انتشارات آستان قدس رضوی


ناموجود

آموزش در دوران کودکی برنارد اسپادک انتشارات آستان قدس رضوی

آموزش در دوران کودکی برنارد اسپادک انتشارات آستان قدس رضویمقدمه ای بر ترجمه کتاب آموزش در دوران کودکیفصل1: آموزشفصل2: مدارس خوردسالانفصل 3: برنامه درس..

<p><br></p>

16,000 تومان

ناموجود

درآمدی بر جامعه(با تاکید بر نظریه های کارگردانی ستیز و کنش متقابل نمادی)یان رابرتسون انتشارات آستان قدس رضوی

درآمدی بر جامعه(با تاکید بر نظریه های کارگردانی ستیز و کنش متقابل نمادی)یان رابرتسون انتشارات آستان قدس رضویاین کتاب در باره جامعه شناسی که بیش از 20ک..

<p><br></p>

7,000 تومان

ناموجود

راهنمای نگارش و ویرایش محمد جعفر یاحقی انتشارات آستان قدس رضوی

راهنمای نگارش و ویرایش محمد جعفر یاحقی انتشارات آستان قدس رضویفهرست:بخش اول: نکاتی چند درباره رسم الخط فارسیبخش دوم: قواعد نقطه گذاری و نشانه های نگار..

<p><br></p>

38,000 تومان

ناموجود

رسوب شناسی رضا موسوی انتشارات آستان قدس رضوی

رسوب شناسی رضا موسوی انتشارات آستان قدس رضویرسوب شناسی یکی از رشته های علوم زمین شناسی است. که در مسائل اکتشافمواد هیدروکربوری(نفت،گاز و زغال) و نیز ا..

<p><br></p>

40,000 تومان

ناموجود

مبانی طیف سنجی مولکولی سی ان بنول ،اسلامپور انتشارات آستان قدس رضوی

مبانی طیف سنجی مولکولی سی ان بنول ،اسلامپور انتشارات آستان قدس رضویاین کتاب مبانی طیف سنجی مولکولی را به زبان ساده و از طریق دور زدن از رواب..

<p><br></p>

25,000 تومان

مبانی و اصول آموزش و پرورش غلام حسین شکوهی انتشارات آستان قدس رضوی

مبانی و اصول آموزش و پرورش غلام حسین شکوهی انتشارات آستان قدس رضوی  در جامعه ما حدود یم میلیون نفر معلم و مربی آموزش  و پرورش بیش از دوازده ..

<p><br></p>

200,000 تومان 160,000 تومان

نظریه های شخصیت چارلز اس کارور انتشارات آستان قدس رضوی

نظریه های شخصیت چارلز اس کارور انتشارات آستان قدس رضویاهداف ما در نوشتن خود فصلهای کتاب دو هدف در ذهن داشته ایم.هدف اول ما این بوده است که تا حد امکان..

<p><br></p>

9,500 تومان

هیدرولیک کانالهای بازسید محمود حسینی انتشارات آستان قدس رضوی

هیدرولیک کانالهای بازسید محمود حسینی انتشارات آستان قدس رضویپیشگفتار سرفصل های کتاب هیدرولیک کانالهای باز حسینی: بخش 1: قوانین اساسی حاکم بر..

<p><br></p>

190,000 تومان

ناموجود

کودکان استثنایی مقدمه ای بر آموزش های ویژه دانیال پی هالاهان انتشارات آستان قدس رضوی

کودکان استثنایی مقدمه ای بر آموزش های ویژه دانیال پی هالاهان انتشارات آستان قدس رضویفهرست :کودکان استثنایی چه کسانی هستند؟چگونه می توان آن هارا از کود..

<p><br></p>

50,000 تومان

نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش