انتشارات آراکس


ناموجود

الکترودینامیک کلاسیک جلد اول پیکتوریال به همراه درایو کامل متن جان دیوید جکسون انتشارات آراکس

الکترودینامیک کلاسیک جلد اول پیکتوریال به همراه درایو کامل متن جان دیوید جکسون انتشارات آراکسمقدمه ومرورمقدمه بر الکتروستاتیکمساله های مقدار مرزی در ا..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

الکترودینامیک کلاسیک(جلددوم)علی اصل هاشمی انتشارات آراکس

الکترودینامیک کلاسیک(جلددوم)علی اصل هاشمی انتشارات آراکسفهرستفصل7: امواج الکترومغناطیسی تخت وانتشارموجفصل8: موجبرها،حفره های تشدید،وتارهای نوریفصل9: س..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

ناموجود

بانک آزمون های دکترای تخصصی فیزیک (جلد دوم) مکانیک کوانتومی پیشرفته ساکورایی قسمت اول علی اصل هاشمی انتشارات آراکس

کتاب بانک آزمون های دکترای تخصصی فیزیک (جلد دوم) مکانیک کوانتومی پیشرفته ساکورایی قسمت اول علی اصل هاشمی انتشارات آراکساین کتاب شامل فصول زیر می‌باشد:..

<p><br></p>

30,000 تومان 27,000 تومان

ناموجود

بانک آزمون های چهار گزینه ای دکتری فیزیک مکانیک کوانتومی پیشرفته(جلد اول قسمت اول)علی اصل هاشمی انتشارات آراکس

بانک آزمون های چهار گزینه ای دکتری فیزیک مکانیک کوانتومی پیشرفته(جلد اول قسمت اول)علی اصل هاشمی انتشارات آراکسفصل1-مفاهیم بنیادیفصل2-دینامیک کوانتومیف..

<p><br></p>

12,000 تومان 10,800 تومان

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک گروه تخصصی آراکس انتشارات آراکس

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک  گروه تخصصی آراکس انتشارات آراکسفهرست مطالبفصل1: اندازه گیریفصل2: حرکت در راستای یک خط صاففصل3: بردارهافصل4: حرکت در..

<p><br></p>

29,000 تومان

ناموجود

خود آموز حل تشریحی مسائل الکترودینامیک کلاسیک (ویرایش سوم)حمد اله صالحی انتشارات آراکس

خود آموز حل تشریحی مسائل الکترودینامیک کلاسیک (ویرایش سوم)حمد اله صالحی انتشارات آراکسفصل 1: مقدمه ای بر الکترواستاتیک فصل 2: مسائل مقدار مرزی&nb..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

ناموجود

خودآموز وحل تشریحی مسائل مکانیک کوانتومی پیشرفته ی ساکورایی نرگس نرگس فتحعلیان انتشارات آراکس

خودآموز وحل تشریحی مسائل مکانیک کوانتومی پیشرفته ی ساکورایی نرگس   نرگس فتحعلیان انتشارات آراکسبه همراهحل مسائل اندازه گیری در مکانیک کوانتو..

<p><br></p>

18,500 تومان 16,650 تومان

مکانیک کوانتومی مفاهیم وکاربردها جلد اول ویرایش دوم 2010 همراه با آزمایشگاه مجازی مکانیک کوانتومی مسهر باقری انتشارات آراکس

کتاب مکانیک کوانتومی مفاهیم جلد اول و کاربردها ویرایش دوم 2010 همراه با آزمایشگاه مجازی مکانیک کوانتومی مسهر باقری انتشارات آراکسپیشگفتار ویرایش اولپی..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

مکانیک کوانتومی نوین(جلداول)علی مقدم انتشارات آراکس

مکانیک کوانتومی نوین(جلداول)علی مقدم انتشارات آراکسفهرست مطالب1_ مفاهیم بنیادی2_ دینامیک کوانتومی3_ نظریه ی تکانه ی زاویه ای..

<p><br></p>

40,000 تومان 36,000 تومان

نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش