انتشارات آرمان کوشا


افست دینامیک جانستون-ویراست 12 /Vector Mechanics For Engineers Dynamics انتشارات آرمان کوشا

 افست دینامیک جانستون-ویراست 12 /Vector Mechanics For Engineers Dynamics انتشارات آرمان کوشاChapter 1- IntroductionChapter 2- Statics of Particle..

<p><br></p>

250,000 تومان 225,000 تومان

افست مبانی فیزیک هالیدی-جلد اول ویراست11 PHYSICS انتشارات آرمان کوشا

کتاب  افست مبانی فیزیک هالیدی-جلد اول ویراست11 PHYSICS انتشارات آرمان کوشاچاپ جدید افست هالیدی جلد اول نشر کتاب نوین با تخفیف ویژهChapter 1- Meas..

<p><br></p>

258,000 تومان 232,200 تومان

افست مکانیک سیالات-ویراست هشتم/FLUID MECHANICS فرانک ام وایت انتشارات آرمان کوشا

 افست مکانیک سیالات-ویراست هشتم/FLUID MECHANICS فرانک ام وایت انتشارات آرمان کوشاChapter 1- IntroductionChapter 2- Pressure Distribution in a Flu..

<p><br></p>

360,000 تومان 324,000 تومان

تشریح جامع مسائل آشنایی با الکترودینامیک-ویراست سوم و چهارم دیوید گریفیتس با ترجمه ی زهره موسوی انتشارات آرمان کوشا

تشریح جامع مسائل آشنایی با الکترودینامیک-ویراست سوم  و چهارم دیوید گریفیتس با ترجمه ی زهره موسوی انتشارات آرمان کوشاسرفصل ها:فصل 1: آنالیز برداری..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

تشریح جامع مسائل سیستم های عامل به انضمام سوالات امتحانی ویلیام استالینگز با ترجمه ی محمدتقی فرامرزی انتشارات آرمان کوشا

تشریح جامع مسائل سیستم های عامل به انضمام سوالات امتحانی ویلیام استالینگز با ترجمه ی محمدتقی فرامرزی انتشارات آرمان کوشاسرفصل ها:فصل اول:نمای کلی سیست..

<p><br></p>

40,000 تومان

تشریح جامع مسائل شیمی آلی پیشرفته-بخش اول:ساختار و مکانیسم ها فرانسیس ای کری با ترجمه ی سید اسماعیل هاشمی انتشارات آرمان کوشا

تشریح جامع مسائل شیمی آلی پیشرفته-بخش اول:ساختار و مکانیسم ها فرانسیس ای کری با ترجمه ی سید اسماعیل هاشمی انتشارات آرمان کوشاسرفصل ها:فصل1: پیوندشیمیا..

<p><br></p>

100,000 تومان 90,000 تومان

تشریح جامع مسائل مبانی شیمی تجزیه جلد اول اسکوگ-وست-هالر-کروچ با ترجمه ی سید اسماعیل هاشمی انتشارات آرمان کوشا

تشریح جامع مسائل مبانی شیمی تجزیه جلد اول اسکوگ ترجمه ی سید اسماعیل هاشمی انتشارات آرمان کوشاسرفصل های کتاب حل مبانی شیمی تجزیه 1 اسکوگ:فصل3-کاربرد اک..

<p><br></p>

160,000 تومان 144,000 تومان

تشریح جامع مسائل مکانیک برداری برای مهندسان استاتیک فردیناند پی. بیر با ترجمه ی حمیدرضا رضازاده خراسانی انتشارات آرمان کوشا

تشریح جامع مسائل مکانیک برداری برای مهندسان استاتیک فردیناند پی. بیر با ترجمه ی حمیدرضا رضازاده خراسانی انتشارات آرمان کوشاسرفصل ها:فصل1-مقدمهفصل2-است..

<p><br></p>

240,000 تومان 216,000 تومان

تشریح جامع مسائل مکانیک برداری برای مهندسان دینامیک فردیناند پی. بیر با ترجمه ی حمیدرضا رضازاده خراسانی انتشارات آرمان کوشا

کتاب تشریح جامع مسائل مکانیک برداری برای مهندسان دینامیک فردیناند پی. بیر با ترجمه ی حمیدرضا رضازاده خراسانی انتشارات آرمان کوشافهرست مطالب کتاب حل دی..

<p><br></p>

320,000 تومان 288,000 تومان

تشریح جامع مسائل پردازش سیگنال گسسته در زمان (DSP)-جلد اول آلن اپنهایم با ترجمه ی نعمت اله زرمهی شهربابک انتشارات آرمان کوشا

تشریح جامع مسائل پردازش سیگنال گسسته در زمان (DSP)-جلد اول آلن اپنهایم با ترجمه ی نعمت اله زرمهی شهربابک انتشارات آرمان کوشاسرفصل ها:سیگنال ها و سیستم..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

تشریح جامع مسائل پردازش سیگنال گسسته در زمان (DSP)-جلد دوم آلن اپنهایم با ترجمه ی نعمت اله زرمهی شهربابک انتشارات آرمان کوشا

کتاب تشریح جامع مسائل پردازش سیگنال گسسته در زمان (DSP)-جلد دوم آلن اپنهایم انتشارات آرمان کوشامجموعه کتاب های انتشارات آرمان کوشا با تخفیف ویژهفهرست ..

<p><br></p>

140,000 تومان 126,000 تومان

نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش