انتشارات آشیناسرفصل ها:فصل نهم: گ..

<p><br></p>

295,000 تومان

تحلیل مهندسی مدار (2)جواد سید فتاحی انتشارات آشینا

تحلیل مهندسی مدار (2)جواد سید فتاحی انتشارات آشینافصل 12: مدار های سه فاز فصل 13: مدار های دارای تزویج مغناطیسی فصل 14: فرکانس مختلط و تبدیل..

<p><br></p>

115,000 تومان

تشریح کامل مسائل انتقال جرم-ویراست سوم رابرت تریبال با ترجمه ی بهزاد خداکرمی انتشارات آشینا

تشریح کامل مسائل انتقال جرم-ویراست سوم رابرت تریبال با ترجمه ی بهزاد خداکرمی انتشارات آشینابه انضمام:تست های طبقه بندی شده با حل تشریحینمونه سؤالات ام..

<p><br></p>

155,000 تومان

ناموجود

تشریح کامل مسائل سینماتیک و دینامیک ماشین ها جرج اچ. مارتین با ترجمه ی امیر سرورالدین انتشارات آشینا

تشریح کامل مسائل سینماتیک و دینامیک ماشین ها جرج اچ. مارتین با ترجمه ی امیر سرورالدین انتشارات آشیناسرفصل های کتاب تشریح کامل مسائل سینماتیک و دینامیک..

<p><br></p>

145,000 تومان

تشریح کامل مسائل سیگنال ها و سیستم ها-ویراست دوم اپنهایم-ویلسکی-نواب با ترجمه ی جلیل راسخی انتشارات آشینا

تشریح کامل مسائل سیگنال ها و سیستم ها-ویراست دوم اپنهایم-ویلسکی-نواب با ترجمه ی جلیل راسخی انتشارات آشیناسرفصل ها:فصل اول: سیگنال ها و سیستم هافصل دوم..

<p><br></p>

265,000 تومان

تشریح کامل مسائل طراحی اجزای ماشین 1 اسپاتز-شاپ-هورن برگر با ترجمه ی غلامحسین مجذوبی انتشارات آشینا

تشریح کامل مسائل طراحی اجزای ماشین 1-ویراست هشتم با ترجمه ی غلامحسین مجذوبی انتشارات آشینافهرست مطالب کتاب تشریح کامل مسائل طراحی اجزای ماشین اسپاتز-ش..

<p><br></p>

145,000 تومان

ناموجود

تشریح کامل مسائل طراحی اجزای ماشین 2- اسپاتز-شاپ-هورن برگر با ترجمه ی امین ترقی اسکوئی انتشارات آشینا

تشریح کامل مسائل طراحی اجزای ماشین 2-ویراست هشتم با ترجمه ی امین ترقی اسکوئی انتشارات آشینافهرست مطالب کتاب تشریح کامل مسائل طراحی اجزای ماشین ان..

<p><br></p>

95,000 تومان

تشریح کامل مسایل تحلیل و طراحی مدار های تکنیک پالس سجاد آذراستمال انتشارات آشینا

تشریح کامل مسایل تحلیل و طراحی مدار های تکنیک پالس سجاد آذراستمال،اسماءشیرازی،عطا اله مهاجری انتشارات آشینافهرست مطالب :فصل 1:مقدمات فصل 2: مدار ..

<p><br></p>

245,000 تومان

تشریح کامل مسایل سیگنال ها سیستم ها جلیل راسخی انتشارات آشینا

تشریح کامل مسایل سیگنال ها سیستم ها جلیل راسخی انتشارات آشینافهرست مطالب :فصل 1: سیگنال ها و سیستم ها فصل 2: سیستم های خطی و تغییر ناپذیر با زمان..

<p><br></p>

245,000 تومان

تشریح کامل مسایل نظریه قطعات و مدارهای الکترونیک 1 (ویراست دهم) بویل اشتاد ترجمه عطا الله مهاجری انتشارات آشینا

حل نظریه قطعات و مدارهای الکترونیک  1- ویراست 10 انتشارات آشیناسرفصل های کتاب تشریح کامل مسائل نظریه قطعات و مدارهای الکترونیک 1  بویل اشتاد..

<p><br></p>

95,000 تومان 66,500 تومان

ناموجود

ریاضیات مهندسی قابل استفاده دانشجویان فنی مهندسی و علوم پایه مگردیچ تومانیان انتشارات آشینا

ریاضیات مهندسی (( قابل استفاده دانشجویان فنی مهندسی و علوم پایه))مگردیچ تومانیان انتشارات آشینافصل 1: تبدیل لاپلاس فصل 2: سری فوریهفصل 3:انتگرال ..

<p><br></p>

175,000 تومان

سیستم های اندازه گیری الیاس حدادی انتشارات آشینا

سیستم های اندازه گیری الیاس حدادی انتشارات آشیناسرفصل های کتاب سیستم های اندازه گیری الیاس حدادی:اصطلاحات و مفاهیم اولیه در اندازه گیریوسایل اندازه گی..

<p><br></p>

145,000 تومان

طراحی اجزای ماشین 1 اسپاتز با ترجمه ی هدایت موتابی انتشارات آشینا

طراحی اجزای ماشین 1ویراست هشتم اسپاتز با ترجمه ی هدایت موتابی انتشارات آشینافهرست مطالب کتاب طراحی اجزای ماشین انتشارات آشینا :اصول پایهمواد مهندسیطرا..

<p><br></p>

225,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 17 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش