انتشارات آستان قدس رضوی


آموزش در دوران کودکی برنارد اسپادک انتشارات آستان قدس رضوی

کتاب آموزش در دوران کودکی برنارد اسپادک انتشارات آستان قدس رضویمقدمه ای بر ترجمه کتاب آموزش در دوران کودکیفصل1: آموزشفصل2: مدارس خوردسالانفصل 3: برنام..

<p><br></p>

16,000 تومان 14,400 تومان

ناموجود

درآمدی بر جامعه(با تاکید بر نظریه های کارگردانی ستیز و کنش متقابل نمادی)یان رابرتسون انتشارات آستان قدس رضوی

کتاب درآمدی بر جامعه(با تاکید بر نظریه های کارگردانی ستیز و کنش متقابل نمادی)یان رابرتسون انتشارات آستان قدس رضویاین کتاب در باره جامعه شناسی که بیش ا..

<p><br></p>

7,000 تومان

راهنمای نگارش و ویرایش محمد جعفر یاحقی انتشارات آستان قدس رضوی

راهنمای نگارش و ویرایش محمد جعفر یاحقی انتشارات آستان قدس رضوییاداشت وچاپ سی و یکمبخش اول: نکاتی چند درباره رسم الخط فارسیبخش دوم: قواعد نقطه گذاری و ..

<p><br></p>

38,000 تومان 34,200 تومان

36,000 تومان 40,000 تومان

<p><br></p>

رسوب شناسی رضا موسوی حرمی به نشر

رسوب شناسی رضا موسوی حرمی به نشررسوب شناسی یکی از رشته های علوم زمین شناسی است. که در مسائل اکتشافمواد هیدروکربوری(نفت،گاز و زغال) و نیز استخراج این م..

<p><br></p>

40,000 تومان 36,000 تومان

22,500 تومان 25,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

مبانی طیف سنجی مولکولی سی ان بنول ،اسلامپور

مبانی طیف سنجی مولکولی سی ان بنول ،اسلامپور این کتاب مبانی طیف سنجی مولکولی را به زبان ساده و از طریق دور زدن از روابط ریاضی و محاسبات&..

<p><br></p>

25,000 تومان 22,500 تومان

مبانی و اصول آموزش و پرورش غلام حسین شکوهی انتشارات آستان قدس رضوی

مبانی و اصول آموزش و پرورش  غلام حسین شکوهی انتشارات آستان قدس رضوی  در جامعه ما حدود یم میلیون نفر معلم و مربی آموزش  و پرورش بیش از د..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

نظریه های شخصیت چارلز اس کارور انتشارات آستان قدس رضوی

نظریه های شخصیت چارلز اس کارور انتشارات آستان قدس رضویاهداف ما در نوشتن خود فصلهای کتاب دو هدف در ذهن داشته ایم.هدف اول ما این بوده است که تاحد ا..

<p><br></p>

9,500 تومان 8,550 تومان

هیدرولیک کانالهای بازسید محمود حسینی انتشارات آستان قدس رضوی

کتاب هیدرولیک کانالهای بازسید محمود حسینی انتشارات آستان قدس رضویپیشگفتار سرفصل های کتاب هیدرولیک کانالهای باز حسینی: بخش 1: قوانین اساسی حا..

<p><br></p>

88,000 تومان 80,000 تومان

ناموجود

کودکان استثنایی مقدمه ای بر آموزش های ویژه دانیال پی هالاهان انتشارات آستان قدس رضوی

کودکان استثنایی مقدمه ای بر آموزش های ویژه دانیال پی هالاهان انتشارات آستان قدس رضویکودکان استثنایی چه کسانی هستند؟چگونه می توان آن هارا از کودکان عاد..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش