انتشارات آرین زمین


ناموجود

زمین شناسی اقتصادی 2 (کانسارها و نشانه های معدنی ایران) منصور قربانی انتشارات آرین زمین

زمین شناسی اقتصادی 2 منصور قربانی انتشارات آرین زمینسرفصل های کتاب زمین شناسی اقتصادی 2 منصور قربانی:کانسارها و نشانه های معدنی فلزات گروه آهنکانسارها..

<p><br></p>

150,000 تومان

زمین شناسی اقتصادی جلد 1 (ذخایر معدنی و طبیعی ایران) منصور قربانی انتشارات آرین زمین

کتاب زمین شناسی اقتصادی جلد 1 منصور قربانی انتشارات آرین زمینسر فصل های کتاب زمین شناسی اقتصادی جلد اول قربانی :اوضاع طبیعی و اقلیمی ایراننگرشی بر زمی..

<p><br></p>

150,000 تومان

زمین شناسی نفت سنگ های کربناتی همایون مطیعی انتشارات آرین زمین

زمین شناسی نفت سنگ های کربناتی همایون مطیعی انتشارات آرین زمینسرفصل ها:چالش های سنگ های کربناتی در نفتژئوشیمی و کانی شناسی سنگ های کربناتیدانه ها و ذر..

<p><br></p>

60,000 تومان 45,000 تومان

سنگ شناسی آذرین (دوره کارشناسی) منصور قربانی انتشارات آرین زمین

کتاب سنگ شناسی آذرین (دوره کارشناسی) منصور قربانی انتشارات آرین زمینسرفصل ها:سنگ های آذرینساخت سنگ های آذرینبافت هااصول طبقه بندی و نامگذاری سنگ هاسنگ..

<p><br></p>

30,000 تومان

سنگ شناسی آذرین پیشرفته منصور قربانی انتشارات آرین زمین

سنگ شناسی آذرین پیشرفته منصور قربانی انتشارات آرین زمینسرفصل ها:سرشت سنگ های آذرین و رابطه آن ها با تکتونیک صفحه ایپیدایش انواع سنگ های آذرین در محیط ..

<p><br></p>

50,000 تومان 47,500 تومان

ناموجود

سنگ ها و کانی های گرانبها (گوهرها) و جایگاه آن ها در ایران منصور قربانی انتشارات آرین زمین

کتاب سنگ ها و کانی های گرانبها (گوهرها) و جایگاه آن ها در ایران انتشارات آرین زمینکتاب حاضر در راستای موضوع ها و اهداف مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس(آری..

<p><br></p>

50,000 تومان

45,000 تومان 50,000 تومان

<p><br></p>

ژئوشیمی رسوبی محمدحسین آدابی انتشارات آرین زمین

ژئوشیمی رسوبی محمدحسین آدابی انتشارات آرین زمینسرفصل های کتاب ژئوشیمی رسوبی انتشارات آرین زمین :کلیاتژئوشیمی سنگ های سیلیسی-آواریژئوشیمی نهشته ها..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش