انتشارات آراکس


الکترودینامیک کلاسیک (جلددوم) علی اصل هاشمی انتشارات آراکس

الکترودینامیک کلاسیک(جلددوم)علی اصل هاشمی انتشارات آراکسفهرستفصل7: امواج الکترومغناطیسی تخت وانتشارموجفصل8: موجبرها،حفره های تشدید،وتارهای نوریفصل9: س..

<p><br></p>

200,000 تومان

الکترودینامیک کلاسیک جلد اول پیکتوریال به همراه درایو کامل متن جان دیوید جکسون انتشارات آراکس

الکترودینامیک کلاسیک جلد اول پیکتوریال به همراه درایو کامل متن جان دیوید جکسون انتشارات آراکسمقدمه ومرورمقدمه بر الکتروستاتیکمساله های مقدار مرزی در ا..

<p><br></p>

330,000 تومان

ناموجود

بانک آزمون های دکترای تخصصی فیزیک (جلد دوم) مکانیک کوانتومی پیشرفته ساکورایی قسمت اول علی اصل هاشمی انتشارات آراکس

بانک آزمون های دکترای تخصصی فیزیک (جلد دوم) مکانیک کوانتومی پیشرفته ساکورایی قسمت اول علی اصل هاشمی انتشارات آراکساین کتاب شامل فصول زیر می‌باشد:فصل 1..

<p><br></p>

30,000 تومان

ناموجود

بانک آزمون های چهار گزینه ای دکتری فیزیک مکانیک کوانتومی پیشرفته(جلد اول قسمت اول)علی اصل هاشمی انتشارات آراکس

بانک آزمون های چهار گزینه ای دکتری فیزیک مکانیک کوانتومی پیشرفته(جلد اول قسمت اول)علی اصل هاشمی انتشارات آراکسفصل1-مفاهیم بنیادیفصل2-دینامیک کوانتومیف..

<p><br></p>

12,000 تومان

ناموجود

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک گروه تخصصی آراکس انتشارات آراکس

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک  گروه تخصصی آراکس انتشارات آراکسفهرست مطالب :فصل1: اندازه گیریفصل2: حرکت در راستای یک خط صاففصل3: بردارهافصل4: حرکت ..

<p><br></p>

29,000 تومان

خود آموز حل تشریحی مسائل الکترودینامیک کلاسیک (ویرایش سوم)حمد اله صالحی انتشارات آراکس

خود آموز حل تشریحی مسائل الکترودینامیک کلاسیک (ویرایش سوم)حمد اله صالحی انتشارات آراکسفصل 1: مقدمه ای بر الکترواستاتیک فصل 2: مسائل مقدار مرزی&nb..

<p><br></p>

220,000 تومان 154,000 تومان

خودآموز و حل تشریحی مسائل مکانیک کوانتومی پیشرفته ی ساکورایی نرگس فتحعلیان انتشارات آراکس

خودآموز وحل تشریحی مسائل مکانیک کوانتومی پیشرفته ی ساکورایی نرگس   نرگس فتحعلیان انتشارات آراکسبه همراهحل مسائل اندازه گیری در مکانیک کوانتو..

<p><br></p>

120,000 تومان

مکانیک کوانتومی مفاهیم وکاربردها جلد اول ویرایش دوم 2010 همراه با آزمایشگاه مجازی مکانیک کوانتومی مسهر باقری انتشارات آراکس

مکانیک کوانتومی مفاهیم جلد اول و کاربردها ویرایش دوم 2010 همراه با آزمایشگاه مجازی مکانیک کوانتومی مسهر باقری انتشارات آراکسپیشگفتار ویرایش اولپیشگفتا..

<p><br></p>

180,000 تومان

مکانیک کوانتومی نوین (جلداول) علی مقدم انتشارات آراکس

مکانیک کوانتومی نوین(جلداول)علی مقدم انتشارات آراکسفهرست مطالب1_ مفاهیم بنیادی2_ دینامیک کوانتومی3_ نظریه ی تکانه ی زاویه ای..

<p><br></p>

250,000 تومان

نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش