انتشارات آرمان کوشا


افست دینامیک جانستون-ویراست 12 /Vector Mechanics For Engineers Dynamics انتشارات آرمان کوشا

افست دینامیک جانستون-ویراست 12 /Vector Mechanics For Engineers Dynamics انتشارات آرمان کوشاChapter 1- IntroductionChapter 2- Statics of ParticlesChapt..

<p><br></p>

620,000 تومان

افست مبانی فیزیک هالیدی-جلد اول ویراست11 PHYSICS انتشارات آرمان کوشا

افست مبانی فیزیک هالیدی-جلد اول ویراست11 PHYSICS انتشارات آرمان کوشاChapter 1- MeasurementChapter 2- Motion Along a Straight LineChapter 3- VectorsCha..

<p><br></p>

540,000 تومان

ناموجود

افست مکانیک سیالات-ویراست هشتم/FLUID MECHANICS فرانک ام وایت انتشارات آرمان کوشا

افست مکانیک سیالات-ویراست هشتم/FLUID MECHANICS فرانک ام وایت انتشارات آرمان کوشاChapter 1- IntroductionChapter 2- Pressure Distribution in a FluidChap..

<p><br></p>

560,000 تومان

تشریح جامع مسائل آشنایی با الکترودینامیک-ویراست سوم و چهارم دیوید گریفیتس با ترجمه ی زهره موسوی انتشارات آرمان کوشا

تشریح جامع مسائل آشنایی با الکترودینامیک-ویراست سوم  و چهارم دیوید گریفیتس با ترجمه ی زهره موسوی انتشارات آرمان کوشاسرفصل ها:فصل 1: آنالیز برداری..

<p><br></p>

220,000 تومان 198,000 تومان

تشریح جامع مسائل سیستم های عامل به انضمام سوالات امتحانی ویلیام استالینگز با ترجمه ی محمدتقی فرامرزی انتشارات آرمان کوشا

تشریح جامع مسائل سیستم های عامل به انضمام سوالات امتحانی ویلیام استالینگز با ترجمه ی محمدتقی فرامرزی انتشارات آرمان کوشاسرفصل ها:فصل اول:نمای کلی سیست..

<p><br></p>

125,000 تومان 87,000 تومان

تشریح جامع مسائل شیمی آلی ساختار و عملکرد جلد اول پیتر ولهارد ترجمه اسماعیل هاشم انتشارات آرمان کوشا

تشریح جامع مسائل شیمی آلی ساختار و عملکرد جلد اول پیتر ولهارد ترجمه اسماعیل هاشم انتشارات آرمان کوشاسر فصل های کتاب تشریح جامع مسائل شیمی آلی ساخ..

<p><br></p>

250,000 تومان 175,000 تومان

تشریح جامع مسائل شیمی آلی پیشرفته بخش دوم فرانسیس ای. کری ترجمه اسماعیل هاشمی انتشارات آرمان کوشا

تشریح جامع مسائل شیمی آلی پیشرفته بخش دوم فرانسیس ای. کری ترجمه اسماعیل هاشمی انتشارات آرمان کوشابخش دوم: واکنش ها و سنتزهاسر فصل های کتاب تشریح ..

<p><br></p>

280,000 تومان 196,000 تومان

تشریح جامع مسائل شیمی آلی پیشرفته-بخش اول:ساختار و مکانیسم ها فرانسیس ای کری با ترجمه ی سید اسماعیل هاشمی انتشارات آرمان کوشا

تشریح جامع مسائل شیمی آلی پیشرفته-بخش اول:ساختار و مکانیسم ها فرانسیس ای کری با ترجمه ی سید اسماعیل هاشمی انتشارات آرمان کوشاسرفصل ها:فصل1: پیوندشیمیا..

<p><br></p>

195,000 تومان 180,000 تومان

تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک پیتر اتکینز با ترجمه ی سید اسماعیل هاشمی انتشارات آرمان کوشا

حل مسائل جامع شیمی فیزیک انتشارات آرمان کوشاحاوی پاسخ سوالات (فرد و الف)؛ (زوج و ب)فهرست مطالب کتاب حل جامع شیمی فیزیک پیتر اتکینز ترجمه ی سید اسماعیل..

<p><br></p>

435,000 تومان 162,000 تومان

تشریح جامع مسائل مبانی شیمی تجزیه (جلد اول) داگلاس اسکوگ با ترجمه ی سید اسماعیل هاشمی انتشارات آرمان کوشا

حل مسائل مبانی شیمی تجزیه (جلد 1) انتشارات آرمان کوشاسرفصل های کتاب حل جامع مسائل مبانی شیمی تجزیه (جلد 1) داگلاس اسکوگ با ترجمه ی سید اسماعیل هاشمی:ف..

<p><br></p>

200,000 تومان 140,000 تومان

تشریح جامع مسائل مبانی شیمی تجزیه (جلد دوم) داگلاس اسکوگ با ترجمه ی سید اسماعیل هاشمی انتشارات آرمان کوشا

حل مسائل مبانی شیمی تجزیه (جلد 2) انتشارات آرمان کوشاسرفصل های کتاب حل جامع مسائل مبانی شیمی تجزیه (جلد 2) داگلاس اسکوگ با ترجمه ی سید اسماعیل هاشمی:ف..

<p><br></p>

150,000 تومان 110,000 تومان

تشریح جامع مسائل مکانیک برداری برای مهندسان استاتیک فردیناند پی. بیر با ترجمه ی حمیدرضا رضازاده خراسانی انتشارات آرمان کوشا

تشریح جامع مسائل مکانیک برداری برای مهندسان استاتیک فردیناند پی. بیر با ترجمه ی حمیدرضا رضازاده خراسانی انتشارات آرمان کوشاسرفصل ها:فصل1-مقدمهفصل2-است..

<p><br></p>

400,000 تومان 380,000 تومان

تشریح جامع مسائل مکانیک برداری برای مهندسان دینامیک فردیناند پی. بیر با ترجمه ی حمیدرضا رضازاده خراسانی انتشارات آرمان کوشا

تشریح جامع مسائل مکانیک برداری برای مهندسان دینامیک فردیناند پی. بیر با ترجمه ی حمیدرضا رضازاده خراسانی انتشارات آرمان کوشافهرست مطالب کتاب حل دینامیک..

<p><br></p>

560,000 تومان 520,000 تومان

تشریح جامع مسائل پردازش سیگنال گسسته در زمان (DSP)-جلد اول آلن اپنهایم با ترجمه ی نعمت اله زرمهی شهربابک انتشارات آرمان کوشا

تشریح جامع مسائل پردازش سیگنال گسسته در زمان (DSP)-جلد اول آلن اپنهایم با ترجمه ی نعمت اله زرمهی شهربابک انتشارات آرمان کوشاسرفصل ها:سیگنال ها و سیستم..

<p><br></p>

235,000 تومان 220,000 تومان

تشریح جامع مسائل پردازش سیگنال گسسته در زمان (DSP)-جلد دوم آلن اپنهایم با ترجمه ی نعمت اله زرمهی شهربابک انتشارات آرمان کوشا

تشریح جامع مسائل پردازش سیگنال گسسته در زمان (DSP)-جلد دوم آلن اپنهایم انتشارات آرمان کوشافهرست مطالب کتاب تشریح جامع مسائل پردازش سیگنال گسسته در زما..

<p><br></p>

215,000 تومان 200,000 تومان

شیمی آلی ساختار و عملکرد جلد اول ولهارد ترجمه اسماعیل هاشمی انتشارات آرمان کوشا

شیمی آلی ساختار و عملکرد جلد اول ولهارد ترجمه اسماعیل هاشمی انتشارات آرمان کوشاشیمی آلی علم مطالعه ساختار، خصوصیات، ترکیب، واکنش ها و روش های آماده سا..

<p><br></p>

290,000 تومان 203,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 17 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش